Så här gör du om dina filer skadats av utpressningsprogram eller om filnamnen ändrats

Om ditt konto har smittats med utpressningsprogram finns det några steg du kan vidta för att säkra kontot.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.

1) Koppla från enheten från Dropbox

Koppla från den smittade enheten från Dropbox-kontot. Om du inte vet vilken enhet har smittats kan du koppla från alla enheterna.

2) Återskapa önskade filer eller mappar

Om du behöver återskapa en enskild fil:

  1. Gå till filens sida för versionshistorik.
  2. Välj en tidigare version av filen innan utpressningsprogrammet trädde i kraft.
  3. Klicka på Återskapa.

Om du behöver återskapa ett stort antal filer:

3) Koppla din enhet på nytt

Läs om hur du kopplar din enhet på nytt

Innan du kopplar enheten igen rekommenderar vi att du gör följande:

  • Se till att enheten är fri från utpressningsprogram
  • Radera Dropbox-mappen med de tidigare krypterade filerna
    • När du kopplar enheten igen laddar du ner de återskapade filerna från Dropbox i stället för de krypterade filerna

Om du fortfarande är orolig för ditt Dropbox-konto kan du kontakta oss så gör vi vad vi kan för att hjälpa till.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!