Så här återställer eller återskapar du raderade filer eller mappar i Dropbox

Återskapa raderade filer eller mappar:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Filer på den vänstra sidomenyn.
  3. Klicka på Borttagna filer i fältet till vänster.
  4. Klicka på namnet på den raderade filen eller mappen du vill återställa.
    • Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på kryssrutan
  5. Klicka på Återskapa. Om du återskapar ett stort antal filer kan det ta lite tid.

Obs! Du kan bara återskapa en delad fil om du har åtkomsten Får redigera till den. Om du har åtkomsten Får visa till en delad fil kommer du inte att kunna återskapa den. 

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.


Video: Återställa en tidigare version av en fil

Den här videon är en översikt av versionshistorik.

Obs! Den här videon nämner en 120-dagars versionshistorik. Men denna period varierar dock beroende på din Dropbox-plan. Se informationen nedan för detaljer om din plan.

Dropbox Basic- och Plus-konton kan återställa alla filändringar eller raderingar som gjorts under de senaste 30 dagarna. 

Med Dropbox Professional och Business kan man återställa alla filändringar eller raderingar som gjorts under de senaste 180 dagarna. 

Om dina filer saknas eller du har ett stort antal filer att återställa

Läs hur du hittar eller återskapar saknade eller skadade filer.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!