Har alla i teamet åtkomst till mina filer?

Uppdaterat May 20, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för kunder med Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise.

När du går med i ett Dropbox-teamkonto betyder det inte att någon av dina filer eller mappar blir tillgängliga för andra teammedlemmar. Standardinställningen är att allt i ditt teamkontot är privat. 

Andra teammedlemmar kan inte få åtkomst till dina filer såvida du inte bestämmer dig för att dela dem med hjälp av delade mappar eller delade länkar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Kan mina filer visas av teammedlemmar eller administratörer om jag går med i ett Dropbox-teamkonto?”

Vissa typer av administratörer har dock möjlighet att logga in på ditt konto genom att använda ”Logga in som användare”.

Om du är teammedlem i ett Dropbox-teamkonto kan din administratör logga in på ditt konto för att göra något av följande:

  • Visa teammedlemmens mappstruktur
  • Dela filer och mappar med andra
  • Visa, öppna och ladda ner filer
  • Radera filer eller återställa borttagna filer

Administratören kan också ta bort åtkomst till ditt teamkontot eller överföra dess innehåll till en annan medlem.”

Om du är teammedlem och har kopplat ditt personliga konto med ditt Dropbox-teamkonto ger ”logga in som användare” inte administratörer åtkomst till ditt kopplade personliga konto. De kan dock se namnet och mejladressen på ditt kopplade personliga konto.

Mer information finns i Dropbox villkor för team och Integritetspolicy. Du kan även kontakta din administratör för att få mer information om ditt teams specifika riktlinjer och rutiner.

Hur samarbetar jag med teammedlemmar i ett Dropbox-teamkonto?

När du ska dela information med en grupp av personer rekommenderar vi att du använder delade mappar. Delade mappar är perfekta för grupper med flera personer som behöver samarbeta på en uppsättning filer eller mappar.

Ägaren av en delad mapp kan styra vem som kan bjuda in en ny medlem till mappen och ta bort en medlem från mappen efter behov. Ägare kan också ta bort delning för en mapp helt och hållet.

Administratörer kan också skapa teammappar för att låta teammedlemmar dela material med varandra.

Kan jag dela skrivskyddade kopior av mina filer med teammedlemmar?

Du kan dela en mapp eller dela en länk med skrivskyddad behörighet. Mottagarna kan ladda ner filen eller mappen till en dator eller till sitt Dropbox-konto. Om användaren laddar ner filen eller mappen till ett Dropbox-konto kommer eventuella redigeringar som görs inte att påverka den ursprungliga filen – åtkomsten är skrivskyddad.

Kan jag göra så en fil endast kan visas och inte går att ladda ner?

Ja, om du vill hindra mottagare från att ladda ner filen eller mappen kan du inaktivera nerladdningar för den delade länken.

Kommer min teamadministratör att ha åtkomst till filer i mitt personliga Dropbox-konto?

Administratörer för Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise har ingen kontroll över eller åtkomst till ditt personliga Dropbox-konto. 

highlighter icon

Obs! Om du har kopplat ditt personliga Dropbox-konto till en dator eller enhet som ägs av ett företaget så omfattas det kontot av ditt företags riktlinjer.

Kan jag dela mappar och länkar med personer utanför mitt Dropbox-teamkonto?

Administratörer för ditt Dropbox-teamkonto kan ställa in teamets globala behörigheter för att avgöra huruvida medlemmar kan dela länkar och/eller mappar utanför Dropbox-teamkontot. För att göra det kan de logga in på Adminkonsolen och klicka på Material.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp