Dropbox zawiesza się podczas synchronizacji, nie otwiera się lub wyświetla błąd

W tym artykule omówiono komunikaty o błędach dotyczące synchronizacji plików w Dropbox. Błędy te mogą się pojawiać w folderze Dropbox na komputerze albo na ikonie Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac). Wybierz błąd z poniższej listy, aby dowiedzieć się, co robić dalej.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox ułatwia synchronizację plików.

Uwagi przed rozpoczęciem

 • Niniejszy artykuł opisuje konkretne komunikaty błędów synchronizacji i sposoby ich naprawy. Jeśli nie pojawia się komunikat błędu, zamiast tego zapoznaj się z naszą bardziej ogólną listą rozwiązań problemów.
 • Jeśli aplikacja Dropbox się nie otwiera, zgłasza, że korzystasz ze starej wersji, lub pokazuje „OperationalError” lub „BrokenTempDirError”, może to wskazywać na problem z samą aplikacją.
 • Dropbox działa najlepiej, jeśli jest jedyną aplikacją komputerową łączącą się z folderem Dropbox. Nie zapewniamy wsparcia przy uruchamianiu wielu instancji aplikacji komputerowej Dropbox na tym samym komputerze lub innych aplikacji synchronizujących współpracujących z Dropbox.

Sekcje tego artykułu:

Ikona Dropbox ma czerwony symbol powiadomienia

Czy na ikonie Dropbox na pasku zadań (Windows) lub na pasku menu (Mac) widoczny jest czerwony symbol powiadomienia? Oto niektóre z możliwych przyczyn:

 • Konto Dropbox przekracza limit miejsca. (Aby sprawdzić, czy to jest przyczyna problemów z synchronizacją, kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań (Windows) lub pasku menu (Mac), kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały, kliknij Preferencje, a następnie kliknij Konto).
  • Aby rozwiązać ten problem: usuń pliki z konta Dropbox lub zmień taryfę na Dropbox Plus lub Professional
  • Aby rozwiązać ten problem: jeśli masz już konto Plus lub Professional, sprawdź swoją stronę konta, aby upewnić się, że Twoja taryfa nie została obniżona. Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, poproś swojego administratora, aby sprawdził stan konta zespołu w Konsoli administratora.

„Konflit znaków niedrukowalnych”

Jeśli masz dwie, niemal identyczne nazwy plików, może pojawić się „Konflikt znaków niedrukowalnych”. Oznacza to, że dwie nazwy plików są niemal identyczne, tylko jedna z nich ma jedną dodatkową spację na końcu. Dowiedz się więcej o konfliktach niedrukowalnych znaków i unikaniu ich w przyszłości.

„Plik jest w użyciu”

Dropbox nie synchronizuje plików, które są „zablokowane” (lub używane) przez inną aplikację. Gdy Dropbox pomija plik, komunikat stanu w menu Dropbox na pasku zadań/pasku menu zgłosi, że plik jest w użyciu.

Aplikacje mogą blokować pliki, aby zapobiec występowaniu konfliktów, gdy plik jest otwarty w jednym lub kilku miejscach. Na przykład Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, itp.) zwykle blokuje swoje pliki, gdy są one otwarte.

 • Aby rozwiązać ten problem: gdy skończysz pracę z plikiem, zapisz go i wyjdź z aplikacji, z której korzystasz. Dropbox następnie od razu zsynchronizuje plik.

„Dropbox wkrótce zatrzyma synchronizację, ponieważ nie może wykonać aktualizacji”

Jeśli proces DropboxUpdate.exe zostanie wyłączony, pojawi się komunikat „Dropbox wkrótce zatrzyma synchronizację, ponieważ nie może wykonać aktualizacji”

DropboxUpdate.exe to proces pomocniczy, który sprawdza nowe wersje aplikacji Dropbox. Działa on podczas instalacji aplikacji Dropbox, a potem jest uruchamiany co godzinę. Jeśli proces znajdzie nową wersję, wykona automatyczną aktualizację.

Proces ten musi działać na każdym komputerze, na którym zainstalowana jest aplikacja Dropbox. Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Dropbox na komputerze, nie możesz wyłączać tego procesu.

