Wyświetlanie aktywności zespołu w dzienniku aktywności Dropbox

W panelu konsoli administratora znajdziesz informacje na temat tego, jak Twój zespół korzysta z Dropbox, w tym:

 • Aktywni członkowie: liczba członków zespołu, którzy w ciągu ostatnich 28 dni wykonali jakąś czynność, na przykład uzyskali dostęp do konta albo dodali, zmodyfikowali, wyświetlili lub udostępnili pliki.
 • Miejsce: całkowita ilość miejsca użytego przez Twój zespół
 • Utworzone łącza: liczba łączy udostępnionych utworzonych przez Twój zespół
 • Aktywne foldery udostępnione: liczba folderów udostępnionych, które mają przynajmniej dwóch członków i w których w ciągu ostatnich 28 dni wystąpiła aktywność.
 • Aktywne urządzenia: liczba komputerów i urządzeń mobilnych, na których członkowie zespołu są zalogowani do Dropbox i na których w ciągu ostatnich 28 dni wystąpiła aktywność.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Sekcje tego artykułu:

Jak wyświetlić aktywność zespołu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Panel.
 4. Za pomocą znajdujących się nad wykresem menu rozwijanych wybierz rodzaj danych i okres (ostatni tydzień, ostatni miesiąc lub ostatnie sześć miesięcy), które chcesz wyświetlić.

Możesz najechać kursorem na kolorową linię lub obszar na wykresie, aby zobaczyć statystyki dla danych okresów.

Uwagi dotyczące aktywności zespołu:

 • Dane dotyczące użycia są dostępne od sierpnia 2014 r. lub od dnia, w którym Twój zespół zaczął korzystać z Dropbox.
 • Przy próbie wyświetlenia dat, dla których wciąż przetwarzamy dane, możesz zobaczyć komunikat „przetwarzanie”.
 • Jeśli Twój zespół Dropbox Business jest nowy, wykresy będą puste, ponieważ jeszcze nie ma danych do wyświetlenia.
 • Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe dane o aktywności swojego zespołu, możesz wyświetlić aktywność udostępniania w zespole.

Powrót do menu

Jak utworzyć raport dotyczący dziennika aktywności

Administratorzy zespołów mogą tworzyć raporty dotyczące dziennika aktywności swojego zespołu.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij kartę Aktywność.
 4. Wybierz odpowiednie informacje, aby odfiltrować wyniki. Dostępne są następujące możliwości filtrowania:
  • Według aktywności: użyj przycisku Dodaj aktywność, aby wyświetlić menu rozwijane z kryteriami filtrowania.
  • Według wybranego okresu: w polu Data wpisz określony zakres dat, aby zobaczyć działania, które miały miejsce w tym czasie.
  • Według członka: aby wyświetlić niedawną aktywność określonego członka (lub kilku członków) zespołu, kliknij Członkowie, a następnie wpisz imię i nazwisko tej osoby lub osób.
  • Według zawartości: za pomocą słów kluczowych możesz przeszukiwać pliki, foldery, dokumenty Paper lub prezentacje.
 5. Kliknij Utwórz raport.

Powrót do menu

Co mogę znaleźć w dziennikach aktywności?

Każdy wpis dziennika aktywności zawiera następujące dane:

 • Data i godzina: dokładna data i godzina wykonania działania
 • Członek: członek zespołu, który zainicjował działanie
 • Aktywność: szczegóły dotyczące samego zdarzenia
 • Lokalizacja: miejsce, z którego użytkownik zainicjował działanie, i adres IP urządzenia, z którego korzystał

Najczęściej działania członków zespołu pojawiają się w dzienniku aktywności po kilku godzinach. Maksymalny czas oczekiwania na ich uwzględnienie wynosi dwadzieścia cztery godziny.

W dziennikach aktywności zespołu administratorzy mają dostęp do następujących rodzajów zdarzeń:

  • Aplikacje
  • Komentarze
  • Urządzenia
  • Domeny
  • Operacje na plikach (tylko taryfy Advanced i Enterprise)
  • Prośby o pliki
  • Grupy
  • Logowania
  • Członkowie
  • Paper
  • Hasła
  • Raporty
  • Udostępnianie
  • SSO
  • Foldery zespołu
  • Zasady zespołu
  • Profil zespołu
  • Uwierzytelnianie dwuetapowe
  Jeśli jesteś administratorem zespołu korzystającego z taryfy Dropbox Business Advanced lub Enterprise, możesz wyświetlić wszystkie wykonane w zespole czynności dotyczące plików. Aktywność na poziomie plików obejmuje ich dodawanie, edytowanie, przenoszenie i usuwanie. Za pomocą tych zdarzeń można analizować i rozwiązywać problemy, takie jak przypadki przypadkowego usunięcia plików czy zagubienia plików lub folderów, albo wykonywać audyty bezpieczeństwa informacji.

Powrót do menu

Jak wyeksportować dziennik aktywności

Aby wyeksportować dziennik aktywności, kliknij Utwórz raport w prawej części strony aktywności. Raport zostanie zapisany jako plik CSV w folderze o nazwie Raporty Dropbox Business. Gdy raport będzie gotowy, otrzymasz e-mail.

Uwaga: wyniki przefiltrowanego widoku także można wyeksportować. 

Powrót do menu

Jak za pomocą dzienników aktywności znajdować usunięte pliki

W przypadku szukania usuniętego pliku trzeba uwzględnić dwie rzeczy:

 • nazwę pliku
 • folder, w którym znajdował się plik

W przypadku usunięcia pojedynczego pliku wystarczy wyszukać jego nazwę. Jeśli bezskutecznie szukasz pojedynczego pliku, zastanów się, czy nie znajdował się on w usuniętym folderze.

Usunięcie folderu powoduje także usunięcie wszystkich zawartych w nim plików. Jednak w dziennikach aktywności nie są wyświetlane nazwy poszczególnych usuniętych plików, a jedynie nazwa folderu.

Aby znaleźć plik, który był umieszczony w usuniętym folderze, w dzienniku aktywności wyszukaj nazwę uwzględniającą ścieżkę folderu. Na przykład: /Marketing/2016/01/03/Projekt_1.docx.

Powrót do menu

Dlaczego na stronie Aktywność widzę pozycje „Pomoc techniczna Dropbox” lub „System Dropbox”?

W rzadkich przypadkach Dropbox może aktualizować konto w Twoim imieniu. Administratorzy Dropbox Business widzą te wpisy na stronie Aktywność w Konsoli administratora. Konkretnie administratorzy mogą zobaczyć jeden z następujących wpisów:

 • Pomoc techniczna Dropbox – Jeśli kontaktowałeś(aś) się z naszym zespołem pomocy technicznej, każde wykonane przez nas działanie jest wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „Pomoc techniczna Dropbox”. Działania te mogą obejmować zapraszanie i usuwanie członków zespołu oraz zapraszanie oryginalnej grupy administratorów Twojego zespołu. Jednak zespół pomocy technicznej Dropbox nie robi na Twoim koncie niczego, jeśli nie otrzyma stosownego upoważnienia.
 • System Dropbox – W rzadkich przypadkach system Dropbox musi zaktualizować Twoje konto, aby było na bieżąco z nowymi produktami Dropbox. Działania te są wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „System Dropbox”. Mogą one obejmować zmianę nazw folderów zespołu lub ich przenoszenie oraz aktualizowanie Twojego konta Dropbox Business o nowe produkty. Poza tym „System Dropbox" nie robi na Twoim koncie niczego, jeśli nie otrzyma stosownego upoważnienia.

Powrót do menu

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.