Smart synkning

Smart synkning är en Dropbox-funktion som hjälper dig att spara lagringsutrymme på hårddisken. Nå alla filer och mappar i ditt Dropbox-konto från datorn och använd nästan inget utrymme på hårddisken. Smart synkning är tillgängligt för Dropbox Plus- och Professional-kunder samt medlemmar i Dropbox Business-team. Med smart synkning går det att göra följande:

 • Välja om enskilda filer eller mappar är tillgängliga enbart online eller lokalt på din dator
 • Välja en standard synkningsinställning för nya filer och mappar som delas med dig

När du börjar använda Smart synkning

 • görs inga ändringar i filer som redan ligger i Dropbox-mappen på din dator
 • Nya filer som skapats online eller på en annan enhet visas som enbart online-filer, som inte tar upp lagringsutrymme på din enhet

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Med Smart synkning är innehållet på din dator tillgängligt som enbart online, lokalt eller i mappar som är både lokala och online.

Ikon för endast online-innehåll

Endast online-innehåll

Endast online-innehåll visas i Dropbox-mappen på datorn, men använder inte allt det lagringsutrymme filen annars skulle göra. Du kan se filen, men innehållet laddas inte ner helt förrän du behöver det. Endast information om filen, som filnamn, plats och datum då filen uppdaterades, har laddats ner.

Ikon för lokalt innehåll

Lokalt innehåll

Lokalt innehåll har laddats ner och sparats på datorns hårddisk. Du kan redigera filerna direkt från programmen på datorn. Detta innehåll säkerhetskopieras fortfarande till Dropbox.

Ikon för Mappar med Blandad status

Mappar med Blandad status

Mappar med Blandad status innehåller både lokala filer och material som finns endast online.


Kom igång med Smart synkning

För att komma igång med smart synkning ska du installera Dropbox-klienten på din dator. Blir du ombedd att aktivera smart synkning under installationen följer du anvisningarna på skärmen för att tillåta ett systemtillägg från Dropbox. Du kan också välja att aktivera systemtillägget vid ett senare tillfälle.

Aktivera systemtillägget så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar högst upp på en sida.
 3. Klicka på Inställningar och (om det behövs) på Allmänt .
 4. Bläddra till Dropbox systemtillägg.
 5. Ställ in denna inställning till .

Så här kan du kontrollera att smart synkning har aktiverats:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet (Windows) eller menyfältet (Mac). 
 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer i övre högra hörnet.
 3. Klicka på Preferenser…
 4. Klicka på Allmänt.
 5. Ser du att smart synkning inte är aktiverad klickar du på Aktivera om du vill aktivera funktionen. 

Obs! Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan administratören inaktivera smart synkning för hela teamet.

Klicka på ditt operativsystem för att lära dig hur man använder smart synkning:

Hur gör jag innehåll tillgängligt enbart online?

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen på menyraden.
  2. Klicka på mappikonen.
  3. Välj Öppna mapp.
 2. Hitta det innehåll som du vill göra tillgängligt enbart online.
 3. Ctrl-klicka eller högerklicka på filen eller mappen.
 4. Välj Smart synkning.
 5. Välj Enbart online.

Gör innehåll tillgängligt enbart online
Gör innehåll tillgängligt enbart online

Hur synkar jag filer som är enbart online till min dator?

Du kan öppna en fil som vanligt med ditt program eller Finder. Dropbox laddar ner hela filen till datorn.

Om du vill synka en fil eller mapp utan att genast öppna den kan du göra den lokal:

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen på menyraden.
  2. Klicka på mappikonen.
  3. Välj Öppna mapp.
 2. Hitta det innehåll som du vill synka till datorn.
 3. Ctrl-klicka eller högerklicka på filen eller mappen.
 4. Välj Smart synkning.
 5. Välj Lokal .

Hur kan jag välja en standardinställning för nytt innehåll?

 1. Klicka på Dropbox-ikonen på menyraden.
 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Inställningar… på menyn.
 3. Klicka på Synka.
 4. Välj ditt arbetsrelaterade Dropbox-konto.
 5. Ändra valet för Smart synkningsstandard:
  • Administratörsstandard: standardinställningen som valts av teamadministratören.
  • Lokalt: allt nytt innehåll laddas ner till din dator.
  • Enbart online: ladda ner filer till din dator manuellt när du behöver dem.

