Materiaal organiseren en delen in je teamruimte

Met de Dropbox Business-upgrade deelt je team een teamruimte. Iedereen in je team heeft toegang tot de teamruimte en ziet dezelfde mappenstructuur. De teamruimte bevat twee verschillende typen mappen:

 • Teammappen: In een teammap kan elk bestand of elke map worden gedeeld met verschillende groepen mensen. Je kunt anderen toestaan om de bestanden in een teammap weer te geven of te bewerken, of de toegang helemaal blokkeren.
 • Mappen voor teamleden: je teamledenmap is jouw ruimte en wordt standaard niet gedeeld met de rest van je team. Je kunt er echter voor kiezen om bestanden in je teamledenmap te delen met andere teamleden, als je dat wilt. 

Gedeelten in dit artikel:

Delen in een ledenmap

Je kunt bestanden en mappen in je ledenmap delen via gedeelde mappen en gedeelde links. Jij bepaalt wie toegang heeft tot dit materiaal. 

Als je wordt uitgenodigd voor een map die zich niet in de teamruimte bevindt, kun je deze map toevoegen aan je teamlidmap. Wanneer je een uitnodiging voor een map ontvangt, geeft de uitnodiging aan waar je de map toevoegt: in je ledenmap of een teammap. Als je de map toevoegt, is het materiaal in de map toegankelijk in je Dropbox-account.

Opmerking: Als je een bestand of map in je ledenmap deelt, wordt alleen het geselecteerde bestand of de geselecteerde map gedeeld. Niets anders in je ledenmap wordt gedeeld, tenzij jij ervoor kiest het te delen.

Lid worden van een team met een bestaand Dropbox-account

Als je met een bestaand Dropbox-account lid bent geworden van je Dropbox Business-team, bevat je ledenmap al je bestaande bestanden. Je kunt materiaal dat je wilt delen met je team, verplaatsen naar de teamruimte.

Teamruimte

De teamruimte wordt gedeeld met iedereen in je team. De teamruimte ziet er hetzelfde uit en heeft dezelfde structuur voor alle teamleden. 

Voorbeeld van de teamruimte

Jij bent Janneke Smit en je werkt op de ontwerpafdeling van een organisatie genaamd Hanford Inc. Je bent net lid geworden van je Dropbox Business-team. 

In je Dropbox-account zie je een teamruimte met de naam Hanford Inc. Wanneer je hierop klikt, zie je verschillende mappen: 

 • Jenny Smit: Dit is je ledenmap. 
 • Ontwerp: In deze map staan de bestanden en mappen voor ontwerpprojecten. Je kunt alle bestanden in deze map openen en weergeven.
 • Marketing: Op de map Marketing staat een grijs minteken. Als je Marketing probeert te openen, zie je het bericht: Geen toegang tot de map Marketing.

Delen in de teamruimte

De teamruimte is toegankelijk voor het hele team, maar dit betekent niet dat alle teamleden toegang hebben tot al het materiaal in deze ruimte. Je kunt verschillende machtigingen hebben voor mappen:

 • Kan bewerken: je kunt de inhoud van de map weergeven, bewerken en de toegang ervan beheren.
 • Kan weergeven: je kunt de inhoud van deze map weergeven.
 • Geen toegang: je hebt geen toegang tot de inhoud van deze map.

Iemand met bewerkingsmachtigingen voor een map heeft standaard bewerkingsmachtigingen voor alle mappen in die map. Als je bijvoorbeeld de map Ontwerpen kunt bewerken, kun je ook alle mappen in Ontwerpen bewerken, tenzij de toegang tot een map is beperkt.

Opmerking : wanneer je wijzigingen aanbrengt in een gedeelde map in de teamruimte, worden die wijzigingen doorgevoerd voor alle teamleden.

De toegang tot een map in de teamruimte wijzigen

Als je een map kunt bewerken, kun je wijzigen wie toegang heeft tot die map. 

