Dropbox återförsäljarsupport

Uppdaterat Mar 25, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Om du köpt  planen Dropbox-team genom någon av våra återförsäljare kan du ge återförsäljaren tillfällig åtkomst till adminkonsolen. Då kan återförsäljaren konfigurera kontot åt dig. Du kan sedan när som helst avsluta åtkomsten.

Vilka åtgärder kan en återförsäljare vidta med återförsäljarsupport?

Genom återförsäljarsupport har partners tillfällig åtkomst till följande:

 • Lägga till och ta bort medlemmar från teamet
 • Logga in som användare
 • Ändra administratörsbehörighet
 • Använd adminpanelen
 • Skapa teammappar
 • Ändra behörighet och kontroller för delning
 • Ändra autentiserings- och säkerhetsinställningarna
 • Övervaka ditt teams delningsaktivitet
 • Kontakta Dropbox support
highlighter icon

Obs! Partners får vidta åtgärderna i den här listan endast om du använder återförsäljarsupport. Logga in på administratörskontot för att vidta andra åtgärder.

Hur aktiverar jag återförsäljarsupport?

Aktivera återförsäljarstöd:

 1. Logga in på Dropbox.com
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Ytterligare inställningar klickar du på Återförsäljarsupport.
 5. Markera kryssrutan för Återförsäljarsupport.
 • Aktivering av återförsäljarsupport ger återförsäljaren administrativ åtkomst till ditt Dropbox-teamkonto. Det innebär att återförsäljaren har fullständig åtkomst till och kontroll över kontot.
 • Om teamet skrivit under ett Affärspartneravtal (Business Associate Agreement, BAA) går det inte att aktivera återförsäljarsupport.

Hur stänger jag av återförsäljarsupport?

Inaktivera återförsäljarsupport:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under  Ytterligare inställningar klickar du på Återförsäljarsupport.
 5. Avmarkera kryssrutan för  Återförsäljarsupport.

Hur ser det ut när återförsäljaren vidtar kontoåtgärder åt mig?

När återförsäljaren får åtkomst till kontot som administratör skapas en engångslänk som loggar in hen på din adminkonsol. När återförsäljaren loggar in får alla administratörer på företagskontot ett meddelande.

Åtgärder som återförsäljaren vidtar visas i en granskningslogg för kontot. Om en återförsäljare till exempel loggar in och tar bort en medlem från teamet visas det i granskningsloggen som ”[återförsäljarens namn] tog bort [användarnamn]”.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp