Folder Dropbox na Twoim komputerze: błędy i inne komunikaty

Od czasu do czasu na folderze Dropbox na komputerze może pojawić się komunikat o błędzie. Znajdź błąd na liście podanej poniżej, aby dowiedzieć się, co robić dalej.

Sekcje tego artykułu:

„Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia”

Wszystkie połączenia z usługą Dropbox wykorzystują bezpieczne połączenie (SSL). Jeśli zobaczysz komunikat „Nie można nawiązać bezpiecznego połączenia”, sprawdź następujące elementy:

Czy Twój czas systemowy jest nieprawidłowy?

Komputer porównuje datę systemową z datą ważności naszego certyfikatu SSL. Jeśli Twój czas systemowy tkwi w przeszłości lub tak daleko w przyszłości, że jest poza datą ważności certyfikatu SSL Dropbox, bezpieczne połączenie nie zostanie nawiązane.

Aby to naprawić, zmień czas systemowy na bieżącą datę (na komputerze, routerze lub obu).

Uwaga: czas systemowy jest inny niż data/godzina widoczne na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac) komputera. Sprawdź centra pomocy macOS lub Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Czy masz serwer proxy lub zaporę blokującą usługę Dropbox?

 • Dropbox wykorzystuje standardowe porty internetowe (80 i 443) do przesyłania danych. Jednak wiele zapór i oprogramowanie zabezpieczające (jak na przykład programy antywirusowe) będzie aktywnie blokować nieautoryzowane lub nieznane usługi internetowe. Dodaj Dropbox do swoich ustawień proxy lub zapory jako wyjątek, aby połączyć się z usługą Dropbox.
 • Znane problemy z ESET Endpoint Security Solutions: ten produkt aktualnie wchodzi w konflikt z Dropbox, jeśli jest włączone skanowanie SSL. Do możliwych obejść należy wykluczenie certyfikatu Dropbox w trybie „Pytaj o nieodwiedzone strony”, jak również wykluczenie pliku dropbox.exe z filtrowania protokołów.
 • Znane problemy z Kaspersky Endpoint Security 8: Ten produkt aktualnie wchodzi w konflikt z Dropbox i blokuje połączenie po aktualizacji aplikacji. Obejściem tego problemu jest dodanie wyjątku w programie Kaspersky, aby zezwolić Dropbox na połączenie. Drugą opcją jest aktualizacja aplikacji do wersji Kaspersky Endpoint Security 10. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w witrynie Kaspersky.
 • Znane problemy z Hitman Pro (anti-malware): Ten produkt aktualnie wchodzi z Dropbox w konflikt, który może blokować działania synchronizacji. Nie są znane żadne obejścia tego problemu. Możesz jednak czasowo wyłączyć Hitman Pro, gdy chcesz dokonać synchronizacji w Dropbox. Odwiedź witrynę Hitman Pro , aby dowiedzieć się więcej o ich produkcie lub zgłosić fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania.

Czy domyślne ustawienia proxy są nieprawidłowe?

Niektóre zewnętrzne oprogramowanie może zmienić domyślne ustawienia proxy bez powiadomienia. Upewnij się, że ustawienia proxy nie zostały zmienione, i wybierz opcję „Brak serwera proxy”, jeśli nie korzystasz z proxy.

Możesz także skorzystać z menu Preferencje w Dropbox, aby ustawić ustawienia proxy:

 1. Otwórz preferencje aplikacji komputerowej Dropbox.
 2. Kliknij kartę Sieć.
 3. Uzupełnij ustawienia proxy w sekcji Ustawienia serwera proxy.

„Przenieś Dropbox do obsługiwanej lokalizacji / Nieobsługiwany system plików”

Jeśli zobaczysz powiadomienie, że musisz przenieść folder Dropbox do obsługiwanej lokalizacji lub próbujesz przenieść Dropbox do nieobsługiwanego systemu plików, musisz sprawdzić, czy lokalizacja folderu Dropbox ma obsługiwany system plików. Aby zapewnić stabilność i spójne doświadczenie, rygorystycznie testujemy zgodność i zachowanie Dropbox z najpopularniejszymi systemami plików. Jednym z naszych wymagań jest to, że folder Dropbox musi znajdować się w systemie plików obsługującym rozszerzone atrybuty.

Jeśli zobaczysz to powiadomienie, przenieś folder Dropbox do obsługiwanej lokalizacji.

Aby sprawdzić system plików lokalizacji folderu Dropbox, możesz użyć narzędzia Zarządzanie dyskami (Windows) lub Narzędzia dyskowego (Mac).

