Rozwiązywanie problemów z synchronizacją w Dropbox

Aby upewnić się, że pliki synchronizują się prawidłowo, najpierw sprawdź trzy rzeczy:

 • Że komputer, telefon lub tablet jest podłączony do Internetu
 • Że jesteś zalogowany(a) na tym samym koncie Dropbox na tych urządzeniach.
 • Że plik lub folder znajduje się w folderze Dropbox na komputerze

Jeśli mimo potwierdzenia, że komputery są online i zsynchronizowane, określony plik wciąż nie pojawia się tam, gdzie tego oczekujesz, być może wystąpił problem dotyczący nazwy samego pliku. Pliki z nieprawidłowymi nazwami mogą być synchronizowane z dropbox.com, ale mogą nie pojawiać się w folderze Dropbox na komputerze albo mogą nie działać prawidłowo w niezgodnych systemach operacyjnych.

Jeśli stwierdzisz, że masz nieprawidłowy plik (lub pliki), jest kilka możliwych przyczyn. Poniżej podajemy typowe przyczyny nieprawidłowych plików.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Znaki niekompatybilne z żadnym systemem operacyjnym

Jeśli synchronizacja nie działa, a nazwa pliku zawiera jeden z tych znaków, najprostszym rozwiązaniem jest zmiana nazwy oryginalnego pliku na nazwę niezawierającą tych znaków.

 • / (ukośnik)
 • \ (ukośnik odwrotny)

Aby uniknąć problemów z synchronizacją w przyszłości, staraj się unikać nazw plików z tymi znakami, ponieważ Dropbox nie może ich zsynchronizować na niektórych platformach.

Uwaga: Niektóre emotikony mogą również spowodować problemy z synchronizacją.

Znaki niekompatybilne z systemem Windows

Jeśli synchronizacja nie działa w systemie Windows, a nazwa pliku zawiera jeden z tych znaków, najprostszym rozwiązaniem jest zmiana nazwy oryginalnego pliku na nazwę niezawierającą tych znaków. 

 • < (mniej niż)
 • > (więcej niż)
 • : (dwukropek)
 • " (cudzysłów)
 • | (kreska pionowa)
 • ? (znak zapytania)
 • * (gwiazdka)
 • . (kropka) lub spacja na końcu nazwy pliku lub folderu

Aby uniknąć problemów z synchronizacją w przyszłości, staraj się unikać nazw plików ze znakami niekompatybilnymi z systemem plików Windows.

Zastrzeżone nazwy plików w systemie Windows

System Windows ma zbiór zastrzeżonych słów, których nie można używać jako poprawnych nazw plików. Jeśli z poziomu witryny dropbox.com lub urządzenia bez systemu Windows utworzysz i nazwiesz plik lub folder przy użyciu zastrzeżonego słowa, plik ten nie zsynchronizuje się z Dropbox na komputerze z systemem Windows. Aby uzyskać pełną listę zastrzeżonych nazw plików, przejdź do sekcji Konwencje nazewnictwa w Windows Developer Network.

Zignorowane pliki

Niektóre małe pliki systemowe nie są synchronizowane przez Dropbox. Są to:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maksymalny limit znaków

Jeśli masz problem z synchronizowaniem plików, a nazwa pliku zawiera ponad 255 znaków, najprostszym rozwiązaniem jest skrócenie nazwy oryginalnego pliku.

Uwagi: 

 • W niektórych aplikacjach, np. Microsoft Excel, limit jest jeszcze krótszy (218 znaków).
 • System Windows liczy ścieżkę pliku jako część jego nazwy. Na przykład system Windows zlicza poniższą nazwę pliku jako 142 znaki:

C:\Users\Panda\Moje dokumenty\Dropbox\Kreatywne\Moja autobiografia\Ulubione\Ulubione potrawy\Bambus\Przepisy rodzinne\Świeże pędy.doc

Maksymalna liczba elementów w ścieżce

Ścieżki plików z ponad 300 elementami nie będą się synchronizować. Na przykład następująca ścieżka do pliku zawiera 7 elementów:

Kreatywne › Moja autobiografia › Ulubione › Ulubione potrawy › Bambus › Przepisy rodzinne › Świeże pędy.doc

Znaki rozpoczynające nazwę pliku w systemach Mac i Linux

Pliki lub foldery, których nazwa zaczyna się od kropki (np. .mójplik.doc) zsynchronizują się poprawnie z folderem Dropbox na komputerze. Jednak systemy operacyjne Mac i Linux potraktują nazwy plików zaczynające się kropką jako pliki systemowe i automatycznie ukryją te pliki. Nie będziesz w stanie ich zobaczyć bez zmodyfikowania ustawień zaawansowanych na komputerze. Zamiast tego możesz zalogować się w witrynie dropbox.com i zmienić nazwy plików lub folderów (np. na _mójfolder).

