Restrykcje i ograniczenia dotyczące zespołowych wdrożeń Dropbox

Zaktualizowano May 14, 2024

Dropbox oferuje zasoby i usługi, takie jak przechowywanie, synchronizacja, udostępnianie i interfejsy API. Jako administrator konta zespołu Dropbox możesz projektować struktury folderów i plików swojego zespołu, a także konfigurować ustawienia całego zespołu.  

Jeśli Twój zespół obecnie korzysta z Dropbox lub rozważa to, warto pamiętać o pewnych ograniczeniach. Ten artykuł zawiera zalecenia dotyczące tych limitów.

highlighter icon

Uwaga: regularnie aktualizujemy Dropbox, co może zmienić domyślne limity dla Twojego zespołu.

Uporządkuj foldery, aby zmaksymalizować przejrzystość i wydajność

Projektując strukturę folderów i uwzględniając wzrost w czasie, należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia.
 

Limity członków:

 • Maksymalna liczba członków, którzy mogą należeć do folderu udostępnionego, wynosi 1000.
 • Maksymalna liczba członków, którzy mogą należeć do grupy, wynosi 1000.
 • Maksymalna liczba członków, którzy mogą należeć do folderu zespołu, wynosi 1000. 
  • Uwaga: maksymalna liczba członków w pojedynczej prośbie o zaproszenie wynosi 1000.
 • Maksymalna liczba członków, którzy mogą należeć do jednej ścieżki w folderze zespołu (łączna liczba członków we wszystkich folderach w ścieżce) wynosi 1000. 
  • Uwaga: ścieżka to sekwencja podfolderów, które prowadzą do określonego folderu w folderze zespołu. Na przykład ścieżka do folderu może wyglądać tak: folder zespołu > folder A > folder B > folder C, jeśli folder C jest folderem docelowym.
 • Maksymalna liczba członków, którzy mogą należeć do folderu z ograniczeniami, wynosi 250.


Limity folderów udostępnionych:

 • Maksymalna liczba folderów udostępnionych (w tym folderów podrzędnych i podfolderów zagnieżdżonych), które mogą należeć do jednego folderu, wynosi 1500.
 • Maksymalna liczba folderów udostępnionych (w tym folderów nadrzędnych i podfolderów), które mogą należeć do konta Dropbox, wynosi 30 000. 

Przeczytaj więcej często zadawanych pytań na temat folderów udostępnionych.


Limity operacji zapisu

 • Dropbox egzekwuje limit 1 000 000 operacji zapisu na przestrzeń nazw w okresie 24 godzin.

Przestrzeganie tych limitów zapewni najwyższą wydajność. Może zaistnieć konieczność podzielenia dużych zespołów na podzespoły z własnymi folderami zespołów. Grupy mogą służyć do udzielania użytkownikom dostępu do wielu folderów zespołu.

Synchronizuj pliki i foldery za pośrednictwem aplikacji komputerowej Dropbox

Działanie aplikacji komputerowej Dropbox zależy od specyfikacji sprzętu i systemu operacyjnego komputera, na którym jest ona uruchomiona. Z reguły:


Zoptymalizuj wydajność za pomocą synchronizacji wybiórczej zespołu

Synchronizacja wybiórcza zespołu umożliwia administratorom zespołów definiowanie domyślnych ustawień synchronizacji dla folderów i podfolderów zespołu. Administratorzy mogą używać tego ustawienia w przypadku plików, do których wystarczy dostęp w trybie online i których nie trzeba przechowywać na komputerach członków zespołu. Więcej informacji o synchronizacji wybiórczej zespołu.

highlighter icon

Uwaga: należy okresowo wykonywać tę czynność.

Oszczędzaj miejsce na dysku przy użyciu synchronizacji wybiórczej

Synchronizacja wybiórcza może być używana przez poszczególnych członków zespołu do zarządzania wydajnością, zwłaszcza jeśli mają dostęp do ponad 300 000 plików. Na przykład członek zespołu może nie chcieć pobierać na swój komputer wszystkich plików z folderu projektu. Zamiast tego może użyć synchronizacji wybiórczej, aby wybrać foldery, które mają być synchronizowane z urządzeniem, a które mają pozostać dostępne tylko w folderze zespołu na stronie dropbox.com. Więcej informacji o synchronizacji wybiórczej.

highlighter icon

Uwaga: jeśli używasz synchronizacji wybiórczej, aby nie synchronizować folderu z pulpitu, który nie jest przestrzenią nazw (folder zespołu, folder udostępniony lub folder z ograniczeniami), aplikacja komputerowa nadal będzie zarządzać metadanymi tych plików i folderów. Wpłynie to na wydajność. Takie pliki i foldery nie będą jednak już widoczne w Eksploratorze plików (Windows) ani Finderze (macOS). Tylko foldery będące przestrzeniami nazw są całkowicie usuwane z pulpitu podczas korzystania z synchronizacji wybiórczej.

Dla zapewnienia najwyższej wydajności zawsze używaj aplikacji Dropbox na komputerze podczas zmiany nazwy, przenoszenia, kopiowania, usuwania, udostępniania lub cofania udostępniania folderów, zwłaszcza gdy zawierają one bardzo dużą liczbę plików. Nie zalecamy korzystania z dropbox.com ani aplikacji mobilnych Dropbox w przypadku bardzo dużej liczby plików.

Konfiguruj i zmień ustawienia uprawnień Dropbox

Zmiany uprawnień w Dropbox wymagają sprawdzenia wszystkich folderów zespołu i folderów udostępnionych (przestrzeni nazw) w strukturze folderów. Gwarantuje to, że zmiany uprawnień nie naruszają żadnych istniejących uprawnień ustawionych przez administratorów. Im więcej przestrzeni nazw istnieje w strukturze, tym więcej czasu może zająć zmiana uprawnień. 
 

Możesz na przykład udostępnić folder zagnieżdżony w innym folderze w folderze zespołu. Aby to zrobić, ustawienia uprawnień dla wszystkich przestrzeni nazw struktury folderów będą musiały zostać zweryfikowane przed zastosowaniem zmiany uprawnień. Dowiedz się więcej o folderach udostępnionych Dropbox.

Często zadawane pytania: funkcje i ograniczenia Dropbox dla Twojego zespołu

Jakie są limity miejsca dla mojego zespołu?

Dropbox ma pewne ograniczenia, których administratorzy nie mogą zmienić:

 • Maksymalne rozmiary przesyłanych pojedynczych plików:
  • Aplikacje komputerowe i mobilne Dropbox: pojedyncze pliki muszą być mniejsze niż 2 TB
  • dropbox.com: pojedyncze pliki muszą być mniejsze niż 50 GB
  • Interfejs API: pojedyncze pliki muszą być mniejsze niż 350 GB

Do jakich funkcji Dropbox ma dostęp mój zespół i jakie są ich ograniczenia?

Twój zespół może uzyskać dostęp do szeregu funkcji Dropbox, aby uprościć i usprawnić współpracę nad projektami. Dowiedz się więcej o następujących funkcjach i ich ograniczeniach:

 • Dropbox Transfer umożliwia łatwe wysyłanie plików, nad którymi nie musisz współpracować. Limit rozmiaru transferu zależy od Twojej taryfy. Dowiedz się więcej o limitach Dropbox Transfer.
 • Prośby o pliki Dropbox pozwalają prosić o pliki od kogokolwiek i gromadzić je bezpośrednio na koncie Dropbox. Limit próśb o pliki zależy od taryfy, ale maksymalna liczba wynosi 4000 próśb na członka zespołu.
 • Prawne obowiązki przechowywania pozwalają administratorom wyświetlać i eksportować całą zawartość utworzoną lub zmodyfikowaną przez danego członka zespołu. Każdy prawny obowiązek przechowywania ma limit 100 użytkowników, a na zespół obowiązuje limit 300 takich obowiązków. Podczas eksportowania zawartości z prawnego obowiązku przechowywania administratorzy mogą wykluczyć z eksportu do 100 folderów. 
 • Przechowywanie danych pozwala administratorom tworzyć zasady ułatwiające zapewnianie zgodności z wymaganiami prawnymi. Zespoły mogą mieć maksymalnie 100 aktywnych zasad przechowywania danych.

Uwaga: prawne obowiązki przechowywania i przechowywanie danych są częścią dodatku Nadzór nad danymi Dropbox.

Jakie są limity łączy udostępnionych?

Aby zapobiec nadużyciom, konta Dropbox mają następujące ograniczenia przepustowości:

 • Dropbox Standard: 1 TB i nieograniczona liczba pobrań dziennie 
 • Dropbox Advanced i Enterprise: 4 TB i nieograniczona liczba pobrań dziennie

Jakie są limity szybkości interfejsu API Dropbox dla mojego zespołu?

Dropbox oferuje wydajne interfejsy API na potrzeby aplikacji oparte o DBX Platform. Następujące limity szybkości interfejsu API dotyczą kont Dropbox Standard, Advanced i Enterprise:

 • Dropbox egzekwuje domyślny limit szybkości interfejsu API dla wszystkich operacji, aby zapobiec nadużyciom oraz zachować dostępność i niezawodność. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku obsługi błędów i dokumentacji błędów.
 • Taryfy Dropbox Standard, Advanced i Enterprise są ograniczone do 1 miliarda operacji przesyłania miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dla programistów dotyczącą limitów przesyłu danych.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.