Vad är konflikt med delad mapp?

Konflikt med delad mapp är en mapp som Dropbox skapar för att förhindra att användare oavsiktligt lägger konfidentiellt innehåll i ett delat lagringsutrymme. 

Konflikter med delad mapp kan inträffa om Dropbox-programmet är avstängt medan du redigerar en fil i en konfidentiell mapp och en annan användare flyttar eller redigerar den mappen. Nästa gång Dropbox-programmet synkar skapar det en ny mapp i teammedlemsmappen som heter [filnamn] (konflikt med delad mapp).

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Vad gör jag nu?

Det går att flytta tillbaka konfliktfilen från teammedlemsmappen till dess ursprungliga plats. Därefter kan du radera den äldre filen med samma namn och konfliktfilen från teammedlemsmappen.

Hur kan jag förhindra att en delad mappkonflikt uppstår igen?

För att förhindra att en delad mappkonflikt händer igen, se till att endast en person i taget redigerar konfidentiella mappar och filer.

Det enklaste sättet att göra detta är att flytta din fil ur Dropbox-mappen medan du arbetar så att ingen annan kan komma åt den. När du är klar med redigeringen kan du flytta tillbaka filen till dess ursprungliga plats.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!