Hur gör jag innehåll tillgängligt enbart online?

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
  2. Klicka på mappikonen.
  3. Välj Öppna mapp.
 2. Hitta det innehåll som du vill göra tillgängligt enbart online.
 3. Högerklicka på filen eller mappen.
 4. Välj Smart synkning.
 5. Välj Enbart online.

Gör innehåll tillgängligt enbart online
Gör innehåll tillgängligt enbart online

Hur synkar jag filer som är enbart online till min dator?

Du kan öppna en fil som vanligt med ditt program eller Windows Explorer. Dropbox laddar ner hela filen till datorn.

Om du vill synka en fil eller mapp utan att genast öppna den kan du göra den lokal:

 1. Öppna Dropbox-mappen på datorn.
  1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
  2. Klicka på mappikonen.
  3. Välj Öppna mapp.
 2. Hitta det innehåll som du vill göra tillgängligt enbart online.
 3. Högerklicka på filen eller mappen.
 4. Välj Smart synkning.
 5. Välj Lokal .

Hur kan jag välja en standardinställning för nytt innehåll?

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer och välj Inställningar… på menyn.
 3. Klicka på Synka.
 4. Välj ditt arbetsrelaterade Dropbox-konto.
 5. Ändra valet för Smart synkningsstandard:
  • Administratörsstandard: standardinställningen som valts av teamadministratören.
  • Lokalt: allt nytt innehåll laddas ner till din dator.
  • Enbart online: ladda ner filer till din dator manuellt när du behöver dem.

Video: Hur du använder smart synkning

Titta på den här videon för att lära dig mer om smart synkning.

Spara utrymme på hårddisken automatiskt

Har du inte öppnat filer och mappar på ett par månader kommer de att ändras till enbart online. Ändra inställningen:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller på menyraden.
 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer.
 3. Klicka på Preferenser … i menyn.
 4. Klicka på Synka.
 5. Välj ditt arbetsrelaterade Dropbox-konto.
 6. Växla inställningen /Av under Spara utrymme på hårddisken automatiskt.

Obs! Den här funktionen är tillgänglig för användare av Dropbox Plus och Professional. Dropbox Business teamadmin kan registrera sina team till den här funktionen via tidig åtkomst i adminkonsolens inställningar.

Vilka är systemkraven för smart synkning?

Smart synkning fungerar i Microsoft Windows 7 och senare samt i Mac OSX 10.9 och senare.

Användning av Windows Subsystem för Linux (WSL) för att få tillgång till smartsynkade filer stöds inte. Det kan hända att fel uppstår eller att filer ser tomma ut när du försöker öppna en fil som är enbart online.

Hur snabbt kan smart synkning frigöra lagringsutrymme på min hårddisk?

Vanligtvis frigörs lagringsutrymme på hårddisken inom några minuter när du ställer in filer som enbart online (såvida datorn är online och kan synka till Dropbox). Det finns dock en känd begränsning med macOS 10.13 (High Sierra):

Apples operativsystem macOS 10.13 (High Sierra) använder en ny typ av filsystem som heter APFS. Med APFS tar operativsystemet ögonblicksbilder av filsystemet och det tillgängliga hårddiskutrymmet. Dessa ögonblicksbilder kanske inte uppdateras när du använt smart synkning för att ställa in Dropbox-filer som enbart online. Detta innebär att hårddiskutrymme som du frigjort med smart synkning kanske inte genast syns eller är tillgängligt om den här ögonblicksbilden inte har uppdaterats.

Detta hårddiskutrymme bör så småningom frigöras av OS, men hur lång tid det tar kan variera. Detta beteende är inte specifikt för Dropbox utan är ett beteende som utformats för macOS.

Jag har mappar som är selektivt synkade. Hur gör jag det selektivt synkade innehållet tillgängligt enbart online?

Följ stegen för att ändra inställningarna för selektiv synkning för dina mappar. När dina mappar inte längre blir synkade selektivt blir de automatiskt mappar som enbart är tillgängliga online.

När jag ändrar en fil till enbart online, raderas den från min Dropbox?

När du gör en fil tillgänglig enbart online raderas den inte från din Dropbox. När du gör en fil tillgänglig enbart online raderas filinnehållet från din dator, men den fullständiga filen är fortfarande tillgänglig i ditt konto online och på dina andra enheter.

Använder filer som är tillgängliga enbart online lagringsutrymme på min lokala hårddisk?

Filer som är tillgängliga enbart online använder en liten mängd lagringsutrymme på din hårddisk till att lagra information om filen, som dess namn och storlek. Detta använder mindre lagringsutrymme än den fullständiga filen.

Vissa program som du använder kan behöva synkronisera filer på nytt med datorns hårddisk för att fungera korrekt (som program med menyn Senast visat). I vissa fall försöker Dropbox att ändra filen tillbaka till enbart online så snart som möjligt för att minska användningen av ditt hårddiskutrymme.

Kan jag komma åt innehåll som är enbart online när jag inte är ansluten till internet?

Nej, innehåll som är tillgängligt enbart online lagras inte lokalt på din dator. Anslut till internet för att komma åt innehåll som är tillgängligt enbart online.

Kan jag flytta filer som är enbart online inom min Dropbox-mapp?

Ja, du kan flytta innehåll som är enbart online inne i Dropbox-mappen på din enhet, och ändringar synkas med dina andra enheter. Om du flyttar enbart online-innehåll utanför den lokala Dropbox-mappen laddas innehållet ner till den platsen.

Vad händer om jag raderar en fil som är enbart online eller flyttar den till min papperskorg?

Alla åtgärder som utförs på en fil som är enbart online synkas till ditt Dropbox-konto och till alla andra som delar den filen. Eftersom filen inte lagras på din dator kommer filinnehållet inte att vara tillgängligt i din papperskorg. Du kan återskapa raderade filer från ditt Dropbox-konto online.

Läs mer om att återskapa filer.

Kan jag använda sökfunktionen på datorn för att hitta filer eller innehåll som är enbart online?

Du kan använda sökfunktionen på din dator för att söka efter namn på filer och mappar som är enbart online. Filer som är enbart online har dock inte det fullständiga innehållet i filerna, så du kan inte söka i filinnehållet med en datorsökning.

Kan jag ha olika inställningar för Smart synkning på olika enheter?

Ja. Inställningarna för Smart synkning är specifika för varje enhet som du kopplar till ditt Dropbox-konto.

Kan jag spara lokala filer i en mapp som är enbart online?

Ja, om en mapp finns enbart online kan du ladda ner enskilda filer inom mappen.

Kan jag ta bort innehåll från min enhet fullständigt utan att ta bort det från min Dropbox?

Ja. Vill du inte att filer syns på din enhet kan du använda Selektiv synkning. Selektiv synkning hjälper dig att välja vilka filer som ska finnas tillgängliga i datorprogrammet och vilka som ska finnas enbart online.

Kan jag använda Smart synkning på mitt personliga konto?

Smart synkning är tillgängligt för alla användare av Dropbox Plus, Professional och Business. Har du kopplat ett personligt konto (Basic) till ett Business-konto är smart synkning inte tillgängligt för det personliga kontot.

Behöver jag installera någon drivrutin för att aktivera Smart synkning?

Ja, smart synkning kräver att du aktiverar en drivrutin (eller ett systemtillägg) för att den ska kunna integreras med ditt operativsystems filsystem.

Mac- och Windows-datorer använder vanligtvis drivrutiner för att interagera med tillbehör som muspekare och skrivare. Med vår drivrutin kan Dropbox-klienten synka filer på ditt filsystem när du öppnar dem (för innehåll som enbart finns online). Vi har utformat denna drivrutin så att den bara tillhandahåller den integrering som är nödvändig för att köra Smart synkning. Den interagerar enbart med filer inom din Dropbox-lagringsplats.

Är du ny på Dropbox?

Oavsett om du precis börjat använda Dropbox eller bara behöver lite repetition kan du få största möjliga nytta av ditt Dropbox-konto genom att använda vår självguidade utbildning eller våra virtuella, instruktörsledda kurser. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!