 1. Meld je aan op dropbox.com.
 2. Ga naar de map waarvan je de toegang wilt beheren.
 3. Wijs de naam van de map aan en klik op het pictogram voor delen (rechthoek met pijl omhoog).
  • Om gebruikers of groepen toe te voegen, voer je hun namen of e‑mailadressen in het tekstvak in. Nadat je leden hebt toegevoegd en hun toegang hebt gekozen, klik je op Map delen.
  • Om gebruikers of groepen te verwijderen, klik je op [x] mensen hebben toegang en vervolgens op het vervolgkeuzemenu en selecteer je Verwijderen.

Vanuit dit venster kun je zien wie toegang heeft tot de map en welke machtigingen ze hebben. Naast een teamlid of groep staat Kan bewerken of Kan weergeven

Het ontwerpteam kan bijvoorbeeld een map genaamd Ontwerpen in de teamruimte hebben waar alleen de ontwerpgroep toegang toe heeft. Het ontwerpteam kan dan specifieke gebruikers uitnodigen voor mappen in hun map Ontwerpen.

Geen toegang tot een map

Mappen waartoe je geen toegang hebt, hebben een grijs minteken op de map. Als je een van deze mappen probeert te openen, zie je het bericht: Geen toegang tot de map [mapnaam].

Bestanden en mappen verplaatsen naar de teamruimte
Teamleden en beheerders kunnen een gedeelde map verplaatsen naar de teamruimte wanneer wordt voldaan aan de volgende vereisten:

1) De gebruiker heeft bewerkingsrechten voor de map die hij wil verplaatsen. Dit controleer je als volgt:

 1. Klik op Beheren rechts van de map.
 2. Klik op [x] mensen hebben toegang.
 3. Kijk of rechts van de gebruiker of groep Kan bewerken wordt vermeld.

2) De instelling Toegang beheren is ingesteld op Leden van map. Dit controleer je als volgt:

 1. Klik op Beheren rechts van de map.
 2. Klik op het tandwielpictogram.
 3. Kijk of Leden van map in de vervolgkeuzelijst staat naast Toegang beheren.

3) De map is van iemand in hetzelfde team als de gebruiker die de map verplaatst naar de teamruimte.

Opmerking: je kunt een map niet verplaatsen als je geen bewerkingsrechten hebt voor de bovenliggende map waarin je de map probeert te plaatsen.

Bestanden en mappen uit de teamruimte verplaatsen

Teamleden en beheerders kunnen een gedeelde map uit de teamruimte verplaatsen wanneer is voldaan aan de volgende vereisten:

 • De map bevat geen geneste gedeelde mappen.
 • De map en mappen in de map zijn niet ingesteld als Alleen op uitnodiging.
 • Het teamlid of de beheerder heeft bewerkingsrechten voor de bovenliggende map.
 • Het teamlid of de beheerder heeft bewerkingsrechten voor de map.
 • De instelling Lidmaatschap beheren van de map is ingesteld op Iedereen in je Dropbox Business-account met bewerkingsmachtigingen.
 • De instelling voor extern delen is ingesteld op Iedereen.

Opmerking: je kunt een map niet verplaatsen als je geen bewerkingsrechten hebt voor de bovenliggende map waarin je de map probeert te plaatsen.

Mappen in de teamruimte kopiëren

Bij het kopiëren van een map in de teamruimte wordt het materiaal van die map gekopieerd, maar worden niet de machtigingen voor die map gekopieerd. Als je een map plakt naar een gedeelte van de teamruimte dat je kunt bewerken, krijgt de map dezelfde machtigingen als de nieuwe locatie.

Bijvoorbeeld: een klein merkteam heeft toegang tot de map Nieuwe logo-ontwerpen. Je kunt de map Nieuwe logo-ontwerpen kopiëren en plakken in de map Marketing, waartoe je hele team toegang heeft. Iedereen in je team heeft nu toegang tot de kopie van de map Nieuwe logo-ontwerpen in de map Marketing.

Wat betekenen de pictogrammen op mijn mappen?

De pictogrammen op de mappen in je Dropbox-account geven aan wat voor map je gebruikt. 