Uwaga dla użytkowników zaawansowanych: jeśli nie masz obsługiwanej lokalizacji, możesz także spróbować ponownie sformatować lokalizację jako obsługiwany system plików. Należy jednak pamiętać, że opcja ta może wymagać najpierw wymazania dysku i wiąże się z ryzykiem utraty danych. Wypróbuj tę opcję tylko wtedy, jeśli nie masz problemów z zaawansowanymi opcjami komputera. Odwiedź witryny producenta swojego systemu operacyjnego, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje do sformatowania dysku bez utraty danych:

„OperationalError” lub „BrokenTempDirError”

Na komputerach z systemem Windows błąd ten oznacza, że występuje problem z uprawnieniami do Twojego folderu %TEMP%. Folder ten jest używany przez Dropbox (i wiele innych aplikacji), w celach rozruchu, instalacji i deinstalacji. Aby rozwiązać ten problem, musisz nadać swojemu profilowi użytkownika „pełne uprawnienia” do folderu %TEMP%.

Zmiana uprawnień dla folderu %TEMP%

 1. Otwórz okno Eksploratora plików Windows (nie Internet Explorera).
 2. Wpisz %LOCALAPPDATA% w pasku nawigacyjnym (również znaki procentów).
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder Temp i wybierz Właściwości z wyskakującego menu.
 4. Na karcie Zabezpieczenia wybierz swoją nazwę użytkownika z listy i dokonaj edycji uprawnień, tak, abyś miał pełen dostęp do folderu.
 5. Również na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz opcję Dołącz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrzędnego oraz Zastąp wszystkie uprawnienia obiektów podrzędnych uprawnieniami dziedziczonymi z tego obiektu.

Należy pamiętać, że uprawnienia mogą być modyfikowane przez inne aplikacje na komputerze (w szczególności oprogramowania już pobrane z niezaufanych źródeł). Jeśli problem uprawnienia powraca po ponownym uruchomieniu komputera, oznacza to, że inny program na komputerze dokonuje tej zmiany. Sprawdź dzienniki uprawnień systemu, jeśli wiesz jak, lub zabierz komputer do specjalisty, aby zidentyfikować program, który dokonuje tych zmian.

Nie odnosi się to do mojego problemu. Chcę wrócić do góry tego artykułu.

„Spróbuj ponownie lub odwiedź nasze Centrum pomocy“

Jeśli zobaczysz błąd Spróbuj ponownie lub odwiedź nasze centrum pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox. Koniecznie podaj jak najwięcej szczegółów zdarzenia. Na przykład opisz czynności wykonywane w chwili, gdy pojawił się błąd.

„Używasz starszej wersji Dropbox”

Regularnie publikujemy nowe wersje aplikacji Dropbox, które zawierają dodatkowe funkcje, są bardziej wydajne i bezpieczniejsze. Te nowe wersje są wprowadzane przy użyciu mechanizmu automatycznych aktualizacji.

W niektórych przypadkach taka aktualizacja może się nie powieść. Przyczyną niepowodzenia może być konfiguracja środowiska, na przykład problemy z uprawnieniami, lub interakcja z innymi aplikacjami, na przykład zasady programu antywirusowego lub zapory.

Po kilku nieudanych próbach automatycznej aktualizacji aplikacja Dropbox wyświetli następujący komunikat: „Używasz starszej wersji Dropbox”. Aby rozwiązać ten problem:

 1. Pobierz najnowszą wersję aplikacji.
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie instalator Dropbox, aby uruchomić go jako bieżącego użytkownika systemu.
 3. W przypadku starszych wersji po aktualizacji może być wymagane wprowadzenie danych logowania do Dropbox. Po zalogowaniu aplikacja Dropbox może potrzebować trochę czasu na zsynchronizowanie plików.

Przed ponownym zainstalowaniem aplikacji Dropbox może być konieczne jej odinstalowanie, jeśli:

 • otrzymasz komunikat o konieczności odinstalowania.
 • Instalacja nie zakończy się.
 • Problem, który miał zostać rozwiązany przez ponowną instalację aplikacji, występuje nadal.

Jeśli licznik terminu aktualizacji zostanie przekroczony, Twój Dropbox przerwie synchronizację. Kliknij „Zaktualizuj Dropbox”, aby rozpocząć proces aktualizacji i kontynuować korzystanie z Dropbox.

Dropbox Business

Jeśli jesteś częścią zespołu Dropbox Business, możliwe, że aktualizacje automatyczne nie powiodły się, ponieważ Twój profil użytkownika na komputerze, z którego korzystasz, nie ma uprawnień do instalowania nowych wersji Dropbox. Jeśli nie powiedzie się aktualizacja ręczna, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

„Twój komputer nie jest obsługiwany”

Jeśli pojawi się błąd „Twój komputer nie jest obsługiwany”, Twój komputer może nie spełniać naszych wymagań systemowych. Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy Dropbox działa w obsługiwanym systemie operacyjnym. Jeśli Twój system operacyjny nie jest obsługiwany, zaktualizuj go do obsługiwanej wersji.

Tryb zgodności na komputerach z systemem Windows

Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, sprawdź, czy dla Dropbox nie jest włączony tryb zgodności. Aby używać aplikacji komputerowej Dropbox w obsługiwanym systemie operacyjnym, wyłącz tryb zgodności.

„Aplikacja Dropbox nie może uzyskać dostępu do rejestru systemu Windows”

Jeśli występuje błąd informujący, że aplikacja Dropbox nie może uzyskać dostępu do rejestru, oznacza to, że aplikacja Dropbox próbuje uzyskać dostęp do istotnych informacji o koncie za pomocą rejestru systemu Windows, ale nie ma do tego uprawnień.

W większości przypadków prawdopodobną przyczyną jest to, że dostęp do rejestru jest chroniony danymi uwierzytelniającymi starego lub nieaktualnego konta użytkownika. Zresetowanie hasła do systemu Windows powinno rozwiązać ten problem.

Resetowanie hasła do systemu Windows

 1. W menu Start systemu Windows kliknij Panel sterowania.
 2. Otwórz Konta użytkowników.
 3. Kliknij swoje konto i naciśnij Zmień moje hasło.
 4. Dwukrotnie wpisz nowe hasło i naciśnij Zmień hasło.

Po zresetowaniu hasła ponownie zainstaluj aplikację Dropbox. Instalacja powinna przebiec bezbłędnie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, możliwe jest, że niektóre pliki w folderze mają nieprawidłowe uprawnienia.

Napraw nieprawidłowe uprawnienia plików

 1. Zamknij aplikację Dropbox z poziomu jej menu.
 2. Kliknij menu Start. Wyszukaj „Wiersz polecenia” lub wybierz Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia.
 3. Skopiuj i wklej do wiersza polecenia podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Aby wkleić polecenie w polu wiersza polecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej.

  cd %APPDATA%\Microsoft\Protect

  attrib -s -h -r credhist

  attrib +s +h credhist

 4. Ponownie uruchom aplikację Dropbox.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, konieczne może być ręczne usunięcie wpisu z rejestru. Ze względu na wrażliwość informacji zawartych w rejestrze systemu Windows edycję rejestru powinny wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednią wiedzę na ten temat. Potrzebujesz także uprawnień administratora na swoim komputerze, aby edytować rejestr.

Aktualizacja rejestru systemu Windows

 1. Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz REGEDIT i naciśnij Enter.
 2. W Edytorze rejestru odszukaj klucz ks, do którego prowadzi następująca ścieżka:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Dropbox\ks

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ks i wybierz usuń.

Jeśli pojawi się następujący błąd: „Nie można usunąć klucza ks: błąd podczas usuwania klucza”, może być konieczne dodanie swojej grupy lub nazwy użytkownika.

Dodaj grupę lub nazwę użytkownika, aby naprawić błąd „Nie można usunąć klucza ks: błąd podczas usuwania klucza”

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz ks.
 2. Wybierz Uprawnienia.
 3. Jeśli na liście Nazwy grup lub użytkowników nie ma Twojego identyfikatora logowania do systemu Windows, naciśnij Dodaj w celu dodania swojego konta.
 4. Wybierz swój identyfikator logowania z listy Nazwy grup lub użytkowników.
 5. Zaznacz pole Zezwalaj obok opcji Pełna kontrola w obszarze uprawnień.

Ustanawianie siebie jako właściciela

 1. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 2. Kliknij kartę Właściciel.
 3. Z listy wybierz swoją nazwę i zaznacz pole obok opcji Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

Pamiętaj, że może pojawić się błąd, jeśli próbujesz dodać siebie jako właściciela. W rejestrze istnieją obiekty, których własności nie można zmienić. Komunikat o błędzie jest oczekiwanym zachowaniem i można zignorować ostrzeżenie.

„Dropbox jest uszkodzony i nie można go otworzyć”

Podczas instalowania Dropbox w niektórych wersjach systemu operacyjnego może pojawić się błąd stwierdzający, że „Dropbox jest uszkodzony i nie można go otworzyć”.

Komunikat o błędzie: Dropbox jest uszkodzony
W przypadku wystąpienia tego błędu zalecamy ponowne uruchomienie komputera oraz ponowne uruchomienie instalatora Dropbox. Jeśli błąd będzie się powtarzał, spróbuj pobrać nową kopię instalatora Dropbox.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.