Signatursidan för Dropbox-teamkonton

Uppdaterat Sep 12, 2023
person icon

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln finns tillgängliga för administratörer på Dropbox Business och Business Plus och vissa administratörer på Dropbox Standard och Advanced och är registrerade för betaåtkomst.

Om du är administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du se hela teamets aktivitet för begäran om underskrift som till exempel vilka dokument teamet skickar för underskrift, hur ofta de skickar dokument och alla slutförda begäranden om underskrifter.

Du kan även hantera behörigheter för signatursidan i adminkonsolen.
 

Antalet begäranden om underskrifter beror på din plan:

 • Dropbox Standard och Advanced: Tre begäranden om underskrifter per månad för varje köpt licens.
  • Obs! Vissa team med Dropbox Standard och Advanced som har registrerat sig för betaåtkomst delar mängden begäranden om underskrifter mellan hela teamet.
 • Dropbox Business och Business Plus: Obegränsade begäranden om underskrifter.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Administratörer kanske inte alltid kan se alla teammedlemmars begäranden om underskrifter beroende på personens behörigheter.
 • Om en teammedlem tas bort eller lämnar ett team kommer administratören bli ägare för deras begäranden om underskrifter och mallar. 

Fliken Mallar

 

 

highlighter icon

Obs! Mallar är endast tillgängliga för kunder på Dropbox Business och Business Plus.

Om du är teamadmin för ett Dropbox Business- eller Business Plus-konto kan du se alla mallar som teamet skapar. Du kan även begränsa åtkomsten till begäran om underskrift och mallar för resten av teamet. Om behörigheter till mallar är begränsad så kommer teammedlemmar inte att kunna klicka på knappen Skapa mall
 

Teamadministratörer kan även dela mallar som teammedlemmar kan använda. Så här delar du en mall:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Signaturer i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Mallar
 4. Klicka på ”” (ellips) bredvid mallen som du vill dela.
 5. Klicka på Dela med team
 6. Lägg till en mejl eller ett namn på personen du vill dela med.
 7. Klicka på Dela mall
highlighter icon

Obs! Endast teamadministratörer kan dela mallar och mallänkar. Delade mallar och mallänkar kan användas men kan inte redigeras.

Hantera behörigheter för signatursidan

Om du är en administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du slå på eller av behörigheter för teammedlemmar att använda mallar eller skicka begäranden om underskrifter på signatursidan i adminkonsolen.
 

Slå på eller av behörigheter:

 1. Logga in på dropbox.com med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på den vänstra sidomenyn.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Under Andra inställningar klickar du på Underskrifter
 5. Hantera teamets inställningar:
  • Växla Signaturer till på eller av för att tillåta teamet att använda signatursidan på dropbox.com eller inte.
   • Anmärkningar:
    • Om Signaturer stängs av kommer alla underskriftsfunktioner tas bort för alla, även administratörer.
    • Om du stänger av funktionen när du har väntande begäranden om underskrifter så avbryts dem.
  • Växla Mallar till på eller av för att låta teammedlemmar skapa och redigera mallar eller inte.
   • Obs! Administratörer kan fortfarande redigera och skapa mallar när den här funktionen är inaktiverad.
 6. Klicka på Spara.

Om Signaturer är inaktiverade kommer signatursidandropbox.com inte vara tillgänglig för dig eller ditt team. Om Mallar är inaktiverade kommer teammedlemmar inte kunna klicka på Skapa mallsignatursidan men administratörer kan fortfarande skapa mallar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp