Rozwiązywanie problemów z synchronizacją w Dropbox

W tym artykule przedstawiono podstawowe i zaawansowane rozwiązania problemów z synchronizacją Dropbox. Jeśli występują problemy z synchronizacją na dowolnym urządzeniu, w tym na komputerze (Windows lub Mac), telefonie (Android lub iPhone) albo tablecie, lub Dropbox wydaje się nie działać, skorzystaj z tego artykułu, aby je rozwiązać.

Ten artykuł umożliwia rozwiązywanie następujących problemów:

 • Dropbox nie synchronizuje, nie aktualizuje ani nie odświeża plików, folderów ani folderów udostępnionych.
 • Dropbox nie pobiera ani nie przesyła plików — czyli nie synchronizuje ich ani nie aktualizuje.
 • Dropbox przestał synchronizować, nie synchronizuje lub zawiesił się podczas tworzenia indeksu.
 • Synchronizacja trwa bardzo długo, przebiega powoli lub wydaje się nie kończyć.
 • Pojawia się błąd „nie można nawiązać bezpiecznego połączenia” lub inny błąd dotyczący synchronizacji.
 • Dropbox ma nieoczekiwanie wysokie zużycie procesora, pamięci lub pamięci RAM.
 • Pojawia się komunikat „błąd uprawnień”, „odmowa dostępu” lub „odrzucono przez serwer”.
 • Pojawia się błąd „uszkodzenie Dropbox”, „OperationalError” lub „BrokenTempDirError”.
 • Jeśli Twoje pliki się nie pojawiają lub nie widzisz plików, które powinny być dostępne, oprócz tego artykułu zapoznaj się z artykułem dotyczącym synchronizacji wybiórczej.
 • Jeśli funkcja synchronizacji inteligentnej Dropbox nie działa zgodnie z oczekiwaniami, oprócz tego artykułu zapoznaj się z artykułem dotyczącym synchronizacji inteligentnej.
 • Jeśli widzisz ikonę synchronizacji, której nie rozpoznajesz, na przykład szare kółko ze znakiem minus lub czerwone kółko ze znakiem X, oprócz tego artykułu zapoznaj się z tym artykułem dotyczącym ikon synchronizacji.

Aby zapoznać się z podstawowym wprowadzeniem do sposobu działania synchronizacji Dropbox, zamiast niniejszego artykułu przeczytaj ten artykuł omawiający synchronizację.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Podstawowe rozwiązania problemów z synchronizacją plików

Wiele problemów z synchronizacją — niezależnie od używanego urządzenia lub konkretnego problemu — może zostać rozwiązanych przy użyciu metod przedstawionych poniżej. 

 Upewnij się, że sprawdzasz we właściwym miejscu

    Oto wszystkie miejsca, w których masz dostęp do swoich plików w Dropbox:

 • Dropbox.com w przeglądarce Internetu — na telefonie lub na komputerze
 • Aplikacja komputerowa Dropbox, w tym:
 • Aplikacja mobilna Dropbox — na telefonie lub tablecie

 Zaczekaj kilka minut i sprawdź ponownie

  Istnieje wiele powodów, dla których synchronizacja może zostać tymczasowo opóźniona. Na przykład, Twoje urządzenie może mieć problemy z połączeniem internetowym lub pliki mogą być bardzo duże. Zaczekaj kilka minut i sprawdź ponownie.

 Sprawdź połączenie internetowe

  Synchronizacja pliku wymaga, aby Dropbox miał połączenie z Internetem na urządzeniu, na którym plik został dodany lub zmodyfikowany, a także na urządzeniu, na którym próbujesz uzyskać do niego dostęp. Upewnij się, że urządzenie, którego używasz, ma połączenie z Internetem. Jeśli używasz połączenia przez sieć komórkową, spróbuj połączyć się z siecią Wi-Fi.

 Otwórz ponownie aplikację Dropbox lub odśwież stronę dropbox.com

  Aby uruchomić ponownie, zsynchronizować ponownie lub wymusić synchronizację Dropbox, zamknij i otwórz ponownie (zakończ i uruchom) aplikację Dropbox lub odśwież witrynę dropbox.com na urządzeniu. Jeśli po dodaniu pliku do folderu Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac) nie jest on synchronizowany z dropbox.com lub aplikacją mobilną, upewnij się, że na komputerze otwarta jest i uruchomiona aplikacja komputerowa Dropbox.

 Zamknij inne aplikacje otwarte na urządzeniu

  Jeśli pliki Dropbox są otwarte w innej aplikacji, mogą nie być synchronizowane. Może pojawić się komunikat o błędzie z informacją, że plik jest używany. Nawet jeśli taki błąd się nie pojawia, sprawdź to, zamykając wszystkie aplikacje poza Dropbox.

 Upewnij się, że aplikacja Dropbox jest aktualna

 Upewnij się, że jesteś zalogowany(a) na właściwym koncie Dropbox

 Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi nazw plików

 Uruchom ponownie komputer lub telefon

  Niezależnie od tego, czy używasz komputera, telefonu lub tabletu, uruchom urządzenie ponownie i jeszcze raz otwórz aplikację Dropbox.

  W przypadku udostępnionego pliku lub folderu upewnij się, że został on dodany do konta i nikt go nie zmienił.

  Jeśli plik lub folder nie wydaje się synchronizować, upewnij się, że został dodany do Twojego konta. Jeśli zmiany w pliku nie są synchronizowane, być może osoba mająca dostęp do pliku przeniosła go, usunęła lub zmieniła jego nazwę. Sprawdź na swoim koncie w witrynie dropbox.com, czy plik nadal znajduje się w pierwotnej lokalizacji i ma taką samą nazwę lub skontaktuj się z osobą mającą dostęp do pliku i zapytaj, czy nie został on przeniesiony bądź usunięty lub czy nie zmieniono jego nazwy.

Zaawansowane rozwiązania problemów z synchronizacją plików

Jeśli przedstawione wyżej podstawowe rozwiązania nie rozwiążą problemu z synchronizacją plików, wypróbuj bardziej zaawansowane metody opisane poniżej.

 Zezwól Dropbox na dostęp do komputera w ustawieniach zapory, zabezpieczeń i oprogramowania antywirusowego.

 Sprawdź, czy Twoje połączenie internetowe ma ograniczenia bezpieczeństwa

 Jeśli aplikacja komputerowa Dropbox znajduje się na zewnętrznym dysku twardym, sprawdź połączenie z dyskiem

 Odinstaluj aplikację komputerową Dropbox i zainstaluj ją ponownie

 Upewnij się, że nie synchronizujesz pliku, którego Dropbox nie może synchronizować

  Istnieją określone typy plików, których Dropbox nie może synchronizować lub które powodują problemy z synchronizacją. Są to:  

 • Pliki „desktop.ini”, „thumbs.db”, „.ds_store”, „icon\r”, „.dropbox” oraz „.dropbox.attr”.
 • Pliki tymczasowe tworzone przez aplikacje (takie jak Microsoft Word, Excel lub PowerPoint). Ich nazwy zaczynają się często od ~$ (tylda i znak dolara) lub .~ (kropka i tylda).
 • Niektóre typy plików i metadanych, takie jak dowiązania symboliczne, aliasy, skróty, punkty połączeń, rozwidlenia zasobów, foldery sieciowe i atrybuty rozszerzone. Dowiedz się, jakie typy rozszerzonych atrybutów są synchronizowane w Dropbox.
 • Pliki oznaczone przez Dropbox jako naruszenie praw autorskich, naruszenie DMCA lub złośliwe oprogramowanie. W tej sytuacji może pojawić się komunikat o błędzie informujący o braku uprawnień lub odrzuceniu pliku przez serwer. Jeśli podejrzewasz problem tego typu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 Upewnij się, że Dropbox obsługuje Twoje urządzenie i system operacyjny

  Zapoznaj się z artykułem dotyczącym wymagań systemowych, aby upewnić się, że Dropbox obsługuje Twoje urządzenie i system operacyjny. Jeśli nie, zaktualizuj system operacyjny lub użyj innego urządzenia.

 Upewnij się, że zmiany zostały zapisane w Dropbox

  Jeśli plik nie jest aktualizowany, a wprowadzone zostały w nim zmiany przy użyciu aplikacji innej niż Dropbox, upewnij się, że zmiany te zostały zapisane w Dropbox. Niektóre aplikacje automatycznie zapisują zmiany w Dropbox, podczas gdy inne wymagają zapisywania ręcznie. Plik mógł także zostać zapisany w innym miejscu na komputerze. Wyszukaj plik na komputerze, używając paska wyszukiwania na pasku zadań (Windows) lub ikony Spotlight na pasku menu (Mac).

 Upewnij się, że ustawienia daty i godziny na urządzeniu są prawidłowe

 Upewnij się, że plik nie jest tylko do odczytu (Windows) lub zablokowany (Mac)

 Sprawdź, czy brakuje miejsca na dysku komputera i zwolnij miejsce

 Zaktualizuj lub zainstaluj ponownie wszystkie używane aplikacje inne niż Dropbox

  Jeśli wprowadzasz zmiany w plikach w Dropbox przy użyciu aplikacji innej niż Dropbox, upewnij się, że aplikacja ta jest zaktualizowana lub odinstaluj ją, a następnie zainstaluj ponownie.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.