Se teamaktivitet på adminkonsolen

insiktspanelen finns det information om hur teamet använder Dropbox, till exempel:

 • Aktiva medlemmar: Antalet medlemmar i teamet som har varit aktiva de senaste 28 dagarna, till exempel använt ett konto, lagt till, redigerat, visat och delat filer
 • Lagring: Den totala mängden lagringsutrymme som används av teamet
 • Skapade länkar: Antal delade länkar som skapats av teamet
 • Aktiva delade mappar: Antalet delade mappar med minst två medlemmar och där det har förekommit aktivitet de senaste 28 dagarna
 • Aktiva enheter: Antalet datorer och mobila enheter där teammedlemmar har loggat in på Dropbox och där det har förekommit aktivitet de senaste 28 dagarna
 • Siffror att bevaka: Information om länkar som teamet skapat under de senaste sju dagarna

Se teamaktivitet

Så här visar du teamets aktivitet:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Filtrera resultat för att visa den aktivitet du vill se. Det går att filtrera efter Datumintervall, Personer, Innehåll eller Aktiviteter.
  • Om du vill filtrera på aktiviteter klickar du på Lägg till aktivitet bredvid Aktiviteter
  • Om du vill se aktivitet som ägt rum under en viss tidsperiod anger du ett start- och slutdatum bredvid Datumintervall
  • För att se senaste aktiviteter för en eller flera teammedlemmar klickar du på Medlemmar och anger sedan namnet/namnen
  • Om du vill skanna filer, mappar eller Paper-dokument lägger du till ett nyckelord i fältet bredvid Innehåll

Info om teamets aktivitet:

 • Användningsdata finns tillgängliga från och med januari 2017 eller då teamet började använda Dropbox
 • Det kan hända att du får ett meddelande där det står "bearbetar" när du försöker visa datum för vilka vi fortfarande bearbetar data
 • Diagrammet är tomt om ditt Dropbox Business-team är nytt, eftersom det inte finns några data att visa ännu
 • Vill du se mer detaljerad information om teamets aktiviteter kan du även visa teamets delningsaktivitet

Skapa och exportera teamaktivitetsrapport

Så här skapar och exporterar du en aktivitetsrapport:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på fliken Aktivitet.
 4. Använd filtren för att välja datatyp och den tidsperiod du vill exportera.
 5. Klicka på Skapa rapport.

Rapporten sparas som en CSV-fil i en mapp som heter Dropbox Business-rapporter. Du får ett mejl när rapporten är klar.

Vad kan jag se i aktivitetsrapporterna?

Varje post i aktivitetsrapporten visar följande:

 • Datum och tid: Exakt datum och tid när en åtgärd utfördes
 • Medlem: Medlemmen som initierade åtgärden
 • Aktivitet: Information om själva händelsen
 • Plats: Platsen där användaren initierade aktiviteten och IP-adressen till datorn som användes

En teammedlems åtgärder visas i allmänhet i aktivitetsloggarna inom några timmar. Åtgärder visas som mest inom ett dygn.

För administratörer finns följande händelser i teamaktivitetsrapporterna:

 • Appar
 • Kommentarer
 • Enheter
 • Domäner
 • Filåtgärder (endast Advanced och Enterprise)
 • Filinlämningar
 • Grupper
 • Inloggningar
 • Medlemmar
 • Paper
 • Lösenord
 • Rapporter
 • Delningar
 • SSO
 • Teammappar
 • Teampolicyer
 • Teamprofil
 • Tvåfaktorsautentisering

Är du administratör för ett Dropbox Business-team med en Advanced- eller Enterprise-plan kan du visa alla filrelaterade åtgärder i teamet. Filrelaterad aktivitet omfattar att lägga till, redigera, flytta och radera filer. Välj de här händelserna om du vill undersöka och felsöka i samband med problem, till exempel oavsiktliga raderingar av filer, filer eller mappar som ligger på fel ställe eller informationssäkerhetsgranskningar.

Hantera teamaktivitet från aktivitetssidan

Är du administratör kan du vidta flera åtgärder från själva sidan Aktivitet, inklusive följande.

Så här raderar du en delad länk som skapats av en teammedlem på sidan Aktivitet i adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera på någon av följande aktiviteter för att hitta teamets delade länkar.
  • Skapade delad länk
  • Öppnade delad länk
  • Laddade ner fil/mapp från en delad länk
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den delade länk du vill radera.
 6. Klicka på Ta bort länk.

Läs mer om hur du hanterar delade länkar för ditt Dropbox Business-team.

Så här återställer du en teammedlems lösenord från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Det gick inte att logga in.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill användaren vars lösenord du vill återställa.
 6. Klicka på Återställ Dropbox-lösenord.

Så här avslutar du alla webbsessioner för teamet från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera på aktiviteten Ändrat IP-adress som är associerad med den aktiva webbsessionen.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den webbsession du vill avsluta.
 6. Klicka på Återställ Dropbox-lösenord.
 7. Klicka på Avsluta alla webbsessioner.

Så här kopplar du från en app från teamet eller en viss teammedlem från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Kopplad app för team eller Kopplad app för medlem.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den app du vill koppla från.
 6. Klicka på Koppla från app.

Så här återskapar du en fil eller mapp från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Raderade filer och/eller mappar.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den fil eller mapp du vill återskapa.
 6. Klicka på Återskapa objekt.

Obs! Raderas en mapp raderas även alla filer i mappen. Namnen på dessa enskilda raderade filer visas dock inte på sidan Aktivitet, endast mappens namn visas. Hitta en fil som låg i en raderad mapp genom att söka efter mappens sökväg. Till exempel: /Marknadsföring/2016/03/01/Projekt_1.docx.

Så här kopplar du från en enhet och raderar alla filer från sidan Aktivitet på adminkonsolen:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Aktivitet.
 4. Klicka på Lägg till aktivitet och filtrera efter aktiviteten Kopplad enhet.
 5. Klicka på ikonen med tre punkter (...) intill den kopplade enhet du vill koppla från.
 6. Klicka på Koppla från och radera alla filer.

Varför står det  Dropbox support eller Dropbox-systemet på min aktivitetssida?

Vid enstaka tillfällen kan Dropbox uppdatera ditt konto åt dig. För administratörer i Dropbox Business visas detta på aktivitetssidan i adminkonsolen. Administratörer ser något av följande:

 • Dropbox support – Har du kontaktat vårt supportteam visas de åtgärder vi vidtar på sidan Aktivitet och de har attributet Dropbox support. Åtgärderna kan vara att bjuda in eller ta bort teammedlemmar, eller bjuda in ursprungsgruppen med administratörer för ditt team. Dropbox supportteam gör dock ingenting på ditt konto om vi inte har behörighet att göra det.
 • Dropbox-systemet – Vid enstaka tillfällen måste Dropbox-systemet uppdatera ditt konto för att det ska vara aktuellt med nya Dropbox-produkter. De åtgärder vi vidtar visas på sidan Aktivitet och de har attributet Dropbox-systemet. Åtgärderna kan vara att byta namn på eller flytta teammappar, eller säkerställa att Dropbox Business-kontot är uppdaterat med nya produkter. I övrigt gör Dropbox-systemet ingenting på kontot om det inte har behörighet att göra det.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!