Dropbox do funkcjonowania wymaga dostępu do Internetu. Jeśli proces DropboxUpdate.exe nie może skontaktować się z naszymi serwerami, aby sprawdzić aktualizację, Dropbox przestanie synchronizować pliki i pojawi się komunikat „Dropbox wkrótce zatrzyma synchronizację, ponieważ nie może wykonać aktualizacji” Są trzy możliwe rozwiązania:

 • Aby rozwiązać ten problem: jeśli wprowadzałeś(aś) zmiany w zaporze sieciowej lub oprogramowaniu antywirusowym, aby Dropbox mógł działać, spróbuj wprowadzić takie same zmiany ustawień dla procesu DropboxUpdate.exe.
 • Aby rozwiązać ten problem: pobierz instalator aplikacji komputerowej i ponownie zainstaluj aplikację (spowoduje to aktualizację aplikacji Dropbox do najnowszej wersji, ale nie wpłynie na pliki lub foldery).
 • Aby rozwiązać ten problem: sprawdź, czy DropboxUpdate.exe może uzyskać dostęp do internetu, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.
  • W zależności od Twojej konfiguracji, być może trzeba będzie dodać "DropboxUpdate.exe" do listy firewalla, proxy lub innego wyjątku bezpieczeństwa w celu zapobieżenia zablokowania procesu.
  • Jeśli pracujesz w sieci firmowej lub roboczej, musisz skontaktować się z administratorem systemu

„Błędy uprawnień” i błąd „odmowa dostępu”

Podczas korzystania z aplikacji komputerowej mogą pojawić się „błędy uprawnień” lub „odmowa dostępu”, jeśli Dropbox nie może zsynchronizować niektórych plików.

Uprawnienia określają, kto (albo jakie aplikacje) może uzyskiwać dostęp do plików na Twoim dysku twardym. Jeśli uprawnienia nie zezwalają aplikacji Dropbox na dostęp do plików, Dropbox nie może ich synchronizować.

Użyj poniższego menu, aby wyświetlić instrukcje usuwania błędów uprawnień do plików w danym systemie operacyjnym. Jeśli Twoje urządzenie jest zarządzane przez administratora systemu, poproś go o wykonanie poniższych instrukcji.

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Wyjdź z aplikacji Dropbox.
 3. Naciśnij klawisze Windows + R (jednocześnie).
 4. Wpisz cmd i naciśnij Enter, aby otworzyć wiersz poleceń.
 5. Skopiuj i wklej do wiersza poleceń podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
  • Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji C:\Users\TwójUżytkownik\Dropbox, zmodyfikuj pierwsze polecenie, aby wskazywało jego rzeczywistą lokalizację. Jeśli na przykład lokalizacja folderu Dropbox to D:\Dropbox, zmień polecenie następująco:
   icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Niezależnie od lokalizacji Twojego folderu Dropbox reszta poleceń pozostaje bez zmian.
  • Zależnie od wielkości folderu Dropbox wykonywanie tej operacji może trochę potrwać. Zaczekaj na pojawienie się monitu C:\ i dopiero wtedy przejdź do następnego kroku.
   icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 1. Przejdź do menu Start i wybierz Program Files.
 2. Wybierz Dropbox.
 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierz Zamknij aplikację Dropbox.
 3. Otwórz Terminal (znajdziesz go w /Applications/Utilities/Terminal).
 4. Skopiuj i wklej do Terminalu podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
  • Po wprowadzeniu pierwszego polecenia pojawi się monit o hasło komputera (nie o hasło do Dropbox). Podczas wpisywania hasła pole hasła w Terminalu pozostaje puste. Po wpisaniu go naciśnij Return.
  • Ważne: Zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie ciągi ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w ścieżce /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, musisz w poniższych instrukcjach zamienić ciąg ~/Dropbox na /Volumes/InneMiejsce/Dropbox.
  • Gdy ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli dowolne z poleceń zakończy się błędem lub po jego zainicjowaniu komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
  • sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Uruchom ponownie Dropbox, klikając dwukrotnie ikonę Dropbox w folderze Aplikacje.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki Dropbox na pasku menu, a następnie wybierz Zakończ.
 2. Otwórz okno terminalu, a następnie skopiuj i wklej do niego poniższe polecenia:
  • Ważne: w poniższych poleceniach zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie wystąpienia ciągu ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w ścieżce /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, zamień w poniższych poleceniach ciąg ~/Dropbox na /Volumes/InneMiejsce/Dropbox.
  • Gdy ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli dowolne z poleceń zakończy się błędem lub po jego zainicjowaniu komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Uruchom ponownie Dropbox, przechodząc do menu Internet w Aplikacjach.

„Brak zezwolenia” lub „Odrzucone przez serwer”

Jeśli widzisz komunikat „Brak zezwolenia” lub „Odrzucone przez serwer”, najpierw spróbuj wylogować się z konta Dropbox w aplikacji komputerowej Dropbox, a następnie zalogować ponownie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, może to oznaczać, że Twoje ustawienia są chronione lub niedostępne z powodu problemu z uprawnieniami. W takim przypadku możesz usunąć swoje ustawienia ręcznie, używając konta administracyjnego.

Użyj poniższego menu, aby wyświetlić instrukcje dotyczące Twojego systemu operacyjnego.

 1. Zamknij aplikację Dropbox, klikając ikonę Dropbox na pasku zadań, a następnie zdjęcie profilowe lub inicjały w panelu powiadomień i wybierając Wyjdź z aplikacji Dropbox z menu.
 2. Naciśnij klawisz Windows+R (jednocześnie), wpisz cmd i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno wiersza polecenia.
 3. Skopiuj i wklej poniższe linijki jedna po drugiej do wiersza poleceń i naciśnij Enter po każdej z nich. Koniecznie skopiuj i wklej te polecenia (nie wpisuj ich ręcznie), ponieważ ich błędne wprowadzenie może spowodować szkody. Możesz też je wkleić, klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając Wklej.
  icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%LOCALAPPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  icacls "%PROGRAMFILES%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  
 4. Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji C:\Users\TwójUżytkownik\Dropbox, zmodyfikuj pierwsze polecenie tak, aby wskazywało właściwą ścieżkę. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w lokalizacji D:\Dropbox, polecenie będzie wyglądać następująco:
  icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T			
  
 5. Pozostałe komendy powinny pozostać niezmienione. Weź pod uwagę, że w zależności od wielkości Dropbox ta operacja może zająć trochę czasu, aby mogła się zakończyć. Oczekuj więc ponownego pojawienia się monitu "C:\".
 6. Zrestartuj Dropbox, przechodząc do menu Start > Program Files > Dropbox.

Uwaga: Jeśli nie widzisz opcji Dropbox w folderze Program Files, musisz zrestartować Dropbox, wpisując w oknie Eksploratora Windows „%APPDATA%\Dropbox” i dwukrotnie klikając Dropbox.exe.

 1. Zamknij aplikację Dropbox, klikając ikonę Dropbox na pasku menu, a następnie zdjęcie profilowe lub inicjały i wybierając Zamknij aplikację Dropbox z menu.
 2. Otwórz Terminal (mieści się w /Applications/Utilities/Terminal)
 3. Skopiuj i wklej następujące linijki do Terminala, jedna po drugiej i naciśnij Return po każdej kolejnej.
  • Nie wpisuj poleceń ręcznie.
  • Po wprowadzeniu pierwszego polecenia zostanie wyświetlony monit o hasło użytkownika komputera (nie o Twoje hasło do Dropbox). Należy pamiętać, że podczas wpisywania hasła pole hasła w terminalu pozostaje puste. Po wpisaniu hasła po prostu naciśnij Return.
  • Ważne: Zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie ciągi ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, musisz w poniższych instrukcjach zamienić ciąg ~/Dropbox na "/Volumes/DifferentPlace/Dropbox".
   sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 4. Ponownie uruchom aplikację Dropbox. Aplikacja Dropbox znajduje się w folderze Aplikacje.
 1. Zamknij aplikację Dropbox, klikając prawym przyciskiem myszy menu aplikacji Dropbox znajdujące się na pasku menu i wybierając opcję Zakończ
 2. Otwórz okno terminala, a następnie skopiuj i wklej do niego podany poniżej wiersz (dokładnie tak, jak napisano poniżej):
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  
 3. Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji ~/Dropbox, upewnij się, że zmieniłeś(aś) wszystkie powyższe odniesienia do właściwej lokalizacji.
 4. Uruchom ponownie Dropbox, przechodząc do menu Internet w Aplikacjach.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.