Radera ditt Dropbox-konto så här

När du raderar ditt Dropbox-konto raderas alla dina data från dropbox.com och du loggas ut från Dropbox på alla enheter. När du raderar ditt Dropbox-konto händer följande:

 • Dropbox-klienten och mobilappar på dina enheter slutar synka
 • Du har inte åtkomst till ditt konto på dropbox.com
 • Det går inte att redigera filer i delade mappar
 • Dina filer ligger kvar i Dropbox-mappen på datorn
 • Filer som du delat i delade mappar är fortfarande tillgängliga för mappens medlemmar
 • Dina filer raderas från Dropbox-servrar

Kunder av Dropbox Basic, Plus, Family och Professional

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Allmänt klickar du på Radera konto.

Om du raderar ditt konto börjar vi radera de Dropbox-filer du har i Dropbox efter 30 dagar. Markerar du en fil i kontot för permanent radering raderar vi den normalt permanent inom 60 dagar.Det kan ta flera dagar till att slutföra raderingen beroende på hur många filer som har valts för radering.

Om du säger upp en Dropbox Plus- eller Professional-prenumeration eller en Dropbox Family-plan nedgraderas kontot till ett Dropbox Basic-konto. Om du vill kan du sedan radera kontot permanent. 

Obs! Om du raderar ett Dropbox Basic-, Plus-, Family- eller Professional-konto, går det inte att ångra.

Administratörer för Business-team

Endast vissa typer av administratörer kan permanent radera ett Dropbox Business-team. Följ dessa steg om du vill radera ditt team permanent, tillsammans med alla medlemmarnas kontouppgifter och filer:

 1. Radera alla teamets medlemmar.
  • Obs! Alla teammedlemmar som har arkiverats kan inte raderas helt förrän du släpper arkiveringen.   
 2. Kontakta Dropbox support för att nedgradera ditt team till låst status
 3. Upplös ditt team.
 4. Radera ditt eget konto.

Medlemmar i Business-team

Om du vill radera ditt konto måste du kontakta en administratör som kan ta bort medlemmar i ditt team.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!