Moje opcje udostępniania plików w Dropbox wyglądają inaczej – czy coś się zmieniło?

Cały czas staramy się doskonalić sposoby udostępniania materiałów w Dropbox. Jeśli obok swoich plików w witrynie dropbox.com widzisz przycisk Udostępnij, masz do dyspozycji nowy sposób udostępniania. Ten nowy sposób udostępniania zobaczysz również w aplikacjach mobilnych Dropbox i niektórych wersjach aplikacji komputerowej Dropbox.

Po kliknięciu przycisku Udostępnij możesz zaprosić osoby, z którymi chcesz współpracować, oraz wybrać uprawnienia, które chcesz im przyznać. Tylko osoby, którym wprost udostępnisz pliki, będą mogły z nich korzystać.

Uwaga: Aby przyjąć zaproszenie do współpracy nad udostępnionymi plikami, odbiorca musi mieć konto Dropbox powiązane z podanym przez Ciebie adresem e-mail. Odbiorcy, którzy nie mają konta Dropbox mogą je utworzyć. Odbiorcy mający konto Dropbox o innym adresie e-mail mogą poprosić o dostęp spod innego adresu.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia zarządzanie uprawnieniami do plików.

Zapraszanie do współpracy w witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (osoba).
 4. W oknie podręcznym wpisz adresy e-mail lub imiona osób, z którymi chcesz współpracować.
 5. Wybierz uprawnienia: Może edytować lub Może wyświetlać.
  • Opcja Może edytować oznacza, że osoby te mogą edytować plik lub folder lub dodać go do swojego konta Dropbox.
  • Opcja Może wyświetlać oznacza, że osoby te mogą tylko wyświetlać, komentować i pobierać plik lub folder. Nie mogą dokonywać zmian.

Czy wciąż mogę udostępnić łącze do plików, z którego będzie mogła skorzystać dowolna osoba?

Wciąż możesz udostępniać pliki lub foldery przy użyciu łączy Dropbox, które może kliknąć dowolna osoba. Osoby klikające łącze nie muszą mieć konta Dropbox, aby wyświetlić Twoje pliki.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Wszystkie pliki na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Najedź kursorem na nazwę pliku lub folderu, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (osoba).
 4. W wyświetlonym oknie kliknij Utwórz.
 5. Po wygenerowaniu łącza kliknij Kopiuj łącze. Zostanie wyświetlony wyróżniony adres URL łącza.
 6. Skopiuj łącze i wklej je do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym chcesz umożliwić do niego dostęp innym osobom.
 7. Kliknij Ustawienia, aby ustawić uprawnienia lub termin wygaśnięcia łącza, albo aby usunąć łącze.

Jak mogę zarządzać moimi folderami udostępnionymi?

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Udostępnione na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij „...” (wielokropek) obok folderu udostępnionego, aby:
  • zmienić ustawienia folderu udostępnionego (tylko jeśli jesteś jego właścicielem)
  • usunąć swój dostęp z możliwością ponownego dodania folderu do swojego konta
  • trwale usunąć swój dostęp

Zapraszanie do współpracy w aplikacji komputerowej lub mobilnej

 1. Znajdź plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij strzałkę w dół, aby wyświetlić zestaw działań.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Wpisz imiona lub adresy e-mail osób, z którymi chcesz współpracować.
 5. W przypadku udostępniania folderu wybierz uprawnienia: Może edytować lub Może wyświetlać. Jeśli udostępniasz jeden plik, przejdź do kroku szóstego.
  • Opcja Może edytować oznacza, że inne osoby mogą edytować lub usunąć folder albo dodać go do swojego Dropbox.
  • Opcja Może wyświetlać oznacza, że inne osoby mogą tylko wyświetlać, komentować i pobierać folder. Nie mogą go edytować.
 6. Opcjonalnie wpisz wiadomość i kliknij Zaproś.

