Vanliga frågor om Dropbox Rewind

Uppdaterat Dec 12, 2023

Tillbakaspolning i Dropbox är ett verktyg du kan använda för att återställa en mapp eller hela kontot till en viss tidpunkt.

Påverkar Dropbox Rewind medlemmar i mina delade mappar?

Ja, alla ändringar som görs under tillbakaspolningen syns för samtliga medlemmar i delade mappar.

Vad ska jag göra om jag vill få tillbaka enstaka ändringar efter tillbakaspolningen?

Vill du få tillbaka enstaka filändringar finns det två alternativ:

Går det att spola tillbaka utanför versionshistorikintervallet? 

Med tillbakaspolning i Dropbox går det inte att spola tillbaka ändringar som är gjorda utanför versionshistorikintervallet

Vad gör jag om jag inte ser rätt filer eller mappar?

Ser du inte rätt filer eller mappar efter en tillbakaspolning kan ditt innehåll vara någon av följande typer av filer som det inte går att återskapa med Dropbox Rewind:

Varför är filerna fortfarande krypterade? 

Dina filer kan fortfarande vara krypterade i följande fall:

  • De återskapade filerna har inte synkats till din enhet från dropbox.com
  • Du har inte loggat tillbaka in på enheten efter att du har loggat ut
  • Du raderade inte Dropbox-mappen innan du loggade tillbaka in på enheten så den laddar upp de krypterade filerna igen.

Vi rekommenderar att du rensar enheten och spolar tillbaka igen till en tidpunkt före krypteringen.Mer information om vad du ska göra om dina filer har krypterats.

Går det att återskapa filer eller mappar till en ny plats? 

Med Dropbox Rewind går det bara att återskapa filer eller mappar till deras nuvarande platser. 

Varför står det ett nummer i parentes efter filnamnet?

Du kan se ett nummer, som ”(1)” eller ”(2)” i ett filnamn i dessa fall:

  • Du gör ändringar i en fil medan Dropbox återskapar den
  • Du lägger till en annan fil med samma filnamn medan Dropbox återskapar den

Den version som Dropbox återställde har ett nummer i filnamnet för att behålla alla dina redigeringar. Du kan jämföra båda versionerna av filen och radera den du inte behöver.

Dropbox Business: Kan jag spola tillbaka en teammapp?

Som standard är det bara administratörer som kan använda Dropbox Rewind. Om du är teammedlem och inte ser alternativet att spola tillbaka en teammapp kontaktar du din administratör.

Dropbox Business: Går det att spola tillbaka mer än en teammapp åt gången?

Nej. För att kunna spola tillbaka flera teammappar måste du öppna varje mapp och spola tillbaka den separat.

Dropbox Business: Ser alla ändringarna om jag spolar tillbaka en teammapp? 

Ja, om du spolar tillbaka en teammapp ser alla teammedlemmar samma filer återgå till äldre versioner.

Dropbox Business: Kan jag spola tillbaka alla mina teammappar på en gång?

Ingen, inte heller administratörer, kan spola tillbaka alla teammappar på en gång eller material de inte har åtkomst till.Om du är administratör och behöver spola tillbaka alla dina teammappar på en gång eller material du inte har åtkomst till kan du kontakta Dropbox support.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp