Wyświetlanie aktywności zespołu w konsoli administratora

W panelu analitycznym znajdziesz informacje na temat tego, jak Twój zespół korzysta z Dropbox, w tym:

 • Aktywni członkowie: liczba członków zespołu, którzy w ciągu ostatnich 28 dni wykonali jakąś czynność, na przykład uzyskali dostęp do konta albo dodali, zmodyfikowali, wyświetlili lub udostępnili pliki.
 • Miejsce: całkowita ilość miejsca użytego przez Twój zespół
 • Utworzone łącza: liczba łączy udostępnionych utworzonych przez Twój zespół
 • Aktywne foldery udostępnione: liczba folderów udostępnionych, które mają przynajmniej dwóch członków i w których w ciągu ostatnich 28 dni wystąpiła aktywność.
 • Aktywne urządzenia: liczba komputerów i urządzeń mobilnych, na których członkowie zespołu są zalogowani do Dropbox i na których w ciągu ostatnich 28 dni wystąpiła aktywność.
 • Liczby do przejrzenia: informacje o łączach utworzonych przez zespół w ciąu ostatnich 7 dni

Wyświetlanie aktywności zespołu

Aby wyświetlić aktywność zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Aktywność.
 4. Filtruj wyniki, aby wyświetlić żądaną aktywność. Możesz filtrować według kryteriów Zakres dat, Osoby, Zawartość lub Aktywności.
  • Aby filtrować według aktywności, kliknij Dodaj aktywność obok Aktywności
  • Aby zobaczyć aktywność, która miała miejsce w określonym czasie, wpisz datę początkową i końcową obok opcji Zakres dat
  • Aby wyświetlić niedawną aktywność określonego członka (lub kilku członków) zespołu, kliknij Członkowie, a następnie wpisz imię i nazwisko tej osoby lub osób
  • Aby skanować pliki, foldery lub dokumenty Paper, dodaj słowo kluczowe w polu obok pozycji Zawartość

Uwagi dotyczące aktywności zespołu:

 • Dane dotyczące użycia są dostępne od stycznia 2017 r. lub od dnia, w którym Twój zespół zaczął korzystać z Dropbox.
 • Przy próbie wyświetlenia dat, dla których wciąż przetwarzamy dane, możesz zobaczyć komunikat „przetwarzanie”.
 • Jeśli Twój zespół Dropbox Business jest nowy, wykresy będą puste, ponieważ jeszcze nie ma danych do wyświetlenia.
 • Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe dane o aktywności swojego zespołu, możesz wyświetlić aktywność udostępniania w zespole.

Tworzenie i eksportowanie raportu o aktywności

Aby utworzyć i wyeksportować raport o aktywności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij kartę Aktywność.
 4. Użyj filtrów, aby wybrać typ danych i przedział czasu do wyeksportowania.
 5. Kliknij Utwórz raport.

Raport zostanie zapisany jako plik CSV w folderze o nazwie Raporty Dropbox Business. Gdy raport będzie gotowy, otrzymasz e-mail.

Co mogę zobaczyć w raportach o aktywności?

Każdy wpis w raporcie o aktywności pokazuje:

 • Data i godzina: dokładna data i godzina wykonania działania
 • Członek: członek zespołu, który zainicjował działanie
 • Aktywność: szczegóły dotyczące samego zdarzenia
 • Lokalizacja: miejsce, z którego użytkownik zainicjował działanie, i adres IP urządzenia, z którego korzystał

Najczęściej działania członków zespołu pojawiają się w dzienniku aktywności po kilku godzinach. Maksymalny czas oczekiwania na ich uwzględnienie wynosi dwadzieścia cztery godziny.

W raportach o aktywności zespołu administratorzy mają dostęp do następujących rodzajów zdarzeń:

 • Aplikacje
 • Komentarze
 • Urządzenia
 • Domeny
 • Operacje na plikach (tylko taryfy Advanced i Enterprise)
 • Prośby o pliki
 • Grupy
 • Logowania
 • Członkowie
 • Paper
 • Hasła
 • Raporty
 • Udostępnianie
 • SSO
 • Foldery zespołu
 • Zasady zespołu
 • Profil zespołu
 • Uwierzytelnianie dwuetapowe

Jeśli jesteś administratorem zespołu korzystającego z taryfy Dropbox Business Advanced lub Enterprise, możesz wyświetlić wszystkie wykonane w zespole czynności dotyczące plików. Aktywność na poziomie plików obejmuje ich dodawanie, edytowanie, przenoszenie i usuwanie. Za pomocą tych zdarzeń można analizować i rozwiązywać problemy, takie jak przypadki przypadkowego usunięcia plików czy zagubienia plików lub folderów, albo wykonywać audyty bezpieczeństwa informacji.

Zarządzanie aktywnością zespołu na stronie Aktywność

Jeśli jesteś administratorem, możesz wykonać kilka działań na stronie Aktywność , w tym poniższe.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora usunąć łącze udostępnione utworzone przez członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według jednej z poniższych aktywności, aby znaleźć łącza udostępnione swojego zespołu.
  • Utworzono łącze udostępnione
  • Otwarto łącze udostępnione
  • Pobrano plik lub folder z łącza udostępnionego
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok łącza udostępnionego, które chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń łącze.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu łączami udostępnionymi w zespole Dropbox Business.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora zresetować hasło członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Logowanie nie powiodło się.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok użytkownika, którego hasło chcesz zresetować.
 6. Kliknij Resetuj hasło do Dropbox.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora zakończyć wszystkie sesje internetowe zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Zmieniony adres IP powiązany z aktywną sesją internetową.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok sesji internetowej, którą chcesz zakończyć.
 6. Kliknij Resetuj hasło do Dropbox.
 7. Kliknij Zakończ wszystkie sesje internetowe.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora usunąć połączenie aplikacji zespołu lub członka zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Połączona aplikacja zespołu  lub  Połączona aplikacja członka.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok aplikacji, której połączenie chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń połączenie aplikacji.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora przywrócić plik lub folder:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Usunięte pliki i/lub foldery .
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok pliku lub folderu, który chcesz przywrócić.
 6. Kliknij Przywróć pozycję.

Uwaga: usunięcie folderu powoduje także usunięcie wszystkich zawartych w nim plików. Jednak na stronie Aktywność nie są wyświetlane nazwy poszczególnych usuniętych plików, a jedynie nazwa folderu. Aby znaleźć plik, który był umieszczony w usuniętym folderze, wyszukaj nazwę uwzględniającą ścieżkę folderu. Na przykład: /Marketing/2016/03/01/Projekt_1.docx.

Aby na stronie Aktywność w konsoli administratora usunąć połączenie urządzenia i usunąć wszystkie pliki:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij  Aktywność.
 4. Kliknij Dodaj aktywność i odfiltruj według aktywności Połączone urządzenie.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok połączonego urządzenia, której połączenie chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń połączenie i usuń wszystkie pliki.

Dlaczego na stronie Aktywność widzę pozycje „Pomoc techniczna Dropbox” lub „System Dropbox”?

W rzadkich przypadkach Dropbox może aktualizować konto w Twoim imieniu. Administratorzy Dropbox Business widzą te wpisy na stronie Aktywność w Konsoli administratora. Konkretnie administratorzy mogą zobaczyć jeden z następujących wpisów:

 • Pomoc techniczna Dropbox – Jeśli kontaktowałeś(aś) się z naszym zespołem pomocy technicznej, każde wykonane przez nas działanie jest wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „Pomoc techniczna Dropbox”. Działania te mogą obejmować zapraszanie i usuwanie członków zespołu oraz zapraszanie oryginalnej grupy administratorów Twojego zespołu. Jednak zespół pomocy technicznej Dropbox nie robi na Twoim koncie niczego, jeśli nie otrzyma stosownego upoważnienia.
 • System Dropbox – W rzadkich przypadkach system Dropbox musi zaktualizować Twoje konto, aby było na bieżąco z nowymi produktami Dropbox. Działania te są wyświetlane na stronie Aktywność z dopiskiem „System Dropbox”. Mogą one obejmować zmianę nazw folderów zespołu lub ich przenoszenie oraz aktualizowanie Twojego konta Dropbox Business o nowe produkty. Poza tym „System Dropbox" nie robi na Twoim koncie niczego, jeśli nie otrzyma stosownego upoważnienia.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.