Vanliga frågor om Dropbox Backup

I denna artikel finns svar på några vanliga frågor om Dropbox Backup.

Avsnitt i den här artiklen:

Vad är skillnaden mellan säkerhetskopiering i molnet och molnlagring?

Säkerhetskopiering till molnet skapar säkra, uppdaterade kopior av filerna på din dator som du har tillgång till överallt där du använder Dropbox. Filerna i din säkerhetskopia återspeglar filerna på din dator, så om du tar bort en fil i en säkerhetskopierad mapp på din dator kommer den också att tas bort från din säkerhetskopia på molnet.

Säkerhetskopiering till molnet frigör inte lagringsutrymme på din dator, och det ger dig inte mer lagringsutrymme.  Dropbox Backup-planen erbjuder obegränsat lagringsutrymme för att automatiskt säkerhetskopiera en dator till molnet.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt för dig att säkerhetskopiera och återställa dina filer.

Molnlagring ger dig mer lagringsutrymme online i molnet som du kan använda för att spara filer och mappar. Med molnlagring är dina filer tillgängliga överallt där du använder Dropbox, och du kan dessutom organisera ditt innehåll, synka enheterna du är inloggad på och samarbeta med andra. Du kan använda molnlagring för att frigöra lagringsutrymme på dina datorer och andra enheter genom att enbart lagra innehåll online. Planer som Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise tillhandahåller molnlagring för dina personliga och affärsrelaterade behov.

Vad säkerhetskopieras?

Du kan välja vilka mappar som säkerhetskopieras från din dator eller externa hårddisk under installationen. Så här ser du en komplett lista över filer som har säkerhetskopierats i ditt Dropbox-konto:

 1. Öppna dina preferenser för Dropbox-klienten.
 2. Klicka på fliken Säkerhetskopior.
 3. Klicka på Hantera säkerhetskopieringar
 4. Klicka på Visa innehåll.

Vad säkerhetskopieras inte?

Om du väljer att säkerhetskopiera din dator kan du bara säkerhetskopiera filer och mappar från hårddisken där Dropbox-klienten finns (vanligtvis den enhet där ditt operativsystem är installerat). Om du har andra enheter installerade kommer de inte att inkluderas i säkerhetskopian. 

Du kan också välja att exkludera vissa filer och mappar från din säkerhetskopiering genom att högerklicka på dem i Dropbox-mappen i Utforskaren/Finder och välja Synka inte till dropbox.com.

Tas filer bort från min dator eller hårddisk vid säkerhetskopiering av datorn eller min externa hårddisk?

Nej. Säkerhetskopieringsprocessen skapar en kopia av dina filer i Dropbox Backup men lämnar dem också på din dator eller externa hårddisk. Om du raderar filerna från din dator eller Dropbox-konto kommer de också att raderas från den andra platsen. Filer som säkerhetskopieras från din externa hårddisk kan bara raderas direkt från den externa hårddisken.

Du kan återskapa raderade filer och mappar från din säkerhetskopia i upp till 30 eller 180 dagar, beroende på din plan. När du återskapar filer och mappar på dropbox.com återskapas de också på din dator.

Vilka typer av externa hårddiskar stöds för Dropbox Backup?

Du kan säkerhetskopiera följande typer av externa enheter till Dropbox Backup:

 • På Windows:  NTFS, exFAT, FAT32
 • På Mac: HFS+, APFS, exFAT, FAT32

Varför säkerhetskopieras inte mina filer?

Kontrollera att Dropbox-klienten är installerad på datorn och läs om hur du: 

Jag ser filen ”.dbxignore” i min säkerhetskopia. Vad är detta?

En del externa hårddiskar behöver skapa loggfiler för att fungera. Dropbox ignorerar dessa för att spara lagringsutrymme i din säkerhetskopia. För att göra det skapas platshållarfilen .dbxignore som tar upp mindre lagringsutrymme.

Kan jag behålla min Dropbox-mapp på den externa hårddisken som jag säkerhetskopierar?

Nej, du kan inte ha Dropbox-mappen på den externa hårddisk som du vill säkerhetskopiera. Flytta tillbaka den till hårddisken på din dator innan du säkerhetskopierar din externa hårddisk om den finns där.

Varför fick jag felmeddelandet ”Det uppstod ett problem med din säkerhetskopia”?

Om du får det här felmeddelandet är dina filer skyddade men ett tekniskt problem uppstod som stoppade säkerhetskopieringen och skapade en ny kopia.

Den nya säkerhetskopian fungerar på samma sätt som originalet och sparar alla ändringar som görs på enheten. På den nya säkerhetskopian kommer det att stå ”(ny)” i slutet. 

Om du vill frigöra lagringsutrymme i Dropbox kan du radera den gamla säkerhetskopian. Filerna på din externa hårddisk tas inte bort när du raderar den gamla säkerhetskopian.

Mapparna med namnen ToolKit och FileHistory säkerhetskopierades inte. Varför?

Som standard säkerhetskopieras inte dessa mappar eftersom mappnamnen kan skapa ett tekniskt problem.

Om du vill säkerhetskopiera dessa mappar kommer du att behöva byta namn på dem.

Varför uppstår det problem när jag konfigurerar min säkerhetskopiering?

Om det uppstår ett fel när du konfigurerar din säkerhetskopiering kan du prova följande felsökningssteg innan du försöker konfigurera igen:

Varför ser jag inte mina filer när jag har säkerhetskopierat min dator?

Alla filer som inte kunde säkerhetskopieras till Dropbox finns i en mapp med namnet Filer på min dator istället.

Obs! Om du använder en Mac och inte ser dina filer i Finder efter säkerhetskopieringen, tvångsavslutar du Finder och startar om.

Varför kan jag inte se mina säkerhetskopior i Dropbox-mappen?

Säkerhetskopior laddas inte ner till din dator så du ser dem inte i Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Du kan se dina säkerhetskopior genom att följa instruktionerna nedan.

I dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Säkerhetskopiering på menyn som visas.

I mobilappen:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på mappikonen i menyfältet.
 3. Tryck på ”Mac” eller ”PC”.

Varför har jag problem med ett program efter att ha säkerhetskopierat min dator?

Starta om programmet. Vi rekommenderar särskilt att du startar om dessa program:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Microsoft Money
 • Microsoft Outlook
 • Safari 
 • Obs! Om du har Windows och använder Microsoft Edge säkerhetskopierar den här funktionen inte Microsoft Edge-nerladdningar till mappen Hämtningar i Dropbox. Säkerhetskopiera Microsoft Edge-nerladdningar till Dropbox ändå genom att manuellt ändra var i Dropbox Microsoft Edge-filerna ska laddas ner.

Varför kan jag inte flytta, radera eller byta namn på mina mappar efter säkerhetskopieringen?

När du har säkerhetskopierat din dator kan du inte flytta, ta bort eller byta namn på mapparna på högsta nivån som du har säkerhetskopierat (som ”Skrivbord”, ”Dokument” och "Hämtningar" eller "Mac" och "PC"). Det går dock att flytta, radera och byta namn på filerna i dem.

Varför kan jag inte redigera säkerhetskopierat material på dropbox.com?

Dropbox Backup är utformat för att säkerhetskopiera ditt material i en riktning, från din enhet till molnet. Om du vill redigera ditt material efter att ha säkerhetskopierat det till Dropbox Backup, måste du göra det i filerna eller mapparna på den ursprungliga enheten.

Varför kan jag inte dela säkerhetskopierat material?

Dropbox Backup är utformat för att säkerhetskopiera och skydda materialet på din enhet, inte för att dela och samarbeta. Vi förhindrar delning så att du inte ger åtkomst till ditt känsliga innehåll av misstag. För att dela filer och mappar, använd en av våra lagringsplaner för molnet, som Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced eller Enterprise.

Obs: Delning av säkerhetskopierade filer och mappar är för närvarande tillgängligt i Dropbox mobilapp, men vi rekommenderar inte att du gör det.

Vad händer om jag råkar radera en säkerhetskopierad fil eller mapp?

Du kan återskapa raderade filer i ditt Dropbox-konto upp till 30 dagar efter dagen då de raderades. Läs mer om hur du återskapar raderade filer.

Vad gör jag om jag raderar hela min säkerhetskopia av misstag?

Du kan återskapa en raderad säkerhetskopia inom planens datalagringsperiod genom att följa dessa steg:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Säkerhetskopiering på menyn som visas.
 4. Klicka på Visa raderade säkerhetskopior.
 5. Klicka på namnet på den säkerhetskopia du vill återskapa.
 6. Klicka på Återskapa säkerhetskopia.
 7. Klicka på Återskapa.
 8. Klicka på Visa filer för att se de återskapade säkerhetskopieringsfilerna eller Stäng på meddelandet som visas.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!