Zmień uprawnienia administratora Twojego zespołu Dropbox Business

W zespole Dropbox Business są administratorzy i członkowie zespołu. Administratorzy mogą zarządzać członkostwem w zespole, zmieniać ustawienia i zarządzać rozliczeniami. Dropbox zaleca, aby wszystkie konta Dropbox Business miały co najmniej dwóch administratorów.

Wszyscy administratorzy w taryfie Standard mają globalne uprawnienia jako administratorzy zespołu. Administratorzy w taryfie Advanced lub Enterprise mogą mieć globalne uprawnienia (jako administratorzy zespołu) lub bardziej ograniczony zestaw uprawnień. 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Dodawanie lub zmiana administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego odpowiadającą członkowi zespołu, którego chcesz uczynić administratorem.
 5. Wybierz Dodaj uprawnienia administratora z menu.
 6. Potwierdź, że został wybrany odpowiedni poziom uprawnień administratora w wyskakującym oknie.

Usuwanie administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie i zlokalizuj osobę, której konto chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwiska członka i wybierz albo Odbierz uprawnienia administratora, albo Usuń użytkownika.
 5. Jeśli usuwasz użytkownika, zaznacz, czy chcesz użyć zdalnego czyszczenia w celu usunięcia wszystkich plików z jego połączonych urządzeń przy ich najbliższym przejściu w tryb online, a następnie kliknij Usuń.

Uwaga: Zawsze musi być co najmniej jeden administrator zespołu.

Zmiana uprawnień administratora

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie
  • Zobaczysz jego bieżącą rolę (członek, administrator wspierający, administrator zarządzający użytkownikami lub administrator zespołu) w kolumnie Typ użytkownika.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego obok imienia i nazwiska członka zespołu.
 5. Kliknij Dodaj uprawnienia administratora lub Zmień uprawnienia administratora.

Typy administratorów

Istnieją cztery wbudowane role administracyjne, każda z innym zestawem uprawnień. Role te obejmują administratora zespołu, administratora zarządzającego użytkownikami, administratora wspierającego oraz administratora płatności.

 • Administratorzy zespołu mają dostęp do wszystkich uprawnień.
 • Administratorzy zarządzający użytkownikami mogą dodawać i usuwać konta członków zespołu oraz zarządzać nimi.
 • Administratorzy wspierający mogą pomagać członkom z niektórymi zadaniami, w tym resetowaniem haseł.
 • Administratorzy płatności mogą dokonywać płatności oraz odnawiać umowy.

Poniższa tabela zawiera szczegółową listę uprawnień związanych z poszczególnymi typami administratorów.

Uprawnienia na poziomie organizacji Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Administrator płatności
Zapisanie do programu wczesnego dostępu Tak Nie Nie Nie
Globalne ustawienia uwierzytelniania Tak Nie Nie Nie
Łączenie z aplikacjami zewnętrznymi Tak Nie Nie Nie
Zmiana globalnej kontroli nad udostępnianiem Tak Nie Nie Nie
Tworzenie/usuwanie folderów zespołu Tak Nie* Nie* Nie
Zarządzanie ustawieniami Dropbox Paper Tak Nie Nie Nie
Zarządzanie zatwierdzaniem urządzeń Tak Nie Nie Nie
Zarządzanie ustawieniami kontroli sieci Tak Nie Nie Nie
Tworzenie grup zarządzanych przez firmę Tak Tak Tak Nie
Zarządzanie członkostwem grup Tak Tak Tak Nie
Zarządzanie łączami udostępnionymi należącymi do członków zespołu Tak Tak Tak Nie
Zarządzanie ustawieniami aplikacji do edycji plików Tak Tak Tak Nie
Zarządzanie członkami Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Administrator płatności
Zaloguj się jako użytkownik Tak Nie Nie Nie
Wysyłanie zaproszeń w domenie Tak Tak Nie Nie
Zapraszanie/usuwanie członków zespołu Tak Tak Nie Nie
Zmiana adresu e-mail członka zespołu Tak Tak Tak Nie
Wysyłanie przypomnień o zaproszeniu Tak Tak Tak Nie
Przenoszenie kont Tak Tak Nie Nie
Usuwanie członków nie będących administratorami Tak Tak Nie Nie
Resetowanie haseł członków nie będących administratorami Tak Tak Tak Nie
Zamykanie sesji internetowych członków nie będących administratorami Tak Tak Tak Nie
Zamykanie sesji internetowych administratorów Tak Nie Nie Nie
Tworzenie/przydzielanie ról administracyjnych Tak Nie Nie Nie
Zawieszanie/usuwanie ról administracyjnych Tak Nie Nie Nie
Resetowanie haseł administratorów Tak Nie Nie Nie
Tworzenie/zarządzanie/archiwizowanie folderów zespołu z poziomu menedżera folderów zespołu Tak Nie* Nie* Nie
Uprawnienia wyświetlania Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Administrator płatności
Raporty aktywności osób nie będących administratorami Tak Tak Nie Nie
Wyświetlanie karty Członkowie Tak Tak Tak Nie
Wyświetlanie kanału aktywności organizacji Tak Nie Nie Nie
Wyświetlanie panelu Tak Tak Tak Nie
Wyświetlanie profili członków zespołu Tak Tak Tak Nie
Generowanie dzienników aktywności poszczególnych użytkowników Tak Tak Nie Nie
Ustawienia konta Administrator zespołu Administrator zarządzający użytkownikami Administrator wspierający Płatności
Dodaj licencje Tak Nie Nie Tak
Dostęp do danych rozliczeniowych Tak Nie Nie Tak
Dostęp do pomocy i kontaktu z pomocą techniczną Tak Tak Tak Tak

*Rejestracja tylko dla zespołów korzystających z taryfy Enterprise. Jeśli chcesz przyznać administratorom zarządzającym użytkownikami i administratorom wspierającym te uprawnienia, skontaktuj się z przedstawicielem Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.