Blauwe map met pictogram van een gebouw

 

Een map met het pictogram van een gebouw is gedeeld met een deel van je Dropbox Business-team of het hele team. De map maakt deel uit van de teamruimte, maar kan ook worden gedeeld met mensen buiten je team.

 

Paarse map met pictogram van een persoon

 

Een map met het pictogram van een persoon geeft aan dat deze map je teamledenmap is. Je ledenmap is alleen voor jou zichtbaar. Je kunt het materiaal in je ledenmap delen.

Blauwe map met pictogram van minteken

 

Een blauwe map met een pictogram van een minteken is beperkt tot bepaalde leden van je Dropbox Business-team. Zie je dit pictogram, dan heb je geen toegang tot de map.

Blauwe map

 

Een blauwe map zonder pictogram wordt gebruikt voor mappen in je ledenmap die niet worden gedeeld.

Opmerking: Het uiterlijk van deze mappictogrammen is afhankelijk van waar je ze bekijkt. Deze pictogrammen zijn van dropbox.com.

Mijn mappictogrammen komen niet overeen met deze pictogrammen

Als je vóór 9 april 2018 toegang had tot de teamruimte, is het mogelijk dat je nog oude pictogrammen hebt. Als je mappen niet dezelfde pictogrammen hebben als beschreven in dit artikel, zijn ze mogelijk nog niet bijgewerkt.

Je kunt bijwerken naar de nieuwe pictogrammen door je Dropbox-map opnieuw te synchroniseren. Je doet dit door de synchronisatie van de mappen in de desktopapp op te heffen met behulp van Selectieve synchronisatie en ze vervolgens opnieuw te synchroniseren.

De teamruimte beheren

Beheerders kunnen instellen of alle leden of alleen beheerders het hoogste niveau van de teamruimte kunnen bewerken. Het hoogste niveau is de eerste set mappen die je ziet in de sectie Bestanden van je account op dropbox.com.

Je kunt deze instelling als volgt wijzigen:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Klik op Bewerken op hoogste niveau onder Inhoud.
 5. Klik op het vervolgkeuzemenu en kies de juiste instelling voor je team:
  • Iedereen: Alle teamleden kunnen het hoogste niveau van de teamruimte bewerken.
  • Alleen beheerders: Alleen beheerders kunnen het hoogste niveau van de teamruimte bewerken. Teamleden kunnen geen bestanden of mappen toevoegen aan dit niveau van de ruimte.
 6. Klik op Opslaan.

Als je Alleen beheerders kiest, kun je het tabblad Inhoud gebruiken om materiaal op het hoogste niveau van de teamruimte toe te voegen, te verwijderen en te verplaatsen of de naam ervan te wijzigen. 

Als je Iedereen kiest, kun je het tabblad Inhoud, dropbox.com of de desktopapp gebruiken om het hoogste niveau van de teamruimte te bewerken.

De contentmanager

In de contentmanager kun je de mappenstructuur in de teamruimte organiseren. Teambeheerders kunnen hier ook het lidmaatschap van gedeeld materiaal beheren. 

Een map maken op het hoogste niveau in de gedeelde teamruimte:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Inhoud.
 4. Klik op Nieuwe map.
 5. Kies of je iedereen in je team of alleen specifieke leden toegang wilt geven tot deze map.
 6. Geef aan of leden toegang van het type Kan bewerken of Kan weergeven hebben tot de inhoud van de map.

De toegang tot een map beheren:

 1. Meld je aan op dropbox.com als beheerder.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Klik op Inhoud.
 4. Klik op de link Beheren voor de gewenste map.
 5. Klik op [x] mensen hebben toegang.
 6. Zoek de groep of persoon die je wilt bewerken.
 7. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Kan bewerken of Kan weergeven of Verwijderen.

Ledenmappen van een team

Je kunt toegang krijgen tot ledenmappen van een team via Aanmelden als gebruiker of in het tabblad Inhoud onder Leden.

Neem contact op met Dropbox Support als je hulp nodig hebt met teamruimte en ledenmappen of als je je Dropbox Business-abonnement of -proefperiode wilt annuleren.
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.