Så här ställer du in eller ändrar behörigheter för delade länkar

Om du delar en länk till en fil eller mapp med någon kan du bestämma vilka som ska kunna se innehållet i länken och vad de kan göra med länken.

Obs! Alla Dropbox-användare kan radera en länk till en fil de äger.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Har du lagt till medlemmar i en fil eller mapp i stället för att dela en länk kan du läsa om hur du ändrar dess behörigheter.

Sektioner i den här artikeln:

Den här artikeln handlar om en funktion som finns för Dropbox Professional och Dropbox Business-kunder.

Lägg till lösenord till delade länkar

Dropbox Professional- och Business-kunder kan lägga till ett lösenord till en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. När andra öppnar länken behöver de lösenordet för att kunna se innehållet.

 Så här lägger du till ett lösenord för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över filens namn och klicka på Dela.
 4. Klicka på Länkinställningar.
 5. Intill Länkåtkomst väljer du Endast personer med lösenordet på rullgardinsmenyn.
 6. Ställ in ett lösenord.
 7. Klicka på Spara.

Så här lägger du till ett lösenord för en delad länk i Dropbox mobilapp:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Tryck på Länkåtkomst.
 7. Välj Personer med lösenord på menyn.
 8. Ställ in ett lösenord.
 9. Tryck på Klar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt genom Dropbox.

Om någon försöker visa en delad länk med lösenord kommer de att se den här sidan:

Lösenordsskyddad delad länk

När de anger lösenordet kommer de att se den normala sidan för delad länk.

Vad händer om jag glömmer mitt lösenord för länken eller vill ändra det?

Du kan återställa lösenordet för valfri länk du har delat på samma sätt som du ställer in lösenordet. Om du har glömt lösenordet kan du skapa ett nytt lösenord eller så kan du alltid inaktivera länken. Av säkerhetsskäl visar vi aldrig dina befintliga lösenord.

Läs mer om att inaktivera en länk.

Jag är teammedlem i Dropbox Business. Har min teamadministratör någon kontroll över vilka lösenord jag skapar?

Administratörer kan inte upprätthålla lösenordspolicyer för teammedlemmars delade länkar. Däremot kan administratörer begränsa alla delade länkar till teamskyddade.

Administratörer: Läs mer om att göra länkar teamskyddade.

Ange utgångsdatum för delade länkar

Dropbox Professional- och Business-kunder kan skapa, modifiera eller ta bort ett utgångsdatum för en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. Andra kommer bara att kunna öppna den delade länken fram till utgångsdatumet. Efter utgångsdatumet inaktiveras länken.

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över namnet på filen eller mappen och klicka på Dela.
 4. I popup-fönstret klickar du på Länkinställningar.
 5. Intill Utgångsdatum klickar du för att växla till På. 
 6. Välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 7. Klicka på Spara för att tillämpa utgångsdatumet på länken.

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk i Dropbox mobilapp:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Intill Utgångsdatum trycker du för att växla till . 
 7. Välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 8. Tryck på Klar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt via Dropbox. När länken har upphört att gälla måste du skapa en helt ny länk om du vill dela filen eller mappen igen.

Mottagarna kommer att kunna se sidan med den delade länken som vanligt. De kommer inte att kunna se utgångsdatumet.

Om du behöver ändra utgångsdatumet kan du använda samma steg för att ändra det.

Vad händer om någon som jag delar länken med försöker nå den efter utgångsdatumet?

Om någon besöker en länk efter utgångsdatumet visas ett felmeddelande som säger ”Länken har gått ut”.

Jag är teammedlem i Dropbox Business. Har min administratör någon kontroll över de utgångsdatum jag ställer in?

Administratörer kan inte upprätthålla policyer om utgångsdatum för teammedlemmars delade länkar. Däremot kan administratörer begränsa alla delade länkar genom att göra dem teamskyddade.

Dropbox Business-administratörer: Läs mer om hur du gör länkar teamskyddade.

Inaktivera nerladdningar för en delad länk

Dropbox Professional- och Business-kunder kan inaktivera nerladdningar för en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. 

Viktigt: När nerladdningar inaktiveras för en delad länk går det inte att ladda ner innehållet av en länk via Dropbox. Detta förhindrar inte att personer sparar innehållet med hjälp av andra metoder

Så här inaktiverar du nerladdningar för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över namnet på filen eller mappen och klicka på Dela.
 4. Klicka på Länkinställningar.
 5. Intill Inaktivera nerladdningar klickar du för att växla till .
 6. Klicka på Spara.

Så här inaktiverar du nerladdningar för en delad länk på i Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Intill Inaktivera nerladdningar klickar du för att växla till .
 7. Tryck på Klar.

Du kan dela den här länken via Dropbox eller genom att klistra in länken i ett mejl eller en chatt. 

Mottagare kan förhandsvisa filen på dropbox.com, men knappen Ladda ner kommer att visas i grått och vara oklickbar. Om en mottagare för markören över knappen Ladda ner ser hen ”Nerladdningar inaktiverade”.

Om förhandsvisningar inte stöds för den typ av fil du delar visas felet ”[file type]-filer kan inte förhandsvisas. Nerladdningar måste aktiveras om du ska kunna dela.” Nerladdningar kan inte inaktiveras för den filen. 

Dropbox Business-användare: Begränsa åtkomsten till delade länkar till enbart teammedlemmar

Så här begränsar du åtkomst till delade länkar till teammedlemmar på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
 3. Håll muspekaren över namnet på filen eller mappen och klicka på Dela.
 4. Klicka på Länkinställningari popupfönstret.
 5. Intill Länkåtkomst väljer duTeammedlemmar i rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara.

Så här begränsar du åtkomst till delade länkar till teammedlemmar i Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Tryck på Länkåtkomst.
 7. Välj Teammedlemmar på menyn.
 8. Tryck på Klar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt genom Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!