Alternativ för Dropbox-automatiseringar

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare på dropbox.com.

Med Dropbox automatiseringsalternativ kan du organisera och automatisera uppgifter som att packa upp och konvertera filer på ditt konto.

Så här skapar du en automatiserad mapp

Så här skapar du en automatiserad mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa högst upp till vänster. 
 3. Klicka på Automatiserad mapp.
 4. Ge mappen ett namn och välj ett automatiseringsalternativ.
  • Alternativen är Filer som läggs till i en mapp sparas som PDF-filer, Filer som läggs till i en mapp packas upp, Filer som läggs till i en mapp taggas*, Filer som läggs till i en mapp sparas som bilder, Filer som läggs till i en mapp sparas som videor och Filer som läggs till i en mapp sorteras baserat på kategori.
 5. Följ anvisningarna och klicka sedan på Skapa.

*Endast tillgängligt för användare med planerna Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise

Så här lägger du till automatiseringar till en befintlig mapp

Så här lägger du till automatisering till en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen och klicka på "…" (ellips).
 3. Klicka på Lägg till automatisering.
 4. Välj ett automatiseringsalternativ och klicka på Nästa.
 5. Följ anvisningarna och klicka sedan på Lägg till.

Obs! Du måste ha redigeringsbehörighet för en mapp för att kunna lägga till, redigera eller radera automatiseringar.

Så här pausar du en automatisering

Så här pausar du automatiseringar för en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen och klicka på "…" (ellips).
 3. Klicka på Redigera automatisering.
 4. Klicka på reglaget Aktiv/Pausad högst upp till höger i fönstret.

Så här tar du bort automatiseringar från en mapp

Så här tar du bort automatiseringar från en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen och klicka på "…" (ellips).
 3. Klicka på Redigera automatisering.
 4. Klicka på papperskorgen högst upp till höger i fönstret.
 5. Klicka på Ta bort.

Så här delar du en automatiserad mapp 

Automatiserade mappar kan delas på samma sätt som alla andra mappar. Mappens automatisering finns kvar för alla som mappen delas med. När en automatiserad mapp har delats med någon kommer de att se en anmärkning om att mappen är automatiserad samt vilket automatiseringsalternativ som är valt.

Vad händer när jag flyttar en fil till en automatiserad mapp?

Du kan flytta en fil till en automatiserad mapp precis på samma sätt som du kan flytta en fil till vilken annan mapp som helst i ditt Dropbox-konto. När du flyttar en fil till en automatiserad mapp kommer den valda automatiseringen att träda i kraft. Det fungerar på samma sätt för dina mappar och mappar som delas med teammedlemmar.

Om en fil flyttades till en automatiserad mapp av misstag kan du klicka på Ångra i panelen längst ned på skärmen.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!