Så här ändrar man klientinställningar

Dropbox-klienten finns tillgänglig för operativsystemen Linux, macOS och Windows. I menyn Preferenser kan du anpassa Dropbox-appen så som du vill ha den.

Las om hur du öppnar och visar dina inställningar för Dropbox-klienten.

Avsnitt i den här artiklen:

 

Beroende på operativsystem (Linux, macOS eller Windows) visar menyn Preferenser några eller alla alternativ nedan. På Linux går det att ändra en del av inställningarna med kommandon.

Inställningar under fliken Allmänt

Starta Dropbox vid systemstart

Du kan ställa in att Dropbox startas automatiskt varje gång du startar datorn. Vi rekommenderar detta alternativ för att din Dropbox-mapp alltid ska hållas synkad online och till andra datorer.

Språk

Välj ett annat språk än operativsystemets standardspråk på den här menyn.

Dropbox-ikonen

Välj om Dropbox-ikonen ska visas varje gång du öppnar en Microsoft Office-fil, endast när andra visar en fil eller om ikonen aldrig ska visas.

Om Dropbox

Det här är Dropbox-installationens aktuella version. Hänvisa till det här numret i supportärenden eller för att se om du har Dropbox senaste version.

Inställningar under fliken Konto

Under kontofliken kan du logga in och ut från dina Dropbox-konton, se vilken plan du har och se hur stort lagringsutrymme du har. Om du har två kopplade konton kan du logga in och ut från dem under den här fliken. Om du loggar in på båda dina kopplade konton kan du enkelt växla mellan dem i klienten.

Inställningar under fliken Säkerhetskopiering

Enheter

Enheter som konfigurerats att importera foton visas här.

Foton

Välj om du vill aktivera kamerauppladdningar för att automatiskt ladda upp foton och videor från mobil, kamera, SD-kort och många andra medieenheter när du ansluter dem till datorn. 

Skärmklipp

När du tar ett skärmklipp sparar Dropbox det automatiskt i din Dropbox och kopierar en länk till Urklipp för omedelbar delning.

Inställningar under fliken Bandbredd eller fliken Nätverk

Ändra bandbreddsinställningar på en Mac-dator genom att klicka på Nätverk och sedan på Ändra inställningar ... intill Bandbredd.

Nedladdningshastighet

 • Begränsa inte: Välj det här alternativet om du vill att Dropbox laddar ner filer från Dropbox-servern med högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa till:  Begränsa nerladdningshastigheten genom att ange en egen nerladdningshastighet i kilobyte per sekund. Skriver du "0" betyder det att Dropbox laddar ner med högsta möjliga hastighet.

Uppladdningshastighet

 • Begränsa inte: Välj det här alternativet om du vill att Dropbox laddar upp filer till Dropbox-servern med högsta möjliga hastighet.
 • Begränsa automatiskt:  Välj det här alternativet om du vill att Dropbox bestämmer med vilken hastighet filer ska laddas upp under synkning.
 • Begränsa till:  Välj din egen uppladdningshastighet här, i kilobyte per sekund

LAN-synkning

LAN-synkning är en nätverksfunktion som gör det möjligt att spara tid och bandbredd genom att ladda ner filer direkt från andra datorer i det lokala nätverket. Avmarkerar du det här alternativ tvingas Dropbox att synka från Dropbox-servrar varje gång en ändring identifieras i Dropbox-mappen.

Inställningar under fliken Proxyservrar eller fliken Nätverk

Ändra proxyinställningarna på en Mac-dator genom att klicka på Nätverk och sedan på Ändra inställningar ... intill Proxyservrar.

