Så här skapar du taggar för Dropbox-filer

Taggar är endast tillgängliga på dropbox.com.

Du kan lägga till taggar till filer och mappar för att organisera och snabbt hitta allt i ditt och ditt teams Dropbox-konto. Taggar finns tillgängliga för alla Dropbox-användare och kan läggas till på enskilda filer, mappar eller gruppvis. Alla som kan se eller redigera en fil eller mapp kan se dess taggar. Bara de som har redigeringsåtkomst kan lägga till eller ta bort taggar.

Så här lägger du till en tagg

För att lägga till en tagg till en fil:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på kryssrutan till vänster om filen eller mappen som du vill tagga.
 3. Du kommer att se # Lägg till en tagg i panelen till höger.
 4. Skriv in din tagg och tryck på Enter (Windows) eller Retur (Mac).

Anmärkningar:

 • Taggarna måste vara kortare än 32 tecken och får bara innehålla bokstäver, siffror och understreck.
 • Upp till 20 taggar kan läggas till i en enda fil.
 • Du kan ange en tagg i sökfältet längst upp på skärmen eller klicka på taggen i panelen till höger för att se alla filer som är kopplade till den taggen.

Så här tar du bort en tagg

För att ta bort en tagg från en fil:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på kryssrutan till vänster om filen som du vill ta bort en tagg från.
  • Taggar för den filen kommer att visas under förhandsvisningarna av filer i den högra sidomenyn.
 3. Klicka påX till höger om taggen som du vill ta bort.

Så här använder du taggar med en automatiserad mapp

Med hjälp av automatisering kan du tillämpa taggar till filer i en speciell mapp som standard.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig för kunder med planerna Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise.

Så här skapar du en mapp med automatiserade taggar:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa högst upp till vänster. 
 3. Namnge mappen och välj Filer som läggs till i en mapp taggas.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Ange de taggar du vill tillämpa automatiskt.
 6. Klicka på Skapa.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!