Så här ändrar du delningsbehörigheterna för en delad mapp

Du kan ge medlemmarna i dina delade mappar en av två olika behörighetskategorier:

  • Kan redigera: En medlem som du tilldelar denna behörighet till kan lägga till, redigera, radera, dela eller ladda ner filer i den mappen.
  • Kan visa: En medlem som du tilldelar denna behörighet till kan visa och dela filerna i den mappen, men inte göra något annat.

Du kan hantera standardinställningarna för hur du delar filer och mappar. Läs om hur du hanterar standarddelningsinställningar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Ställa in filbehörighet på datorn

Om du använt datorns filhanteringsprogram för att skrivskydda en fil bör du vara medveten om att vissa behörighetsinställningar inte är kompatibla mellan operativsystem. Exempelvis kanske en fil med skrivskyddad åtkomst på din Windows-dator inte skyddas på din Mac. Dropbox ändrar inte behörighet för en fil när den synkas, men vi kan inte garantera att den behörighet du ställer in på ett operativsystem även fungerar när den öppnas i ett annat operativsystem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!