Vad är ett kostnadsfritt team i Dropbox?

Säger ni upp prenumerationen på Dropbox Business och teamet skapades före februari 2018 kan teamet bli ett kostnadsfritt team vid slutet av er faktureringscykel.

Administratören förblir densamma och ni har fortfarande åtkomst till alla era filer och mappar.

Obs! Du kan inte skapa ett nytt kostnadsfritt team.

Vilken är skillnaden mellan ett kostnadsfritt team och ett Dropbox Business-team?

Det kostnadsfria teamet har mindre lagringsutrymme och begränsad åtkomst till Dropbox Business-funktioner. Dessutom:

 • Administratören har inte åtkomst till adminkonsolen
 • Ditt lagringsutrymme baseras på enskilda konto i stället för på teamet
 • Gratisteamet kommer inte att kunna använda smart synkning
 • Alla teammappar blir delade mappar
 • Gratisteamet kommer inte att kunna lägga till eller ta bort teammedlemmar
 • Alla odelade filer förblir privata

Klicka här för att uppgradera teamet tillbaka till Dropbox Business.

Hur lämnar jag ett kostnadsfritt team?

När du lämnar det kostnadsfria teamet förlorar du åtkomst till delade mappar och alla grupper. Om du kopplat ett personligt konto flyttas dina arbetsfiler till ditt personliga konto.

Så här lämnar du ett kostnadsfritt team:

 1. Logga in med hjälp av teamets legitimationsuppgifter på dropbox.com/team.
 2. Klicka på Lämna teamet.

Hur raderar jag ett kostnadsfritt team?

När du tar bort ett team tas medlemmarna bort från delade mappar och grupper och deras konton ändras till personliga Dropbox-konton. 

Du måste vara administratör för att kunna radera ett team. Gör så här:

 1. Logga in med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Gå till dropbox.com/team/inställningar.
 3. Klicka på Radera team.

Vad händer om en medlem i ett kostnadsfritt team överskrider sin lagringskvot?

En enskild medlem som överskrider kvoten påverkar inte andra teammedlemmar.

När en teammedlem överskrider sin individuella lagringskvot synkroniseras inte längre delade filer eller mappar för endast den teammedlemmen. Inga filer tas bort och synkronisering återupptas när teammedlemmen ligger under kvoten igen. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!