Zarządzanie zaproszeniami do swojego zespołu Dropbox Business

Administratorzy Dropbox Business mogą zarządzać ustawieniami zaproszeń i członkostwa w konsoli administratora.

Zarządzanie ustawieniami członkostwa

Aby zarządzać tym, kto może zapraszać inne osoby oraz w jaki sposób osoby te mogą dołączać do zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Członkostwo.
 5. Przełącz ustawienie, które chcesz włączyć lub wyłączyć.
  • Członkowie mogą zapraszać inne osoby do zespołu — jeśli to ustawienie jest włączone, członkowie zespołu mogą zapraszać do zespołu inne osoby. Możesz wybrać, czy zapraszanie innych osób możliwe jest przez wszystkich członków, czy tylko przez zatwierdzonych członków. Możesz także wybrać, czy ci członkowie mogą zapraszać dowolne osoby, czy tylko osoby z adresami e-mail w domenie Twojej firmy. Gdy członek zespołu zaprosi inną osobę, otrzymasz e-mail z powiadomieniem.
  • Współpracownicy mogą wyszukać zespół — jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy z domeny Twojej firmy — a jeśli Twój zespół ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, współpracownicy spoza zespołu mogą znajdować Twój zespół oraz prosić o dołączenie na stronie dropbox.com/team. Jeśli zaznaczysz pole znajdujące się pod tym ustawieniem, użytkownicy z domeny Twojej firmy będą mogli dołączać automatycznie bez Twojego zatwierdzenia.

Zarządzanie oczekującymi zaproszeniami

Niezaakceptowane zaproszenia do zespołu w Dropbox Business są nazywane „zaproszeniami oczekującymi”. Oczekujących członków zespołu można dodawać do folderów udostępnionych oraz do grup.

Możesz ponownie wysłać zaproszenia do oczekujących członków, aby przypomnieć im o dołączeniu do zespołu. Możesz także w dowolnym momencie anulować zaproszenie, o ile dana osoba jeszcze go nie przyjęła.

Ponowne wysyłanie zaproszenia do oczekującego członka

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Zarządzaj w polu zatytułowanym Oczekuje [x] członków.
 5. W sekcji Zaproszeni, ale nie dołączyli kliknij Wyślij przypomnienie obok użytkownika, któremu chcesz wysłać przypomnienie.
  • Uwaga: Jeśli obok nazwy użytkownika znajduje się wyraz Nieprawidłowe, oznacza to, że adres e-mail tego użytkownika mógł ulec zmianie od czasu wysłania zaproszenia. Wyślij wówczas zaproszenie na nowy adres e-mail.

Zaproszenie zostanie ponownie wysłane na adres e-mail danej osoby.

Ponowne wysyłanie zaproszenia do wszystkich oczekujących członków

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Analityka.
 4. W polu Licencje kliknij Wyślij ponownie zaproszenia w sekcji Oczekujące zaproszenia.
 5. Wpisz wiadomość w wyskakującym okienku i kliknij Wyślij wiadomość.

Zaproszenia zostaną ponownie wysłane na adresy e-mail wszystkich oczekujących członków.

Anulowanie zaproszenia

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Zarządzaj w polu zatytułowanym Oczekuje [x] członków.
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok zaproszenia, które chcesz anulować.
 6. Kliknij Anuluj zaproszenie.
Jeśli nie potrzebujesz już licencji przeznaczonej dla tego członka, możesz ją usunąć.

Uwagi

 • Jeśli dodasz pliki do konta oczekującego członka albo dodasz oczekującego członka do folderów udostępnionych lub grup, możesz przenieść jego konto do innego członka zespołu przed anulowaniem jego zaproszenia. 
 • Jeśli użytkownik ma już konto Dropbox, anulowanie zaproszenia nie ma wpływu na istniejące konto tego użytkownika. 
 • Nie możesz zawiesić konta oczekującego członka ani użyć na tym koncie zdalnego czyszczenia.

Zapraszanie lub odrzucanie próśb o dołączenie

Aby ręcznie zapraszać lub odrzucać prośby o dołączenie do zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Członkowie.
 4. Kliknij Zarządzaj w polu zatytułowanym Oczekuje [x] członków.
 5. W sekcji Prośby o dołączenie kliknij Wyślij zaproszenie lub Ignoruj obok prośby, którą chcesz zatwierdzić lub odrzucić.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.