Återställ borttagna användarkonton i ett Dropbox Business-team

I denna artikel diskuteras hur administratörer av Dropbox Business-team kan återställa borttagna teammedlemmar. Läs om hur du kan återställa dina borttagna filer eller återskapa ett inaktivt konto om du inte är med i något Dropbox Business-team.

Om en Dropbox Business-administratör tagit bort en teammedlem av misstag går det att återskapa användaren inom sju dagar. När en medlem återskapas aktiveras kontot på nytt med samma filer och behörigheter så att kontot är precis detsamma som innan borttagning. Teamadministratörer och administratörer för användarhantering kan återskapa borttagna användare.

Så här återskapar du en teammedlem

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Medlemstyp.
 5. Välj Raderad.
 6. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på den medlem du vill återskapa. Ser du inte namnet betyder det att de inte kan återskapas.
 7. Klicka på Återskapa medlem.
 8. Klicka på Återställ i popup-fönstret.

Hur gör jag om jag inte ser alternativet att återskapa en teammedlem?

Det finns några orsaker till varför en administratör inte kan se alternativet för att återställa en teammedlem. Det kan handla om följande:

 • Medlemmen raderades för mer än sju dagar sedan. Efter sju dagar kan en administratör använda kontoöverföring för att överföra filer till ett nytt teammedlemskonto.
 • En administratör har redan använt kontoöverföring för den raderade medlemmens konto.
 • En administratör har valt att permanent radera medlemmen.
 • Medlemmen har återställts av Dropbox-support.
 • Medlemmen blev inbjuden, men gick aldrig med i teamet.
 • Medlemmen raderades av en app som använder v.1 av Dropbox API.

Vad återskapas?

När du återskapar en raderad teammedlem bör medlemmens konto återskapas till dess tidigare status, inklusive delade mappar, filer, Paper-dokument, grupper samt alla användarinställningar. Emellertid bör återskapande av borttagna medlemmar användas endast som nödåtgärd. 

Är du osäker på om du ska ta bort en medlem eller inte kan du börja med att inaktivera dem.

Vad återskapas inte?

Återskapade teammedlemmar kan inte läggas tillbaka i undantagslistor för vissa funktioner. Exempel: om en användare fanns i undantagslistan för Enterprise Mobility Management (EMM) måste du lägga till hen till undantaget igen efter att du har återskapat kontot.

Så här återskapar du flera teammedlemmar med Dropbox API

Använd Dropbox Business API för att återskapa ett stort antal användare på en gång. Det finns två sätt att göra detta:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!