Varför fick jag ett mejl om en engångssäkerhetskod?

Om Dropbox upptäcker ett misstänkt inloggningsförsök kommer vi att skicka en engångssäkerhetskod till den mejladress som är kopplad till ditt Dropbox-konto som ett ytterligare säkerhetssteg.

Obs! Om du får ett mejl som verkar vara från Dropbox och du är osäker på om det är säkert kan du kontrollera Dropbox officiella domäner.

Om du försökte logga in på ditt Dropbox-konto och fick ett mejl om en engångssäkerhetskod ska du använda engångssäkerhetskoden för att slutföra inloggningen.

Om du inte nyligen försökte logga in på ditt Dropbox-konto och fick ett mejl om en engångssäkerhetskod kan det hända att någon annan försöker komma åt ditt konto. Följ instruktionerna nedan baserat på mejlet du fick.

Om du fått mejlet ovan ska du klicka på Jag försökte inte logga in och följa anvisningarna för att återställa ditt lösenord.
Om du fått mejlet ovan behöver du inte göra något.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!