Jak mogę zobaczyć, kto wyświetla moje pliki?

Informacje o wyświetlającym pozwalają sprawdzić, czy ktoś obecnie ogląda plik. W zależności od używanej taryfy Dropbox możesz mieć także możliwość sprawdzenia, kiedy ktoś ostatnio wyświetlił plik.

Uwaga: zawarte w tym artykule informacje o wyświetlającym mogą się różnić w przypadku plików internetowych, takich jak Dokumenty/Arkusze/Prezentacje Google, dokumenty Paper lub pliki Microsoft Office Online.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomoże Ci łatwo udostępniać pliki i foldery.

Sekcje tego artykułu:

Jak sprawdzić, czy ktoś wyświetla Twój plik

Gdy ktoś wyświetla plik udostępniony, na podglądzie pliku w witrynie dropbox.com awatar tej osoby jest kolorowy. Jeśli najedziesz na tego awatara myszą, zobaczysz informację Wyświetla teraz

Jeśli dana osoba ma uprawnienie do pliku typu Może wyświetlać lub Może edytować, a obecnie nie ogląda pliku, jej awatar jest wyświetlany na szaro obok przycisku Udostępnij. Jeśli udostępnisz członkowi zespołu plik za pośrednictwem łącza udostępnionego, jego awatar nie pojawi się do czasu, aż wyświetli on plik.

Informacja, że ktoś obecnie przegląda plik
Informacja, że ktoś obecnie przegląda plik

Jak sprawdzić, kiedy ktoś ostatnio wyświetlał Twój plik

Klienci korzystający z poniższych taryf mogą sprawdzać, kiedy ktoś ostatnio wyświetlił plik:

 • Dropbox Advanced
 • Dropbox Enterprise
 • Dropbox Education
 • Dropbox Professional

Gdy na podglądzie pliku w witrynie dropbox.com najedziesz myszą na szarego awatara, zobaczysz, kiedy plik Wyświetlono po raz ostatni.

Możesz także zobaczyć pełną historię wyświetlania plików.

Historia wyświetlających
Informacja, kiedy ktoś ostatnio wyświetlił plik

Jak zaprosić kogoś do zespołu z poziomu informacji o wyświetlającym dotyczących pliku

Informacje o wyświetlającym pokazują, czy osoba, która wyświetliła plik, jest członkiem konta zespołu Dropbox. Możesz zapraszać osoby do dołączenia do zespołu bezpośrednio z poziomu wyświetlonego pliku.

Aby zaprosić kogoś do swojego zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij plik, który chcesz otworzyć.
 3. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjały osoby, którą chcesz zaprosić.
 4. Kliknij Zaproś do zespołu.
  • Niektórzy administratorzy mogą zapraszać nowych członków. Jeśli nie jesteś administratorem, zamiast przycisku Zaproś do zespołu zobaczysz Zaproponuj do zaproszenia. Kliknij Zaproponuj do zaproszenia, aby wysłać administratorowi powiadomienie, że chcesz zaprosić do zespołu kogoś nowego.

Jak poprosić o dołączenie do zespołu z poziomu informacji o wyświetlającym dotyczących pliku

Możesz poprosić o dołączenie do zespołu bezpośrednio z poziomu wyświetlonego pliku.

Aby poprosić o dołączenie do zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij plik, który chcesz otworzyć.
 3. Kliknij zdjęcie profilowe lub inicjały osoby, do której zespołu chcesz dołączyć.
 4. Kliknij Prośba o dołączenie.

Jak wyłączyć informacje o wyświetlającym dla określonych plików lub folderów

Informacje o wyświetlającym powinny być automatycznie włączone na Twoim koncie. Jeśli tak nie jest, włącz informacje o wyświetlającym.

Włączenie informacji o wyświetlającym automatycznie dotyczy wszystkich należących do Ciebie plików. Jeśli nie chcesz widzieć informacji o wyświetlającym, możesz wyłączyć tę funkcję w odniesieniu do konkretnych plików lub folderów:

Aby wyłączyć informacje o wyświetlającym dla udostępnionego pliku lub folderu

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij ikonę koła zębatego.
 4. Kliknij obok pozycji Informacje o wyświetlającym, aby przełączyć ją na Wył.
 5. Kliknij Zapisz.

Uwaga: Tylko właściciel folderu udostępnionego może wyłączyć informacje o wyświetlającym dla całego folderu. Dowolna osoba mogąca zarządzać dostępem do folderu może wyłączyć informacje o wyświetlającym dla udostępnionych plików zawartych w folderze udostępnionym.

Ponadto możesz wyłączyć informacje o wyświetlającym na całym koncie.

Jeśli informacje o wyświetlającym są włączone i wyświetlisz plik, nie możesz ukryć swoich informacji o wyświetlającym przed właścicielem pliku.

Również osoby wyświetlające Twoją zawartość nie mogą wyłączyć informacji o wyświetlającym w Twoim pliku lub folderze udostępnionym.

Przykład: W pewnym zespole funkcja informacji o wyświetlającym jest wyłączona. Członek zespołu otrzymuje zaproszenie do folderu udostępnionego należącego do osoby spoza zespołu, która ma wyłączone informacje o wyświetlającym. W tym folderze udostępnionym informacje o wyświetlającym dotyczące tego członka zespołu będą widoczne.

Jak wyłączyć informacje o wyświetlającym na moim całym koncie?

Jeśli chcesz, aby w żadnej Twojej zawartości nie były pokazywane informacje o wyświetlającym – ani dotyczące Ciebie, ani innych osób – możesz je wyłączyć:

Aby wyłączyć informacje o wyświetlającym dla konta zespołu Dropbox:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Informacje o wyświetlającym.
 5. Zmień pozycję w menu rozwijanym na Domyślnie wyłączone lub Całkowicie wyłączone.
  • Domyślnie wyłączone: Członkowie zespołu będą mogli włączyć informacje o wyświetlającym w należących do siebie plikach i folderach.
  • Całkowicie wyłączone: Członkowie zespołu nie będą mogli włączyć informacji o wyświetlającym w należących do siebie plikach i folderach.
 6. Zapisz zmiany.

Aby wyłączyć informacje o wyświetlającym dla konta członka zespołu Dropbox:

Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox, domyślne ustawienie zespołu wybiera administrator.

 • Domyślnie włączone lub Domyślnie wyłączone: Możesz zmienić ustawienie informacji o wyświetlającym w odniesieniu do konkretnych plików i folderów, które do Ciebie należą.
 • Całkowicie wyłączone: Nie możesz włączyć informacji o wyświetlającym w odniesieniu do plików i folderów, które do Ciebie należą.

Aby wyłączyć informacje o wyświetlającym dla konta osobistego:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub ikonę twarzy).
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przełącz opcję Informacje o wyświetlających wszystkie należące do mnie pliki na Wył..

Uwaga: Jeśli wybierzesz Wył., nadal możesz włączyć informacje o wyświetlającym w poszczególnych plikach i folderach, które do Ciebie należą.

Jak przeglądać istniejące łącza udostępnione i zarządzać nimi

Możesz łatwo zobaczyć istniejące łącza udostępnione utworzone dla Twoich plików i folderów oraz zarządzać tym, kto ma do nich dostęp.

Aby wyświetlać istniejące łącza udostępnione i zarządzać nimi:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu, którego łączem udostępnionym chcesz zarządzać, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
 4. Kliknij Łącza, aby zobaczyć, jakie łącza zostały utworzone i kto ma do nich dostęp.
 5. Kliknij Ustawienia, jeśli chcesz zmienić ustawienia łącza udostępnionego lub usunąć łącza udostępnione.

Często zadawane pytania dotyczące prywatności i dostępu

Czyje informacje są widoczne?

Możesz sprawdzać informacje o wyświetlającym dotyczące członków Twojego zespołu oraz osób z uprawnieniem Może edytować lub Może wyświetlać.

Kto widzi informacje o wyświetlającym i jakie informacje są widoczne?

Członkowie zespołu i osoby mające do pliku uprawnienia typu Może edytować widzą imiona i nazwiska oraz adresy e-mail członków zespołu, osób z uprawnieniami Może edytować, osób z uprawnieniami Może wyświetlać oraz ewentualnie nazwę zespołu Dropbox Business, do którego osoby te należą.

Osoby z uprawnieniami Może wyświetlać nie widzą informacji o wyświetlającym.

Czyje informacje nie są widoczne w informacjach o wyświetlającym?

Gdy łącze udostępnione otworzy osoba, która nie jest członkiem zespołu lub nie została wprost zaproszona do danego pliku, jest widoczna jako Gość wyświetlający plik. Nie możesz zobaczyć przy pliku imienia i nazwiska lub adresu e-mail gościa.

Goście nie widzą informacji o wyświetlającym.

Kto może uzyskać dostęp do moich plików?

Tylko Ty i osoby, które zaprosisz do edytowania jakiegoś pliku, możecie zapraszać innych do Twoich plików udostępnionych.

Dowiedz się, jak zmienić uprawnienia do Twoich folderów udostępnionych i łączy udostępnionych.

Uwaga: Jeśli ktoś pobierze łącze udostępnione bez wyświetlania go w witrynie dropbox.com, nie pojawi się w informacjach o wyświetlającym.

Jak włączyć informacje o wyświetlającym na moim całym koncie?

Informacje o wyświetlającym mogą być domyślnie włączone na Twoim koncie.

Jeśli w należącej do Ciebie zawartości nie są pokazywane informacje o wyświetlającym, możesz je włączyć dla wszystkich plików, których jesteś właścicielem.

Aby włączyć informacje o wyświetlającym dla zespołu Dropbox:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Informacje o wyświetlającym.
 5. Zmień pozycję w menu rozwijanym na Domyślnie włączone.
 6. Zapisz zmiany.

Uwaga: jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox i Twój administrator wyłączył informacje o wyświetlającym, skontaktuj się z administratorem w celu włączenia tej funkcji.

Aby włączyć informacje o wyświetlającym dla konta osobistego:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przełącz opcję Informacje o wyświetlającym dla sekcji wszystkie należące do mnie pliki na Wł..

Jak włączyć informacje o wyświetlającym dla określonych plików lub folderów?

Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone na Twoim koncie, możesz je włączać dla określonych plików lub folderów:

Aby włączyć informacje o wyświetlającym dla udostępnionego pliku lub folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na nazwę pliku i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Kliknij ikonę koła zębatego.
 4. Kliknij obok pozycji Informacje o wyświetlającym, aby przełączyć ją na .
 5. Kliknij Zapisz.

Jakie platformy obsługuje funkcja informacji o wyświetlającym?

Informacje o wyświetlającym i historię wyświetlania można zobaczyć tylko w witrynie dropbox.com. Jednak informacje o wyświetlającym i historia wyświetlania stają się dostępne, gdy ktoś wyświetla lub wyświetlił plik nie tylko w witrynie dropbox.com:

Jakie platformy obsługują informacje o wyświetlającym?

Gdy wyświetlisz podgląd pliku w witrynie dropbox.com, możesz zobaczyć, kiedy ktoś wyświetli udostępniony plik w tej witrynie. Jeśli ktoś używa plakietki Dropbox z plikiem Microsoft Office, widzisz, kiedy wyświetli plik. 

Uwaga: nie dotyczy to dokumentów Paper ani prezentacji.

Jakie platformy obsługują historię wyświetlania?

Jeśli masz dostęp do historii wyświetlania w witrynie dropbox.com, możesz zobaczyć, kiedy ktoś wyświetlił plik w następujący sposób:

 • dropbox.com
  • Uwaga: nie dotyczy to dokumentów Paper ani prezentacji.
 • Aplikacje mobilne Dropbox
 • Aplikacja komputerowa Dropbox

Jeśli chodzi o osoby korzystające z systemu Windows, można zobaczyć, kiedy pliki zostały wyświetlone w większości aplikacji.

Jeśli korzystasz z systemu macOS 10.9 lub nowszego, możesz zobaczyć, kiedy pliki zostały wyświetlone przy użyciu następujących aplikacji:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Photoshop CC 2015 i 2016
 • Microsoft PowerPoint 2011 i 2016
 • Microsoft Word 2011 i 2016
 • Microsoft Excel 2011 i 2016
 • iWork Keynote, Numbers, Pages
 • Podgląd
 • TextEdit

Uwaga: jeśli ktoś wyświetla Twój plik przy użyciu systemu macOS 10.14 (Mojave),  może się zdarzyć, że najpierw będzie trzeba włączyć dodatkowe ustawienia.

Jak ktoś uzyskał dostęp do pliku?

Członkowie folderu udostępnionego z uprawnieniami Może edytować mogą zapraszać do folderu inne osoby. Kliknij opcje Udostępnij i Kto może uzyskać dostęp na pliku lub folderze, aby sprawdzić uprawnienia określonej osoby (Może edytować lub Może wyświetlać). 

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz ograniczyć możliwość zapraszania nowych osób do folderu.

Dowiedz się, jak ograniczyć uprawnienia do plików i folderów.

Jeśli w swoim pliku widzisz gościa, uzyskał on dostęp do pliku za pośrednictwem łącza udostępnionego. Gościem może być osoba, która ma prawa dostępu do pliku, ale przegląda go za pośrednictwem łącza udostępnionego, gdy nie jest zalogowana.

Dlaczego nie widzę osoby, której przyznałem(-am) dostęp?

Jeśli plik wyświetliły więcej niż cztery osoby, na podglądzie pliku w witrynie dropbox.com zobaczysz ikonę z liczbą. Ikona ta pokazuje, ile osób wyświetliło plik. Kliknij tę ikonę, aby zobaczyć wszystkie osoby, które uzyskały dostęp do pliku.

Jeśli nie widzisz szukanej osoby, być może jeszcze nie wyświetliła ona pliku lub wyświetliła go, gdy nie była zalogowana. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, podczas wyświetlania pliku jest widoczny jako Gość.

Jak usunąć kogoś z mojego pliku?

Aby usunąć kogoś z prawami dostępu Może wyświetlać lub Może edytować, usuń tę osobę z pliku lub folderu udostępnionego.

Jeśli udostępniłeś(-aś) komuś plik przy użyciu łącza udostępnionego, musisz usunąć łącze w celu usunięcia dostępu.

Ustawienia informacji o wyświetlającym

Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone w folderze udostępnionym, są również wyłączone w całej zawartości tego folderu. Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone w folderze udostępnionym, tylko właściciel może je włączyć w poszczególnych plikach znajdujących się w tym folderze. 

Jeśli informacje o wyświetlającym są włączone w folderze udostępnionym, właściciel lub edytor może je wyłączyć w określonych plikach znajdujących się w tym folderze. Członkowie mający do folderu uprawnienia Może edytować mogą wyłączyć informacje o wyświetlającym dla plików zawartych w folderze udostępnionym.

Przenoszenie zawartości

Gdy przenosisz plik do folderu udostępnionego, przyjmuje on obowiązujące w tym folderze ustawienie informacji o wyświetlającym. Jeśli przenosisz plik do folderu udostępnionego, który do Ciebie nie należy, jego właściciel może mieć inne ustawienia informacji o wyświetlającym.

Uwaga: Jeśli przed przeniesieniem pliku do innego folderu zmienisz w pliku ustawienie informacji o wyświetlającym, zazwyczaj wybrane ustawienie zostanie zachowane.

Dołączanie do zespołu

Jeśli dołączysz do konta zespołu Dropbox, do Twojego konta zostanie zastosowane ustawienie informacji o wyświetlającym obowiązujące w tym zespole.

Dowiedz się więcej

Ustawienia informacji o wyświetlającym 

Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone w folderze udostępnionym, są również wyłączone w całej zawartości tego folderu. Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone w folderze udostępnionym, tylko właściciel może je włączyć w poszczególnych plikach znajdujących się w tym folderze. 

Jeśli informacje o wyświetlającym są włączone w folderze udostępnionym, właściciel lub edytor może je wyłączyć w określonych plikach znajdujących się w tym folderze. Członkowie mający do folderu uprawnienia Może edytować mogą wyłączyć informacje o wyświetlającym dla plików zawartych w folderze udostępnionym.

Przenoszenie zawartości

Gdy przenosisz plik do folderu udostępnionego, przyjmuje on obowiązujące w tym folderze ustawienie informacji o wyświetlającym. Jeśli przenosisz plik do folderu udostępnionego, który do Ciebie nie należy, jego właściciel może mieć inne ustawienia informacji o wyświetlającym.

Uwaga: Jeśli przed przeniesieniem pliku do innego folderu zmienisz w pliku ustawienie informacji o wyświetlającym, zazwyczaj wybrane ustawienie zostanie zachowane.

Dołączanie do zespołu

Jeśli dołączysz do konta zespołu Dropbox, do Twojego konta zostanie zastosowane ustawienie informacji o wyświetlającym obowiązujące w tym zespole.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.