Zmień uprawnienia administratora Twojego zespołu Dropbox Business

W zespole Dropbox Business są administratorzy i członkowie zespołu. Administratorzy mogą zarządzać członkostwem w zespole, zmieniać ustawienia i zarządzać rozliczeniami. Dropbox zaleca, aby wszystkie konta Dropbox Business miały co najmniej dwóch administratorów.

Administratorzy w taryfie Advanced lub Enterprise Dropbox Business mogą mieć globalne uprawnienia (jako administrator zespołu) lub bardziej ograniczony zestaw uprawnień (np. administratorzy zarządzający użytkownikami lub wspierający). Wszyscy administratorzy w zespole Standard mają globalne uprawnienia jako administratorzy zespołu.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Dodawanie lub zmiana administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego odpowiadającą członkowi zespołu, którego chcesz uczynić administratorem.
 5. Wybierz Dodaj uprawnienia administratora z menu.
 6. Potwierdź, że został wybrany odpowiedni poziom uprawnień administratora w wyskakującym oknie.

Usuwanie administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie i zlokalizuj osobę, której konto chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwiska członka i wybierz albo Odbierz uprawnienia administratora, albo Usuń użytkownika.
 5. Jeśli usuwasz użytkownika, zaznacz, czy chcesz użyć zdalnego czyszczenia w celu usunięcia wszystkich plików z jego połączonych urządzeń przy ich najbliższym przejściu w tryb online, a następnie kliknij Usuń.

Zmiana uprawnień administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie
  1. Zobaczysz jego bieżącą rolę (członek, administrator wspierający, administrator zarządzający użytkownikami lub administrator zespołu) w kolumnie Typ użytkownika.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok imienia i nazwiska członka zespołu.
 5. Kliknij Dodaj uprawnienia administratora lub Zmień uprawnienia administratora.

Hierarchiczne uprawnienia administratora

Nie każdy administrator musi mieć takie same uprawnienia. Jeśli jesteś administratorem zespołu w taryfie Advanced lub Enterprise Dropbox Business, możesz wyznaczyć innych administratorów zespołu, zarządzających użytkownikami lub wspierających. W zespole Standard wszyscy administratorzy mają uprawnienia administratora zespołu.

Jaka jest różnica między powyższymi trzema rolami administracyjnymi?

 

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Uprawnienia na poziomie organizacji      
Zapisanie do programu wczesnego dostępu Tak Nie Nie
Globalne ustawienia uwierzytelniania Tak Nie Nie
Łączenie z aplikacjami zewnętrznymi Tak Nie Nie
Zmiana globalnej kontroli nad udostępnianiem Tak Nie Nie
Tworzenie/usuwanie folderów zespołu Tak Nie** Nie**
Zarządzanie ustawieniami Dropbox Paper Tak Nie Nie
Zarządzanie zatwierdzaniem urządzeń Tak Nie Nie
Zarządzanie ustawieniami kontroli sieci Tak Nie Nie
Tworzenie grup zarządzanych przez firmę Tak Tak Tak
Zarządzanie członkostwem grup Tak Tak Tak
Zarządzanie łączami udostępnionymi należącymi do członków zespołu Tak Tak Tak
Zarządzanie ustawieniami aplikacji do edycji plików Tak Tak Tak
 

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Zarządzanie członkami      
Zaloguj się jako użytkownik Tak Nie Nie
Wysyłanie zaproszeń w domenie Tak Tak Nie
Zapraszanie/usuwanie członków zespołu Tak Tak Nie
Zmiana adresu e-mail członka zespołu Tak Tak Tak
Wysyłanie przypomnień o zaproszeniu Tak Tak Tak
Przenoszenie kont Tak Tak Nie
Usuwanie członków nie będących administratorami Tak Tak Nie
Resetowanie haseł członków nie będących administratorami Tak Tak Tak
Zamykanie sesji internetowych członków nie będących administratorami Tak Tak Tak
Zamykanie sesji internetowych administratorów Tak Nie Nie
Tworzenie/przydzielanie ról administracyjnych Tak Nie Nie
Zawieszanie/usuwanie ról administracyjnych Tak Nie Nie
Resetowanie haseł administratorów Tak Nie Nie
Tworzenie/zarządzanie/archiwizowanie folderów zespołu z poziomu menedżera folderów zespołu Tak Nie** Nie**
 

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Uprawnienia wyświetlania      
Raporty aktywności osób nie będących administratorami Tak Tak Nie
Wyświetlanie karty Członkowie Tak Tak Tak
Wyświetlanie karty kont Tak Nie Nie
Wyświetlanie kanału aktywności organizacji Tak Nie Nie
Wyświetlanie panelu Tak Tak Tak
Wyświetlanie profili członków zespołu Tak Tak Tak
Generowanie dzienników aktywności poszczególnych użytkowników Tak Tak Nie
 

Administrator zespołu

Administrator zarządzający użytkownikami

Administrator wspierający

Ustawienia konta      
Dodaj licencje Tak Nie Nie
Dostęp do danych rozliczeniowych Tak Nie Nie
Karta zmiany konta Tak Nie Nie
Dostęp do pomocy i kontaktu z pomocą techniczną Tak Tak Tak

Uwagi:

 • Uprawnienia niewymienione w powyższej tabeli są dostępne dla wszystkich administratorów.
 • Zawsze musi być co najmniej jeden administrator zespołu.
 • Administratorzy zespołu mogą usuwać i zawieszać innych administratorów w zespole.
**Rejestracja tylko dla zespołów korzystających z taryfy Enterprise. Jeśli chcesz przyznać administratorom zarządzającym użytkownikami i administratorom wspierającym te uprawnienia, skontaktuj się z przedstawicielem Dropbox.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.