Często zadawane pytania dotyczące Dropbox Backup

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania o Dropbox Backup.

Sekcje tego artykułu:

Jaka jest różnica między kopią zapasową w chmurze a przechowywaniem w chmurze?

Kopia zapasowa w chmurze zapewnia bezpieczne, aktualne kopie plików z Twojego komputera, do których masz dostęp z dowolnego miejsca, w którym korzystasz z Dropbox. Pliki w kopii zapasowej odzwierciedlają pliki na komputerze, więc jeśli usuniesz plik znajdujący się w folderze objętym tworzeniem kopii zapasowej, zostanie on również usunięty z kopii zapasowej w chmurze.

Kopia zapasowa w chmurze nie zwalnia miejsca na komputerze ani nie zapewnia dodatkowej przestrzeni dyskowej. Taryfa Dropbox Backup zapewnia nieograniczone miejsce do automatycznego tworzenia kopii zapasowych w chmurze dla jednego komputera.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie plików.

Przechowywanie w chmurze to dodatkowe miejsce, którego możesz używać do zapisywania plików i folderów online w chmurze. Dzięki przechowywaniu w chmurze Twoje pliki są dostępne wszędzie tam, gdzie używasz Dropbox — możesz porządkować swoją zawartość, synchronizować ją między urządzeniami, na których się zalogujesz, a także współpracować z innymi. Dzięki przechowywaniu w chmurze możesz zwolnić miejsce na swoich komputerach i innych urządzeniach, wybierając przechowywanie zawartości tylko online. Taryfy Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise pozwalają na przechowywanie danych w chmurze na potrzeby osobiste i biznesowe.

Co obejmuje kopia zapasowa?

Podczas konfiguracji możesz wybrać, które foldery na komputerze lub zewnętrznym dysku twardym mają otrzymać kopie zapasowe. Aby zobaczyć pełną listę plików, których kopie zapasowe zostały umieszczone na Twoim koncie Dropbox:

 1. Otwórz preferencje Dropbox na komputerze.
 2. Kliknij kartę Kopie zapasowe.
 3. Kliknij Zarządzaj kopią zapasową
 4. Kliknij Wyświetl zawartość.

Czego nie obejmuje kopia zapasowa?

Jeśli zdecydujesz się na tworzenie kopii zapasowej komputera, możesz tworzyć kopie zapasowe plików i folderów tylko z dysku twardego, na którym jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox (zwykle jest to dysk, na którym jest zainstalowany system operacyjny). Jeśli masz inne dyski, nie zostaną one uwzględnione w kopii zapasowej. 

Możesz także wykluczyć określone pliki i foldery z kopii zapasowej, klikając je prawym przyciskiem w folderze Dropbox w Eksploratorze plików/Finderze, a następnie wybierając Nie synchronizuj z dropbox.com.

Czy tworzenie kopii zapasowej komputera lub zewnętrznego dysku twardego powoduje usunięcie plików z mojego komputera lub dysku twardego?

Nie. Proces tworzenia kopii zapasowej tworzy kopię Twoich plików w Dropbox Backup, ale pozostawia je również na Twoim komputerze lub zewnętrznym dysku twardym. Jeśli usuniesz pliki ze swojego komputera lub z konta Dropbox, zostaną one również usunięte z drugiej lokalizacji.  Pliki kopii zapasowej z zewnętrznego dysku twardego można usunąć tylko bezpośrednio z niego.

Możesz przywrócić usunięte pliki i foldery z kopii zapasowej przez maksymalnie 30 lub 180 dni, zależnie od Twojej taryfy. Gdy przywrócisz pliki i foldery w witrynie dropbox.com, zostaną one również przywrócone na komputerze.

Jakie typy zewnętrznych dysków twardych są obsługiwane przez Dropbox Backup?

Na swoim koncie Dropbox Backup możesz tworzyć kopie zapasowe następujących typów dysków zewnętrznych:

 • W systemie Windows: NTFS, exFAT, FAT32
 • Na komputerach Mac: HFS+, APFS, exFAT, FAT32

Dlaczego nie są tworzone kopie zapasowe moich plików?

Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowana aplikacja komputerowa Dropbox i wybierz jedną z poniższych opcji: 

Widzę plik „.dbxignore” w kopii zapasowej. Co to takiego?

Niektóre dyski zewnętrzne do działania wymagają utworzenia dziennika plików. Dropbox ignoruje je, aby zaoszczędzić miejsce w kopii zapasowej. W tym celu tworzy pliki zastępcze: .dbxignore – zajmują one mniej miejsca.

Czy mogę przechowywać mój folder Dropbox na dysku zewnętrznym, dla którego tworzę kopię zapasową?

Nie, nie możesz przechowywać folderu Dropbox na zewnętrznym dysku twardym, którego kopię zapasową chcesz utworzyć. Jeśli tak jest, przenieś go z powrotem na dysk twardy komputera przed utworzeniem kopii zapasowej zewnętrznego dysku twardego.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie „Wystąpił problem z Twoją kopią zapasową”?

Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, Twoje pliki są bezpieczne, ale wystąpił problem techniczny, który przerwał tworzenie kopii zapasowej i utworzył nową.

Nowa kopia zapasowa będzie działać tak samo jak oryginalna i będzie przechowywać wszystkie zmiany wprowadzone na dysku. Nazwa nowej kopii zapasowej będzie miała końcówkę – nowa. 

Jeśli chcesz zwolnić miejsce w Dropbox, możesz usunąć starą kopię zapasową. Usunięcie starej kopii zapasowej nie spowoduje usunięcia żadnych plików znajdujących się na zewnętrznym dysku twardym.

Nie utworzono kopii zapasowej folderów o nazwach ToolKit i FileHistory. Dlaczego?

Domyślnie kopia zapasowa tych folderów nie jest tworzona, ponieważ nazwy folderów mogą powodować problemy techniczne.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową tych folderów, musisz zmienić ich nazwy.

Dlaczego podczas konfigurowania kopii zapasowej pojawiają się błędy?

Jeśli wystąpi błąd podczas konfiguracji Twojej kopii zapasowej, wypróbuj następujące kroki przed kolejną próbą konfiguracji:

 • Zamknij wszelkie pliki lub aplikacje korzystające z danych w folderach, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 • Wyłącz foldery innych usługodawców przechowywania plików w chmurze (takich jak iCloud, OneDrive czy Kopia zapasowa i synchronizacja Google) w folderach, których kopię zapasową chcesz wykonać, i upewnij się, że pliki są z powrotem w swoich oryginalnych folderach na komputerze.
 • Nadaj uprawnienia do edycji wszystkich plików i folderów, których kopię zapasową chcesz wykonać.
 • Jeśli foldery, których kopię zapasową chcesz utworzyć, nie znajdują się w oryginalnych, domyślnych lokalizacjach, przenieś je z powrotem.
 • Jeśli folder Dropbox i foldery, których kopię zapasową chcesz wykonać, nie są na tym samym dysku twardym, przenieś je na ten sam dysk. 
  • Na przykład, jeśli foldery są na zewnętrznym dysku twardym, a folder Dropbox jest na dysku twardym komputera, przenieś je na ten sam dysk twardy.
 • Jeśli pojawi się komunikat o błędzie odwołujący się do Adobe Creative Cloud, usuń folder Library z urządzenia.

Dlaczego nie widzę swoich plików po utworzeniu kopii zapasowej komputera?

Pliki, w przypadku których nie udało się utworzyć kopii zapasowej w Dropbox, będą się znajdować w folderze pod nazwą Pliki na moim komputerze.

Uwaga: jeśli korzystasz z Maca i nie widzisz swoich plików w Finderze po wykonaniu kopii zapasowej, wymuś zatrzymanie Findera i uruchom go ponownie.

Dlaczego nie widzę swoich kopii zapasowych w folderze Dropbox?

Kopie zapasowe nie są pobierane na komputer, więc nie zobaczysz ich w folderze Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) ani Finderze (Mac). Możesz wyświetlić swoje kopie zapasowe, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Backup.

W aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij ikonę folderu na pasku menu.
 3. Stuknij „Mac” lub „PC”.

Dlaczego po utworzeniu kopii zapasowej komputera mam problemy z aplikacją?

Uruchom ponownie aplikację. W szczególności zalecamy ponowne uruchomienie następujących aplikacji:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Jeśli używasz systemu Windows i korzystasz z Microsoft Edge, dla plików pobranych przez tę przeglądarkę nie będą tworzone kopie zapasowe w folderze Pobrane w Dropbox przy użyciu tej funkcji. Aby mimo to tworzyć kopie zapasowe plików pobranych przez Microsoft Edge z Dropbox, ręcznie zmień lokalizację pobierania plików przez Microsoft Edge na Dropbox.

Dlaczego nie mogę przenieść, usunąć ani zmienić nazwy folderów po utworzeniu kopii zapasowej?

Po wykonaniu kopii zapasowej na komputerze nie można przenieść, usunąć ani zmienić nazwy skopiowanych folderów najwyższego poziomu (takich jak „Pulpit”, „Dokumenty” i „Pobrane” czy „Mac” albo „PC”). Jednak wewnątrz nich możesz przenosić, usuwać i zmieniać nazwy plików.

Dlaczego nie mogę edytować zawartości kopii zapasowej w witrynie dropbox.com?

Dropbox Backup to taryfa przeznaczona do tworzenia kopii zapasowych zawartości w jednym kierunku – z urządzenia do chmury. Jeśli chcesz edytować zawartość po utworzeniu jej kopii zapasowej w Dropbox Backup, możesz to zrobić w plikach lub folderach na oryginalnym urządzeniu.

Dlaczego nie mogę udostępnić zawartości kopii zapasowej?

Dropbox Backup jest przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych i ochrony zawartości Twojego urządzenia, a nie do udostępniania i współpracy. Zapobiegamy udostępnianiu, aby przypadkowo nie dać dostępu do Twoich poufnych treści. Aby udostępniać pliki i foldery, skorzystaj z jednej z naszych taryf oferujących przechowywanie w chmurze, jak Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced lub Enterprise.

Uwaga: udostępnianie kopii zapasowych plików i folderów jest obecnie dostępne w aplikacji mobilnej Dropbox, ale nie jest zalecane.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę plik lub folder z kopii zapasowej?

Możesz przywrócić usunięte pliki na swoim koncie Dropbox do 30 dni od daty usunięcia. Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu usuniętych plików.

Co się stanie, jeśli przypadkowo usunę całą kopię zapasową?

Usuniętą kopię zapasową można przywrócić w okresie przechowywania odpowiednim dla Twojej taryfy, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij ikonę siatki w lewym górnym rogu.
 3. Na wyświetlonej liście kliknij Backup.
 4. Kliknij Pokaż usunięte kopie zapasowe.
 5. Kliknij nazwę kopii zapasowej, którą chcesz przywrócić.
 6. Kliknij Przywróć kopię zapasową.
 7. Kliknij Przywróć.
 8. Kliknij Wyświetl pliki, aby zobaczyć przywrócone pliki kopii zapasowej lub Zamknij w wyświetlonym powiadomieniu.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.