Så här använder du Dropbox för Salesforce Marketing Cloud

Uppdaterat Dec 20, 2023
Med programmet Dropbox för Salesforce Marketing Cloud når du innehåll i Dropbox direkt från Marketing Cloud Content Builder så att du enkelt kan samarbeta i olika material med teamet och externa partner.
person icon

Obs! 

 • Den här funktionen finns endast för team med Dropbox-teamkonton
 • Det är bara Dropbox-teamadministratörer som kan initiera mappkonfigurering i Dropbox för Salesforce Marketing Cloud
 • Du måste vara Marketing Cloud-administratör för att kunna installera Dropbox för Salesforce Marketing Cloud och koppla en teammapp till Content Builder

Så här installerar du Dropbox för Salesforce Marketing Cloud

Installera Dropbox för Salesforce Marketing Cloud:

 1. Logga in på Salesforce AppExchange.
 2. Gå till översikten för Dropbox för Salesforce Marketing Cloud i Salesforce AppExchange.
 3. Klicka på Hämta nu i Dropbox för Salesforce Marketing Cloud.
 4. Markera rutan för att godkänna villkoren och klicka sedan på Bekräfta och installera.
 5. Klicka på Fortsätt.

Så här kopplar du en teammapp till Content Builder

Vill du kunna synka innehåll från Dropbox-teammappen med Content Builder måste du koppla mappen. Gör så här:

 1. Välj den affärsenhet du vill koppla en Dropbox-teammapp till.
 2. Öppna programmet Dropbox för Salesforce Marketing Cloud via fliken AppExchange.
  • Har du inte loggat in på Dropbox klickar du på Logga in på Dropbox och följer stegen
 3. Klicka på Lägg till en teammapp.
 4. Välj den Dropbox-teammapp du vill kunna nå från Content Builder. 
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Redigera inte Dropbox-teammappen eller dess innehåll under synkningen
 • Den här integreringen är en enkelriktad synkning från Dropbox till Content Builder. Ändringar som görs av filer i Content Builder synkas inte tillbaka till Dropbox
 • Innehållssynkning från Dropbox med samma namn och typ innebär att befintliga filer i Content Builder skrivs över
 • Byter du namn på en mapp i Dropbox ändras URL:erna till materialet och mappen försvinner tillfälligt i Content Builder
 • Mappar med begränsad åtkomst som finns i den valda teammappen synkas till Content Builder

Vilket innehåll kan jag synka från Dropbox?

 • Content Builder godkänner bara vissa filtyper som stöds av Salesforce Marketing Cloud. Filerna får inte vara större än 3 MB
 • Innehåll som har synkats från ditt Dropbox-konto får taggen ”Dropbox” i Content Builder
 • Raderar du en fil eller mapp i ditt Dropbox-konto raderas den filen eller mappen automatiskt i Content Builder
 • Redigeringar som har gjorts av Dropbox-innehåll åsidosätter befintligt innehåll i Salesforce Marketing Cloud

Varför synkas mitt Dropbox-konto inte längre med Content Builder?

Om administratören som initierade synkningen inte längre är administratör eller raderas eller inaktiveras från teamet upphör synkningen till dess att en aktiv administratör öppnar programmet Dropbox för Salesforce Marketing Cloud i Salesforce Marketing Cloud. Vill du undvika avbrott i synkningen kan du skapa ett servicekonto (d.v.s. ett konto som inte avser någon specifik anställd).

Så här ändrar du den kopplade mappen

Du kan välja att koppla en annan Dropbox-teammapp. Gör så här:

 1. Öppna programmet Dropbox för Salesforce Marketing Cloud via fliken AppExchange.
  • Har du inte loggat in på Dropbox klickar du på Logga in på Dropbox och följer stegen
 2. Klicka på Välj en annan mapp.
 3. Klicka på Sluta synka filer. Det går inte att omedelbart ångra åtgärden.
 4. Fortsätt med att lägga till en annan teammapp genom att följa anvisningarna Så här kopplar du en teammapp till Content Builder.

Så här avinstallerar du Dropbox för Salesforce Marketing Cloud

Är du Marketing Cloud-administratör kan du avinstallera Dropbox för Salesforce Marketing Cloud:

 1. Logga in på Marketing Cloud-kontot.
 2. Klicka på ditt användarnamn.
 3. Klicka på Konfiguration.
 4. Gå till sidomenyn Plattformsverktyg och klicka på Installerade paket under underrubriken Program.
 5. Klicka på Dropbox för Salesforce Marketing Cloud.
 6. Klicka på Avinstallera.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp