Så här uppgraderar du ett enskilt konto till ett teamkonto

Uppdaterat Mar 27, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig på planerna Dropbox Basic, Plus eller Professional.

Har er organisation delat på ett enskilt Dropbox Basic-, Plus- eller Professional-konto kan ni uppgradera till ett Dropbox-teamkonto och förbättra teammedlemmarnas samarbete. 

Dropbox-team är en prenumerationsplan där team kan göra följande:

 • Minska risken för dataförlust och konfliktkopior.
 • Skydda filer genom att kräva separata autentiseringsuppgifter för varje teammedlem.
 • Ha bättre kontroll över delning och inbyggda sätt att ta bort medlemmar som inte längre är med i teamet.
 • Teammedlemmar kan hålla personliga och jobbrelaterade filer åtskilda.

Så här uppgraderar du till ett teamkonto

Steg 1: Återställ ditt lösenord

Börja med att fundera på om du behöver återställa Dropbox-lösenordet. Eftersom dina kollegor snart har åtskilda konton vill du inte att de ska få åtkomst till ditt konto i fortsättningen.

 1. Logga in på Basic-, Plus- eller Professional-kontot på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar längst upp på valfri sida för att öppna kontomenyn.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Säkerhet.
 5. Under Lösenord klickar du på Ändra lösenord.

Steg 2: Uppgradera ditt konto och bjud in teammedlemmar

Nu när du har återställt lösenordet kan du uppgradera till ett Dropbox-teamkonto.

När du har köpt ditt teamkonto kan du bjuda in kollegor till ditt team. Gör så här:

 1. Logga in med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på Bjud in medlemmar
 5. Ange mejladresserna till dem du vill bjuda in och klicka sedan på Bjud in.
  • Använd varje persons individuella mejladress när du bjuder in dem.
highlighter icon

Obs! Om du loggar in på Dropbox med Logga in med Apple och har aktiverat alternativet Dölj min e-postadress måste du lägga till din verkliga mejladress i Dropbox-kontot innan du uppgraderar det till ett teamkonto.

Steg 3: Radera dina enheter på distans

Sedan kan du se till att inga andra användare har åtkomst till kontot genom att fjärradera filer från alla enheter som du inte längre använder.

Steg 4: Godkänn inbjudningar

Varje person du bjuder in får en mejlinbjudan. De måste godkänna inbjudan för att kunna gå med i ditt team.

Kollegorna blir sedan ombedda att logga in på Dropbox igen på sina enheter. De ska använda samma mejladress som de använde för att gå med i teamet.

highlighter icon

Obs! När dina kollegor för första gången loggar in och öppnar Dropbox-mappen kan det hända att de inte har alla filer som behövs i sina konton. Du måste dela lämpliga mappar med dem.

Steg 5: Ställ in behörigheter för dina mappar

Eftersom vi har loggat ut och raderat filer på distans från alla extra enheter som är kopplade till ditt konto bör du vara den enda som kan se filer och mappar på kontot. Du kan verifiera att mappstrukturen och behörigheterna är precis som du vill ha dem innan du delar dem med resten av teamet.

highlighter icon

Obs! Du måste bjuda in kollegorna till specifika mappar för att de ska få åtkomst.

När kollegorna har godkänt dina inbjudningar börjar de mappar du har delat automatiskt att synkas till deras enheter och blir teammappar.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp