Det här kan du göra om Dropbox-klienten inte installeras

Uppdaterat Oct 04, 2023

Om det inte går att installera Dropbox-appen på din dator är den enklaste lösningen att försöka ladda ner den fullständiga installationen istället för den vanliga installationen. Båda installerar Dropbox-appen, men den fullständiga installationen kräver ingen internetanslutning.

Felsökning vid misslyckad installation av Dropbox-klienten

Kontrollera att antivirusprogrammet eller brandväggen inte blockerar installationen.

Kontrollera att din dator uppfyller minimikraven för att köra Dropbox-appen.

Se till att du installerar den senaste versionen av Dropbox-appen.

Om du försöker köra Dropbox i ett företagsnätverk (ett företags WiFi), ska du kontrollera att det stöds. 

Om du använder ett Dropbox Business-konto, kontakta din teamadministratör och se till att de har godkänt din enhet för installation.

highlighter icon

Obs! Om du försöker installera Dropbox på en Mac som du inte är administratör för och dessa felsökningssteg inte fungerar kan du behöva installera Dropbox manuellt. Läs om hur du åtgärdar fel när du installerar den nya versionen av Dropbox på en Mac.

Varför kan jag inte använda Dropbox i ett företagsnätverk?

Dropbox-klienten kanske inte kan installeras eller synkas på företagsnätverk. Om du inte är säker på om Dropbox stöds i företagsnätverket kontaktar du organisationens nätverksadministratör.

Vissa företagsnätverk ligger bakom HTTP-proxyservrar som använder NTLM-autentisering, vilket Dropbox för närvarande inte stöder. Vissa användare har dock kunnat använda en mellanliggande proxy, till exempel NTLMAPS eller cntlm, för att köra Dropbox i sitt nätverk.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community