Czy wciąż mogę udostępnić łącze do plików, z którego będzie mogła skorzystać dowolna osoba?

Pliki wciąż możesz udostępniać przy użyciu łączy Dropbox, które może kliknąć dowolna osoba. Osoby klikające łącze nie muszą mieć konta Dropbox, aby wyświetlić Twoje pliki.

 1. Znajdź pliki, które chcesz udostępnić przy użyciu łącza.
 2. Stuknij strzałkę w dół, aby wyświetlić zestaw działań.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Kliknij Uzyskaj łącze.
 5. W wyświetlonych opcjach udostępniania kliknij Kopiuj łącze.
 6. Wklej łącze do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym chcesz umożliwić do niego dostęp innym osobom.
 1. Znajdź folder, który chcesz udostępnić.
 2. Stuknij ikonę (wielokropek).
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Wpisz imiona lub adresy e-mail osób, z którymi chcesz współpracować.
 5. Wybierz uprawnienia: Może edytować lub Może wyświetlać.
  • Opcja Może edytować oznacza, że inne osoby mogą edytować lub usunąć folder albo dodać go do swojego Dropbox.
  • Opcja Może wyświetlać oznacza, że inne osoby mogą tylko wyświetlać, komentować i pobierać folder. Nie mogą go edytować.
 6. Opcjonalnie wpisz wiadomość i kliknij Zaproś.

Czy wciąż mogę udostępnić łącze do folderu, z którego będzie mogła skorzystać dowolna osoba?

Foldery wciąż możesz udostępniać przy użyciu łączy Dropbox, które może kliknąć dowolna osoba. Osoby klikające łącze nie muszą mieć konta Dropbox, aby wyświetlić Twoje pliki.

 1. Znajdź folder, który chcesz udostępnić przy użyciu łącza.
 2. Stuknij ikonę  (wielokropek).
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. W obszarze Kto ma dostęp kliknij Uzyskaj łącze.
 5. W wyświetlonych opcjach udostępniania kliknij Kopiuj łącze.
 6. Wklej łącze do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym chcesz umożliwić do niego dostęp innym osobom.
Ten nowy sposób udostępniania plików nie jest obecnie dostępny na komputerach Mac.
 1. W folderze Dropbox na swoim komputerze kliknij prawym przyciskiem myszki plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 2. Wybierz Udostępnij…
 3. W oknie dialogowym wpisz imiona lub adresy e-mail osób, z którymi chcesz współpracować.
 4. W przypadku udostępniania folderu wybierz uprawnienia: może edytować lub może wyświetlać. Jeśli udostępniasz jeden plik, przejdź do kroku piątego.
  • Opcja Może edytować oznacza, że inne osoby mogą edytować lub usunąć folder albo dodać go do swojego Dropbox.
  • Opcja Może wyświetlać oznacza, że inne osoby mogą tylko wyświetlać, komentować i pobierać folder. Nie mogą go edytować.
 5. Opcjonalnie wpisz wiadomość i kliknij Zaproś.

Czy wciąż mogę udostępnić łącze do plików, z którego będzie mogła skorzystać dowolna osoba?

Pliki i foldery wciąż możesz udostępniać przy użyciu łączy Dropbox, które może kliknąć dowolna osoba. Osoby klikające łącze nie muszą mieć konta Dropbox, aby wyświetlić Twoje pliki.

 1. W folderze Dropbox na swoim komputerze kliknij prawym przyciskiem myszki plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 2. Wybierz Kopiuj łącze do Dropbox.
 3. Łącze do pliku lub folderu zostanie skopiowane do schowka. Skopiuj łącze i wklej je do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym chcesz umożliwić do niego dostęp innym osobom.

Lub:

 1. W folderze Dropbox na swoim komputerze kliknij prawym przyciskiem myszki plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 2. Wybierz Udostępnij...
 3. Kliknij Utwórz łącze.
 4. Kliknij Kopiuj łącze.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.