Ändra administratörsrättigheter för Dropbox Business-teamet

I ett Dropbox Business-team finns det administratörer och teammedlemmar. Administratörer får hantera medlemskap i teamet, ändra inställningar och hantera fakturering. Dropbox rekommenderar att alla Dropbox Business-konton har minst två administratörer.

Administratörer med planen Advanced eller Enterprise i Dropbox Business kan ha globala behörigheter (som teamadministratör) eller mer begränsade behörigheter (som administratör för användarhantering och supportadministratör). Alla administratörer i ett team med planen Standard har globala behörigheter som teamadministratörer.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Lägga till eller ändra en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen för den medlem du vill göra till administratör.
 5. Välj Lägg till administratörsbehörighet på menyn.
 6. Bekräfta att du har valt rätt administratörsbehörighetsnivå i popupfönstret.

Ta bort en administratör

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar och sök efter den medlem vars konto du vill radera.
 4. Klicka på kugghjulsikonen till höger om medlemmens namn och välj antingen Ta bort administratörsbehörighet eller Radera användare.
 5. Om du raderar en användare: ange om du vill/inte vill använda fjärradering för att ta bort filer från användarens kopplade enheter nästa gång de kopplar upp sig och klicka sedan på Radera.

Ändra administratörsbehörighet

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
  1. Du aktuell roll (medlem, supportadministratör, administratör för användarhantering eller teamadministratör) i kolumnen användartyp .
 4. Klicka på kugghjulsikonen bredvid medlemmens namn.
 5. Klicka på Lägg till administratörsbehörighet eller Ändra administratörsbehörighet.

Nivåindelade administratörsbehörigheter

Alla administratörer måste inte ha samma behörighetsnivå. Är du administratör med planen Advanced eller Enterprise i Dropbox Business kan du ange andra administratörer som teamadministratör, administratör för användarhantering eller supportadministratör. I ett team med planen Standard har alla administratörer samma behörighet som en teamadministratör.

Vad är skillnaden mellan de tre administratörsrollerna?

 

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Organisationsinställningar      
Gå med i program för tidig åtkomst Ja Nej Nej
Globala autentiseringsinställningar Ja Nej Nej
Koppling till tredjepartsprogram Ja Nej Nej
Ändra globala delningskontroller Ja Nej Nej
Skapa/ta bort teammappar Ja Nej** Nej**
Hantera inställningar för Dropbox Paper Ja Nej Nej
Hantera godkännande av enheter Ja Nej Nej
Hantera inställningar för nätverkskontroll Ja Nej Nej
Skapa företagshanterade grupper Ja Ja Ja
Ändra gruppmedlemmar Ja Ja Ja
Hantera delningslänkar som ägs av teammedlemmar Ja Ja Ja
Hantera appinställningar för filredigering Ja Ja Ja
 

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Medlemshantering      
Logga in som användare Ja Nej Nej
Initiera domäninbjudningar Ja Ja Nej
Bjuda in/ta bort teammedlemmar Ja Ja Nej
Ändra teammedlemmars mejladress Ja Ja Ja
Skicka påminnelser om inbjudan Ja Ja Ja
Överföra konton Ja Ja Nej
Ta bort medlemmar som är inte är admin. Ja Ja Nej
Återställa lösenord till icke-administratörer Ja Ja Ja
Stänga icke-administratörers webbsessioner Ja Ja Ja
Stänga administratörers webbsessioner Ja Nej Nej
Skapa/tilldela administratörsroller Ja Nej Nej
Inaktivera/ta bort administratörsroller Ja Nej Nej
Återställa administratörslösenord Ja Nej Nej
Skapa/hantera/arkivera teammappar i teammappshanteraren Ja Nej** Nej**
 

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Visningsbehörigheter      
Aktivitetsrapporter för icke-administratörer Ja Ja Nej
Visa medlemsflik Ja Ja Ja
Visa kontoflik Ja Nej Nej
Visa organisationens aktivitetsström Ja Nej Nej
Visa adminpanelen Ja Ja Ja
Visa teammedlemmars profil Ja Ja Ja
Generera användarspecifika aktivitetsloggar Ja Ja Nej
 

Teamadministratör

Administratör för användarhantering

Supportadministratör

Kontoinställningar      
Lägg till licenser Ja Nej Nej
Åtkomst till faktureringsflik Ja Nej Nej
Fliken Ändra konto Ja Nej Nej
Åtkomst till hjälp och support Ja Ja Ja

Anmärkningar:

 • Behörigheter som inte finns med i tabellen ovan är tillgängliga för alla administratörer.
 • Det måste alltid finnas minst en teamadministratör
 • Teamadministratörer får ta bort eller inaktivera andra administratörer i ett team
**Gäller endast team med Enterprise-plan. Kontakta din Dropbox-representant om du vill tilldela användarhanteringsadministratörer och supportadministratörer dessa behörigheter.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!