Restriktioner och gränser för driftsättning av team i Dropbox

Uppdaterat May 13, 2024

Dropbox erbjuder resurser och tjänster som lagring, synkning, delning och API:er. Som administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du utforma teamets mapp- och filstrukturer samt konfigurera teamets inställningar.
 

Om teamet använder eller överväger att använda Dropbox finns det begränsningar att tänka på. Du får rekommendationer för dessa gränser i den här artikeln.

highlighter icon

Obs! Vi uppdaterar Dropbox regelbundet vilket betyder att standardgränserna för teamet kan ändras.

Strukturera mapparna för att förtydliga och effektivisera

När du utformar mappstrukturer och överväger tillväxt över tid bör du beakta följande gränser.
 

Medlemsgränser:

 • Det maximala antalet medlemmar som kan tillhöra en delad mapp är 1 000.
 • Det maximala antalet medlemmar som kan tillhöra en grupp är 1 000.
 • Det maximala antalet medlemmar som kan tillhöra en teammapp är 1 000. 
  • Obs! Det maximala antalet medlemmar i en enda inbjudan är 1 000.
 • Det maximala antalet medlemmar som kan tillhöra en enda sökväg i en teammapp (totala antalet medlemmar i alla mappar i sökvägen) är 1 000. 
  • Obs! En sökväg är en sekvens av undermappar som leder till en specifik mapp i en teammapp. Sökvägen till en mapp kan till exempel vara Teammapp > Mapp A > Mapp B > Mapp C, om Mapp C är målet.
 • Det maximala antalet medlemmar som kan tillhöra en begränsad mapp är 250.


Gränser för delade mappar:

 • Det maximala antalet delade undermappar (inklusive undermappar och staplade undermappar) som kan tillhöra en enda mapp är 1 500.
 • Det maximala antalet delade mappar (inklusive överordnade mappar och undermappar) som kan tillhöra ett Dropbox-konto är 30 000. 

Läs fler vanliga frågor om delade mappar.


Gränser för skrivåtgärder

 • Dropbox tillämpar en gräns på 1 000 000 skrivåtgärder per namespace per 24 timmarsperiod.

Du får bäst prestanda genom att hålla dig inom dessa gränser. Stora team kan behöva delas upp i underteam med egna teammappar. Grupper kan användas för att ge personer åtkomst till flera teammappar.

Synka filer och mappar i Dropbox-klienten

Dropbox-klientens prestanda beror på hårdvaruspecifikationerna och operativsystemet för datorn som kör appen. Generellt sett gäller följande:


Optimera prestandan med selektiv synkning för team

Selektiv synkning för team låter administratörer definiera standardinställningarna för teammappar och undermappar i teammappar. Administratörer kan använda inställningen för filer som endast behöver ha åtkomst online och som inte behöver lagras på teammedlemmars datorer. Läs mer om selektiv synkning för team.

highlighter icon

Obs! Du bör göra detta regelbundet.

Spara hårddiskutrymme med selektiv synkning

Selektiv synkning kan användas av enskilda teammedlemmar för att hantera prestanda, särskilt om de har åtkomst till fler än 300 000 filer. Om en teammedlem till exempel inte vill ladda ner alla filer i en projektmapp till sin dator, då kan de använda selektiv synkning för att välja vilka mappar de vill synka till enheten och vilka de endast vill ha tillgängliga i deras teammapp på dropbox.com. Läs mer om selektiv synkning.

highlighter icon

Obs! Om du använder selektiv synkning för att sluta synka en mapp från skrivbordet som inte är namespace (teammapp, delad mapp eller en mapp med begränsningar) så kommer klienten på datorn fortfarande hantera metadata för filerna och mapparna. Det påverkar prestandan. Filerna och mapparna kommer dock inte längre vara synliga i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). När du använder selektiv synkning kommer endast mappar som är namespaces tas bort helt från datorn.

Använd alltid Dropbox-appen på datorn när du byter namn på, flyttar, kopierar, raderar, delar eller tar bort delning för mappar för att få bäst prestanda, särskilt om dessa mappar innehåller väldigt många filer. Vi rekommenderar inte att du använder dropbox.com eller Dropbox för mobila enheter när du hanterar ett stort antal filer.

Konfigurera och ändra Dropbox behörighetsinställningar

Ändringar av behörigheter i Dropbox kräver att alla teammappar och delade mappar (namespaces) i mappstrukturen kontrolleras. Det säkerställer att ändringar av behörigheter inte bryter mot befintliga behörigheter som har ställts in av administratörer. Ju fler namespaces som finns i en struktur, desto längre kan det ta innan en behörighetsändring sker. 
 

Som exempel kanske du vill dela en mapp som är staplad i en annan mapp i en teammapp. Behörighetersinställningarna måste först valideras för alla namespaces i mappstrukturen innan behörigheterna kan ändras. Läs mer om Dropbox delade mappar.

Vanliga frågor: Dropbox-funktioner och -begränsningar för ditt team

Vad är gränserna för mitt team?

Dropbox har vissa begränsningar som administratörer inte kan ändra:

 • Maximal storlek för uppladdning av enskild fil:
  • Dropbox-klienten och mobilapparna: enskilda filer måste vara mindre än 2 TB
  • dropbox.com: enskilda filer måste vara mindre än 50 GB
  • API: enskilda filer måste vara mindre än 350 GB

Vilka Dropbox-funktioner har teamet åtkomst till och vad är gränserna?

Teamet har åtkomst till en mängd Dropbox-funktioner för att förenkla projekt och förbättra samarbete. Läs mer om följande funktioner och deras gränser:

 • Med Dropbox Transfer kan du enkelt skicka filer som du inte behöver samarbeta i. Överföringens storleksgräns beror på vilken plan du har. Läs om gränserna för Dropbox Transfer.
 • Med Dropbox-filinlämningar kan du samla in och ta emot filer direkt i ditt Dropbox-konto. Storleksgränsen för funktionen beror på planen men maximalt antal filinlämningar per teammedlem är 4 000.
 • Arkiveringsskyldighet gör det möjligt för administratörer att visa och exportera allt innehåll som skapats eller ändrats av valfri teammedlem. Varje arkiveringsskyldighet har en gräns på 100 användare samt en gräns på 300 skyldigheter per team. Administratörer kan exkludera upp till 100 mappar från en export när material exporteras från en arkiveringsskyldighet. 
 • Med datalagring kan administratörer skapa policyer för att uppfylla efterlevnads- och lagstiftningskrav. Team kan max ha 100 aktiva datalagringspolicyer.

Obs! Arkiveringsskyldigheter och datalagring är en del av Dropbox-tillägget Datastyrning.

Vad är gränserna för delade länkar?

I syfte att förhindra missbruk av tjänsten har Dropbox-konton följande bandbreddsgränser:

 • Dropbox Standard: 1 TB och obegränsat med nerladdningar per dag 
 • Dropbox Advanced och Enterprise: 4 TB och obegränsat med nerladdningar per dag

Vad är Dropbox API-gränserna för teamet?

Dropbox erbjuder kraftfulla API:er för program som har byggts i DBX Platform. Följande API-gränser gäller konton med Dropbox Standard, Advanced och Enterprise:

 • Dropbox tillämpar en standard API-gräns för alla verksamheter för att förhindra missbruk och upprätthålla tillgängligheten och tillförlitligheten. Läs felhanteringsguiden och feldokumentationen för mer information.
 • Planerna Dropbox Standard, Advanced och Enterprise är begränsade till 1 miljard uppladdningar per månad. Läs utvecklardokumentationen Datatransportgränser för mer information.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp