Vanliga frågor om macOS 12.3 och Apple-chip för administratörer

Uppdaterat Nov 23, 2023

Den här artikeln svarar på frågor du kan ha om hur macOS 12.3 (Monterey) och Apple-chip kan påverka ditt team om du är administratör för ett Dropbox-teamkonto.

Apple tar bort ett systemtillägg som stöder öppning av filer som är enbart online vid alla tillfällen, som en del av macOS 12.3 (Monterey). Dropbox arbetar aktivt med fullt stöd för macOS 12.3 och senare. Läs mer om Dropbox-stöd för macOS 12.3.

Apple-chippet är ett chip som Apple har utformat specifikt för Mac-datorer. Dropbox inbyggda stöd för Mac-datorer med Apple-chip är för närvarande tillgängligt. Läs mer om Dropbox inbyggda stöd för Apple-chip.

highlight icon

Obs! I macOS 12.3 visas filer som endast finns online som noll byte stora.

FAQ om hur macOS 12.3 (Monterey) kommer att påverka ditt team

Hur påverkas mitt team av att uppdatera till macOS 12.3?

Teammedlemmar kan ha tillfälliga problem med att öppna filer som är enbart online med tredjepartsprogram på Mac-datorer om de väljer att uppdatera till macOS 12.3.

Kan mitt team fortfarande komma åt och använda filer som är enbart online?

Ja. Medlemmar i teamet som uppdaterar till macOS 12.3 kan fortfarande öppna filer som är enbart online genom att dubbelklicka på dem i Finder.

Vad orsakar problem med filer som är enbart online på macOS 12.3?

Apple tar bort ett systemtillägg som stöder öppning av filer som är enbart online vid alla tillfällen, som en del av macOS 12.3. Dropbox arbetar aktivt med fullt stöd för filer som är enbart online för macOS 12.3 och senare.

Vad är skillnaden mellan filer som är enbart online och filer som är tillgängliga offline?

Filer som är enbart online använder inte hårddiskutrymme men är endast tillgängliga när du är ansluten till internet. Filer som är tillgängliga offline använder hårddiskutrymme och är tillgängliga även om du inte är ansluten till internet. När en fil som är enbart online har gjorts tillgänglig offline i Dropbox kommer molnikonen att ändras till en grön bock. 

Kan teamet fortfarande frigöra hårddiskutrymme genom att göra filer till enbart online?

Ja. Teammedlemmar kan fortfarande göra filer till enbart online.

Så här gör du en fil till enbart online:

  1. Öppna Dropbox-mappen i Finder.
  2. Högerklicka på filen som du vill göra till enbart online.
  3. Klicka på Gör till enbart online.

Påverkas andra Dropbox-funktioner utöver filer som är enbart online?

Nej. Teammedlemmar kan ha tillfälliga problem med att öppna filer som är enbart online med tredjepartsprogram om de väljer att uppdatera till macOS 12.3, men inga andra Dropbox-funktioner påverkas.

Visas detta problem på dropbox.com eller Dropbox mobilapp?

Nej. Upplevelsen på dropbox.com och de senaste iOS- och Android-apparna påverkas inte.

Påverkas andra versioner av macOS? Hur påverkar detta teammedlemmar som inte använder macOS 12.3 eller senare?

Nej. Endast teammedlemmar som har uppdaterat till macOS 12.3 och senare påverkas. Teammedlemmar som använder andra versioner av macOS påverkas inte.

Kommer dessa ändringar att påverka teammedlemmar som använder Windows eller Linux?

Nej. Endast teammedlemmar som använder Apple-enheter och har uppdaterat till macOS 12.3 och senare påverkas. Teammedlemmar som använder Windows eller Linux påverkas inte.

Vanliga frågor om Dropbox-stöd för macOS 12.3 (Monterey)

Planerar Dropbox fullt stöd för macOS 12.3 och senare under 2022?

Dropbox arbetar aktivt med fullt stöd för macOS 12.3 (Monterey) och senare. En privat betaversion finns tillgänglig för utvalda användare och lanseras snart till teamkonton. Om en teammedlem är intresserad av att gå med kan de aktivera tidiga versioner för att meddelas när de är kvalificerade.

Om mitt team har en chef för kundframgångar, behöver vi ha ett betaavtal innan vi deltar i den privata betaversionen av Dropbox för macOS 12.3 och senare?

Inget ytterligare tillägg krävs eftersom Dropbox företagsavtal som finns online har adekvata betavillkor. Kontakta din kontoansvariga eller chef för kundframgångar för att se till att det undertecknade affärsavtalet är uppdaterat.

Kan jag manuellt lägga till en nyttolast till en konfigurationsprofil för att aktivera fullt stöd för filer som är enbart online på macOS 12.3?

Ja. Om du arbetar med team som använder MDM via automatisk enhetsregistrering kan du lägga till nyttolasten för kerneltillägg-policyn till en konfigurationsprofil för att aktivera fullt stöd för filer som är enbart online på macOS 12.3.

Hur kan jag begära support vid behov?

Kontakta din kontoansvariga eller chef för kundframgångar eller kontakta Dropbox support om du behöver hjälp.

Vanliga frågor om Apple-chip

Har Dropbox inbyggt stöd för enheter med Apple-chip?

Ja. Inbyggt stöd för Mac-datorer med Apple-chip är för närvarande tillgängligt. Läs mer om Dropbox inbyggda stöd för Apple-chip.

Hur kan jag se om Dropbox körs inbyggt på Apple-chip för en teammedlem?

Be teammedlemmar att följa instruktionerna i den här artikeln för att avgöra om Dropbox körs på ett Apple-chip.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!