Proxyinställningar

 • Ingen proxyserver: Välj detta alternativ för att tala om för Dropbox att du inte använder någon proxyserver. Genom att välja det här alternativet går det att undvika vissa problem som inträffar när Dropbox försöker hitta en proxyserver och misslyckas
 • Auto-identifiera:  Med det här alternativet identifierar Dropbox proxyinställningarna automatiskt. Välj det här alternativet om du är osäker på om internetanslutningen kräver en proxyserver
 • Manuellt:  Välj den här knappen om du vill ange proxyinställningarna manuellt. Det här alternativ är vanligt för användare eller administratörer som har en annan proxyserverkonfiguration än standard

Om du väljer Manuellt går det att ändra följande inställningar:

 • Proxytyp: På den här rullgardinsmenyn går det att välja proxyserverns protokoll. Dropbox stöder HTTP, SOCKS4 och SOCKS5.
 • Server: Ange proxyserverns webbadress och port här.
 • Proxyserver kräver lösenord: Välj den här kryssrutan om proxyservern kräver inloggning. När du gör det går det att redigera fälten  Användarnamn  och  Lösenord .

Inställningar under fliken Meddelanden

Meddela mig om

Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.

Stör ej

Det går att stänga av meddelanden under en begränsad tid på Mac-datorer. Välj hur länge meddelanden ska vara avstängda.

Inställningar under fliken Synkning

Selektiv synkning

Selektiv synkning gör det möjligt att välja vilka mappar i ditt Dropbox onlinekonto som synkas med Dropbox-mappen på datorn. Om du avmarkerar en mapp visas den inte i Dropbox-mappen, men den finns fortfarande i ditt konto på dropbox.com. Vi rekommenderar att du använder selektiv synkning för filer du inte använder ofta.

Smart synkning

Smart synkning är tillgängligt endast för användare av Dropbox Business, Plus, Family och Professional.

Om du väljer inställningen Lokal laddas nya filer och mappar du lägger till i kontot på dropbox.com ner till Dropbox-mappen på datorns hårddisk.

Om du väljer inställningen Enbart online visas nya filer och mappar som du lägger till i ditt konto på dropbox.com i Dropbox-mappen på datorn, men är enbart online.

Obs! Inställningarna för smart synkning gäller endast mapparna på toppnivå i huvudmappen i Dropbox. Alla filer och mappar på lägre nivå följer den överordnade mappens inställning om inte du ändrar dem enskilt.

Välj Låt administratören hantera inställningen för att använda teamets standardinställning.

Vanliga frågor om synkningsinställningar

Varför laddas filer ner till datorn när smart synkning är inställt på Enbart online?

Det finns två orsaker till att en fil laddas ner till datorns Dropbox-mapp, trots att smart synkning är inställt på Enbart online:

 • Filen eller mappen fanns redan på datorn när du lade till den i Dropbox-mappen
  • I det här fallet fortsätter filen eller mappen att ta upp hårddiskutrymme, om du inte gör den till enbart online
  • Obs! Det går även att sluta synka den med datorn genom att använda selektiv synkning
 • Du använder något program som behövde ladda ner filer för att fungera korrekt, t.ex. dessa:
  • Säkerhetskopieringstjänster
  • Antivirusprogram
  • Listor över senast använda filer
  • Tredjepartsprogram som övervakar filer

 Varför är mina filer enbart online när jag använt selektiv synkning och smart synkning är inställt på Lokal?

Om du använder smart synkning (som är tillgängligt endast för användare av Dropbox Business, Plus, Family och Professional) går det fortfarande att använda selektiv synkning för att synka mappar på dropbox.com med datorns Dropbox-mapp. Dessa mappar synkas med datorn som enbart online oavsett inställningen för smart synkning, men det går när som helst att ändra dem till lokala mappar. 

Ändra en mapp från enbart online till lokal:

 1. Högerklicka på mappen.
 2. Håll musen över smart Smart synkning.
 3. Klicka på Lokal.

Dropbox-mappens plats

Det här alternativet ändrar Dropbox-mappens plats. Normalt installeras Dropbox-mappen i din användarmapp (mappen med samma namn som inloggningen). Du kan dock välja vilken plats som helst på hårddisken med detta alternativ.

Obs! Det går att välja Dropbox-mappens plats, men för närvarande går det inte att ändra dess namn. Oavsett var du lägger den kallas den  Dropbox eller Dropbox (teamnamn) för Business-konton och Dropbox (personlig) för kopplade personliga konton.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!