Fil- och mappikoner, symboler och färger

Detta är en ordlista med ikoner, symboler och färger som visas i dina filer och mappar i ditt Dropbox-konto.

Om du letar efter en annan ikon som inte listas här kan du titta i den här artikeln om synkroniseringsikoner.

Mappen Kamerauppladdningar

En mapp med en kamerasymbol är mappen Kamerauppladdningar. Om du aktiverar kamerans uppladdningsfunktion på din mobila enhet lagras bilder och videor här. Läs mer om kamerauppladdningar

Mappen Kamerauppladdningar

Dropbox-mapp

Blå mappar utan symbol är vanliga Dropbox-mappar som inte delas med någon. Du kan använda dem för att lagra filer och andra mappar. Så här skapar och använder du Dropbox-mappar.

Dropbox-mapp

Låst fil

Om en fil har en låsikon i hörnet är den låst. Du kan låsa en fil för att hindra andra från att redigera den. Läs om hur du låser eller låser upp en fil.

Låst fil

Begränsad mapp

En blå mapp med ett minustecken inuti en cirkel är en begränsad mapp. Begränsade mappar är endast tillgängliga för Dropbox Business-team. De flesta mappar inuti teammappar delas med hela teamet, men begränsade mappar delas bara med vissa teammedlemmar. Läs mer om begränsade mappar.

Begränsad mapp

Delad mapp

Blå mappar med en människosymbol är delade mappar. (På dropbox.com och mobilappen har symbolen två personer och på klienten har den tre.) En delad mapp är en mapp som du har delat med andra eller som andra har delat med dig. Läs hur du delar mappar med andra.

Delad mapp

Genväg till webbsida

En fil med en pil i nedre hörnet är en genväg till en webbsida. Om ingen annan ikon från webbsidan kan användas, har filen också en globikon. Läs mer om lagring av genvägar till webbsidor i Dropbox.

Genväg

Teammapp

Blå mappar med en symbol med två byggnader är teammappar. (Symbolen liknar också ett stapeldiagram eller två vertikala linjer.) Teammappar är endast tillgängliga för Dropbox Business-team och skapas av en administratör. Läs mer om teammappar.

Teammapp

Teammedlemsmapp

En mapp med en person på är en teammedlemsmapp. Teammedlemsmappar är endast tillgängliga för medlemmar i Dropbox Business-team med mappstrukturen för teamutrymme. Läs mer om mapparna för teamutrymme och teammedlemmar.

Teammedlemsmapp

Oidentifierad filtyp

En fil med en UFO på är en oidentifierad filtyp. Lägg till ett lämpligt filtillägg för att göra den identifierbar för Dropbox. Om det till exempel är en JPG-fil, lägger du till .jpg i filnamnet. Läs hur du byter namn på en fil.

Oidentifierad filtyp
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!