Skicka filer från Photoshop med Dropbox Transfer

Plugin-programmet Dropbox Transfer för Adobe Creative Cloud gör det möjligt att skicka Photoshop-filer till andra direkt i Photoshop-appen. 

Obs! Se till att du använder den senaste versionen av tillägget från Adobe Exchange.

Skicka filer från Photoshop

Den första gången du skickar en Photoshop-fil med Dropbox Transfer måste du logga in på Dropbox i Photoshop. Gör så här:

 1. Öppna filen i Photoshop.
 2. Klicka på panelen Dropbox Transfer.
 3. Klicka på Logga in på Dropbox.
  • Obs! Du måste vara ansluten till internet för att logga in på Dropbox och skapa en överföring.
 4. Logga in på Dropbox-kontot och ge Dropbox Transfer för Adobe Creative Cloud åtkomst till Dropbox-kontot.
 5. Klicka på Skicka med Transfer.
 6. Anpassa överförings- och uppdateringsinställningarna om du vill.
 7. Klicka på Ladda upp.
 8. Klicka på Kopiera länk. En länk kopieras till urklipp och går att klistra in i mejl och andra meddelanden.

 

När du har loggat in första gången och get appen åtkomst till Dropbox-kontot går det att skapa en överföring på menyn Photoshop Plugins. Gör så här:

 1. Öppna filen i Photoshop.
 2. Klicka på Plugin-program.
 3. Klicka på Dropbox Transfer.
 4. Klicka på Skicka med Transfer
  • Obs! Du måste vara ansluten till internet för att skapa en överföring.
 5. Anpassa överförings- och uppdateringsinställningarna om du vill.
 6. Klicka på Ladda upp.
 7. Klicka på Kopiera länk. En länk kopieras till urklipp och går att klistra in i mejl och andra meddelanden.

 

När du skickar filer med plugin-programmet Dropbox Transfer från Photoshop läggs överföringen till i ditt Dropbox-konto så att du kan övervaka, hantera eller skicka överföringen igen. Själva filen finns kvar på hårddisken, i Creative Cloud eller på någon annan plats och tar inte plats i Dropbox-kontot om den inte lagrats där.

Hantera överföringar

Det går att uppdatera och kontrollera status för överföringar från Photoshop. Gör så här:

 1. Öppna appen Photoshop.
 2. Klicka på Plugin-program.
 3. Klicka på Dropbox Transfer.
 4. Klicka på Dropbox Transfer.
 5. Klicka på Hantera i Dropbox. Ett webbläsarfönster öppnas på sidan Transfer i Dropbox-kontot.
  • Obs! Du måste vara ansluten till internet för att kunna hantera överföringar.
 6. Klicka på överföringens namn för att ändra namn eller inställningar eller klicka på ikonen med tre punkter (…) för att visa andra alternativ.

Läs mer om hur du skapar och hanterar överföringar på dropbox.com.

Vanliga frågor

Hur installerar jag plugin-programmet Dropbox Transfer för Creative Cloud?
Installera Dropbox Transfer från webbplatsen Adobes Exchange

Flyttas mina Photoshop-filer till Dropbox när jag använder Transfer?
Nej. Det går att hitta och hantera överföringen i Dropbox-kontot, men filen finns kvar på sin ursprungliga plats, till exempel på hårddisken eller i Creative Cloud.

Vilka filstorleksbegränsningar har Dropbox Transfer?
Filstorleksbegränsningar och andra alternativ i Dropbox Transfer, som hur du anpassar och övervakar överföringar, beror på vilken plan du har.
Läs mer om begränsningar i överföringsstorlek.

Kan andra ändra mina filer när jag överfört dem?

Filer som skickas med Dropbox Transfer levereras skrivskyddade. Om mottagare laddar ner filen återspeglas ändringarna de gör på sin kopia inte i ditt Dropbox-konto.

Har Facebook fullständig åtkomst till mitt Dropbox-konto?
Nej. När du ger Dropbox Transfer för Adobe Creative Cloud åtkomst till ditt Dropbox-konto får programmet åtkomst till en enda mapp, men Adobe lägger inte till filer och interagerar inte med någon av filerna.Mappen heter Dropbox Transfers för Adobe CC och ligger i mappen Appar i Dropbox-kontot.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!