Så här utför du en avancerad ominstallation av Dropbox

Innan du utför en avancerad ominstallation

 • Spara och avsluta alla program med öppna filer i Dropbox-mappen.
 • Anteckna inställningarna du har valt om du använder selektiv synkning.
  • Om du har en fjärradministrerad Dropbox-version, öppna listan med selektivt synkade mappar genom att köra dropbox exclude list. Läs mer.
 • Om Dropbox inte ligger på standardplatsen, anteckna var programmet finns.

Klicka på menyn nedan och välj operativsystem.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt hantera åtgärder.

Beroende på operativsystemets distribution och vilket paket du använde under installationen kan det finnas Dropbox-filer på två olika platser. Anvisningarna i den här artikeln gäller båda fallen, vilket innebär att vissa av kommandona kan resultera i fel.

 1. Öppna programmet Terminal.
 2. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i Terminal. Tryck på Retur efter varje rad.
  • Skriv inte kommandona för hand.
  • Du ombeds kanske att ange datorns lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger kommandona. Lösenordsfältet i Terminal förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Retur när du har skrivit det.
  • Du vet att anvisningarna slutförts normalt när den första textraden (kallad prompt) visas.
  • Viktigt: I kommandona nedan antar vi att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Placerade du Dropbox-mappen på en annan plats ska du ersätta alla förekomster av ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox på följande kommandorader mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  • När Terminal-prompten visas på nytt efter ett kommando, slutfördes den begärda åtgärden och den är redo för nästa kommando. Om något av kommandona inte svarat efter en timme bör du testa att starta om datorn och upprepa dessa steg.
 3. dropbox stop
  dropbox status # Should report "not running"
  rm -rf ~/.dropbox-dist
  rm -rf /var/lib/dropbox
  rm -rf ~/.dropbox*
  sudo apt-get remove nautilus-dropbox
  sudo apt-get remove dropbox
  rm /etc/apt/source.d/dropbox
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
  

  Filerna i din Dropbox-mapp tas inte bort när du raderar någon av dessa mappar.

 4. Starta om datorn.

För installation på en Linux-distribution som stöds med grafiskt användargränssnitt:

 1. Hämta rätt paket till ditt operativsystem och arkitektur. Ladda ner nu.
 2. Öppna mappen där du sparade installationsfilen och dubbelklicka på den.
 3. Tillämpa eventuella preferenser för selektiv synkning du hade före ominstallationen.
 4. Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.
  • Viktigt! Eftersom detta tar bort föregående inställningar och konfiguration måste du välja den nya synkningsplatsen manuellt om du vill undvika att ladda ner Dropbox-materialet på nytt. Om du inte gör detta skapas en en ny Dropbox-mapp och materialet börjar laddas ner på nytt.
 5. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.

För installation på en fjärradministrerad Linux-distribution som stöds:

 1. Ange följande kommando i terminalen:
  • Om datorn är 32-bitars:
  • cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
   
   Rulla till höger för fler terminalkommandon
  • Om datorn är 64-bitars:
  • cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
   
   Rulla till höger för fler terminalkommandon
 2. Kör Dropbox-daemon från den nyskapade .dropbox-dist-mappen:
 3. ~/.dropbox-dist/dropboxd
  
 4. När Dropbox slutfört installationen: logga in och tillämpa eventuella preferenser i listan över undantagna objekt innan du genomför ominstallationen.

Läs mer om installation och CLI-information.

 1. Stäng Dropbox om det körs.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
  2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Avsluta Dropbox.
 2. Avinstallera Dropbox.
  1. Öppna Finder och klicka på Program.
  2. Hitta Dropbox-appen och dra och släpp den i Papperskorgen. Eller högerklicka på Dropbox-appens ikon och välj Flytta till Papperskorgen.
 3. När avinstallationen är färdig ska du starta om datorn.
 4. Ta bort återstående Dropbox-systemmappar.
  1. Öppna Finder och klicka på Program.
  2. Öppna programmet Terminal.
  3. Kopiera och klistra in följande rader en åt gången i terminalen. Tryck på Retur efter varje rad.

   • Skriv inte kommandona för hand.
   • Ange datorns administratörslösenord (inte Dropbox-lösenordet) och tryck på Retur.
   • Viktigt! Vi antar att Dropbox-mappen ligger på standardsökvägen. Om du har placerat Dropbox-mappen på en annan plats måste du ersätta alla ~/Dropbox med den fullständiga sökvägen till Dropbox-mappen inom citattecken. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox måste du byta ut ~/Dropbox i följande anvisningar mot /Volumes/AnnanPlats/Dropbox.
  4. sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
   sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
   sudo chmod -N ~
   sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
   
   Rulla åt höger för fler kodavsnitt

 5. Hämta den senaste versionen av Dropbox-klienten. Ladda ner nu.
 6. Öppna mappen där du sparade installationsfilen och dubbelklicka på den.
 7. Tillämpa eventuella preferenser för selektiv synkning du hade före ominstallationen.
 8. Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.
  • Viktigt! Eftersom detta tar bort föregående inställningar och konfiguration måste du välja den nya synkningsplatsen manuellt om du vill undvika att ladda ner Dropbox-materialet på nytt. Om du inte gör detta skapas en en ny Dropbox-mapp och materialet börjar laddas ner på nytt.
  1. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.
  2. Välj sedan den vanliga Dropbox-mappens överordnade mapp. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen /Volumes/AnnanPlats/Dropbox, välj mappen /Volumes/AnnanPlats
 1. Stäng Dropbox om det körs.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet.
  2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Avsluta Dropbox.
 2. Avinstallera Dropbox.
  1. Klicka på Startpå datorn.
  2. Välj Kontrollpanelenom du har Windows 7. Om du har Windows 8 eller 10: sök efter och klicka på Kontrollpanelen på startmenyn.
  3. Klicka på Avinstallera ett program (7, 8, 10).
  4. Välj Dropbox i listan över program och klicka på Avinstallera.
 3. Starta om datorn när avinstallationen är klar.
 4. Ta bort Dropbox återstående systemmappar (det är bra om du inte hittar Dropbox-mappar på någon av följande platser).
  1. Öppna Utforskaren.
  2. Skriv %LOCALAPPDATA% i adressfältet och tryck på Retur.
  3. Ta bort mappen med namnet Dropboxi nästa fönster. Du måste kanske ange datorns administratörslösenord (inte Dropbox-lösenordet) i ett fönster.
  4. Upprepa stegen med följande mappar. Filerna i din Dropbox-mapp tas inte bort när du raderar någon av dessa mappar.
   • %APPDATA%
   • %PROGRAMFILES%
   • %PROGRAMFILES(x86)%
 5. Hämta den senaste versionen av Dropbox-klienten. Ladda ner nu.
 6. Öppna mappen där du sparade installationsfilen och dubbelklicka på den. Starta inte installationsprogrammet genom att högerklicka på filen och välja Kör som administratör.
 7. Tillämpa eventuella preferenser för selektiv synkning du hade före ominstallationen.
 8. Välj Dropbox-mappens plats om du inte använder standardplatsen.
  • Viktigt! Eftersom detta tar bort föregående inställningar och konfiguration måste du välja den nya synkningsplatsen manuellt om du vill undvika att ladda ner Dropbox-materialet på nytt. Om du inte väljer en plats manuellt skapas en ny Dropbox-mapp och innehållet laddas ner på nytt.
  1. Välj din vanliga Dropbox-mapp på hårddisken genom att klicka på Avancerade inställningar när du har valt vilka mappar som ska synkas.
  2. Välj sedan den vanliga Dropbox-mappens överordnade mapp. Om Dropbox-mappen till exempel ligger på sökvägen D:\OtherDrive\Folder\Dropbox, välj mappen D:\OtherDrive\Folder.

När du har slutfört ominstallationen kan det ta tid att omindexera filerna och synka ändringarna.

Ändringar av filer i din Dropbox-mapp som gjorts när den var offline på dropbox.com eller på andra kopplade enheter, leder till konfliktkopior. Läs mer om konfliktkopior.

Slutligen: den här processen fungerar endast om den kopplas till exakt samma konto som tidigare var kopplat till den här datorn. Om du vill kan du istället läsa om hur du slår samman konton.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!