Odstępy kończące

Pliki i foldery, których nazwa kończy się kropką (.) nie będą synchronizowane prawidłowo między systemami operacyjnymi. Jeśli nazwa pliku kończy się kropką, jak np. plik.txt, plik nie zsynchronizuje się.

Pliki tymczasowe

Gdy niektóre aplikacje (np. Microsoft Word, Excel lub PowerPoint) otwierają plik, często zapisują plik tymczasowy w tym samym katalogu, nazywając go w jeden z następujących sposobów:

 • Nazwa zaczyna się od ~$ (znak tyldy i dolara) lub .~ (kropka i tylda)
 • Nazwa zaczyna się od tyldy, a kończy rozszerzeniem .tmp, jak na przykład ~mójplik.tmp

Dropbox nie synchronizuje tych plików tymczasowych na żadnym systemie operacyjnym.

Metadane i rozwidlenia zasobów

Unikaj synchronizacji plików, które używają metadanych (lub tzw. resource fork w systemach Mac), w tym aliasów Mac lub skrótów systemu Windows. Te typy plików zazwyczaj działają tylko na systemach operacyjnych, na których zostały utworzone.

Punkty połączenia

Dropbox obsługuje punkty połączenia systemu Windows i synchronizuje pliki lub foldery, które są w taki sposób połączone. Jednak wszelkie zmiany tych plików lub folderów wprowadzone z poziomu systemu operacyjnego Windows nie są synchronizowane, dopóki aplikacja komputerowa Dropbox nie zostanie ponownie uruchomiona. Aby obejść ten problem, przenieś oryginalny folder do Dropbox i dodaj punkt połączenia NTFS z poprzedniej lokalizacji, aby łączył się z nową lokalizacją w folderze Dropbox.

Punkty dowiązania

W niektórych rzadkich przypadkach system Windows może dodać do plików lub folderów pewnego rodzaju rozszerzony atrybut, zwany punktem dowiązania. Aplikacja komputerowa Dropbox nie może synchronizować plików lub folderów z tym atrybutem.

Jeśli widzisz na plikach lub folderach czerwony „X”, możliwe, że przyczyną jest punkt dowiązania. Aby to rozwiązać w przypadku pojedynczego pliku, utwórz nowy plik tego samego typu, skopiuj zawartość pliku, którego nie można synchronizować, do tego nowego pliku i zapisz go. Aby to rozwiązać w przypadku folderu, utwórz nowy folder, a potem skopiuj i wklej zawartość z folderu, którego nie można synchronizować, do nowego folderu.

Zwróć uwagę, że może być kilka plików i folderów z punktami dowiązania. W takim przypadku należy zastosować ten sposób kilka razy. Jeśli problem ten będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem pomocy firmy Microsoft, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Ostrzeżenie dotyczące metadanych i dysków z systemem plików FAT32

Niektóre dokumenty zawierają atrybuty pliku (tzw. xattrs) w danych dołączonych do pliku. Takie dane nazywamy „metadanymi”. Systemy operacyjne używają metadanych na wiele różnych sposobów: do przechowywania ikony, etykietowania dokumentu, załączania informacji do pliku, uprawnień i tak dalej. Dropbox obsługuje xattrs na wszystkich platformach. Jednak pendrive'y i dyski przenośne, które korzystają z systemu plików FAT32, nie obsługują metadanych. Jeśli folder Dropbox znajduje się na dysku FAT32, nie jest możliwe zachowanie metadanych w przypadku przeniesienia pliku lub zmiany jego nazwy.

Monitorowanie ponad 10 000 folderów w systemie Linux

Linuksowa wersja aplikacji komputerowej Dropbox jest domyślnie ograniczona do monitorowania maksymalnie 10 000 folderów. Nic ponad ten limit nie jest monitorowane, a zatem jest też ignorowane podczas synchronizacji. Problem ten można łatwo rozwiązać. Otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

To polecenie umożliwi systemowi obserwowanie do 100 000 folderów. Po wprowadzeniu tego polecenia i hasła Dropbox natychmiast wznowi synchronizację.

Włączanie obsługi rozszerzonych atrybutów (xattr) w systemie Linux

Niektóre dystrybucje Linuksa mają domyślnie wyłączone rozszerzone atrybuty (xattrs). Jeśli używasz dystrybucji Linuksa z systemem plików ext3 lub ext4, możliwe jest włączenie obsługi xattr, zwykle za pośrednictwem pliku ustawień /etc/fstab. Sprawdź dokumentację Twojej dystrybucji Linuksa w celu zasięgnięcia instrukcji.

Używanie w Dropbox plików z odwołaniem

Zdecydowanie odradzamy metody, które dodają do folderu Dropbox pliki z odwołaniem (łącza symboliczne, punkty połączenia lub foldery sieciowe). Korzystanie z plików z odwołaniem powoduje duże użycie CPU, słabą wydajność synchronizacji, problemy z uprawnieniami i dysproporcje w wykorzystaniu miejsca.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.