Jak organizować i udostępniać treści w obszarze zespołu

W nowej wersji Dropbox Business członkowie Twojego zespołu współdzielą obszar zespołu. Wszyscy członkowie Twojego zespołu mogą uzyskać dostęp do obszaru zespołu i wszyscy widzą tę samą strukturę folderów. W obszarze zespołu masz dwa różne rodzaje folderów:

 • Foldery zespołu:w folderze zespołu każdy plik lub folder może być udostępniony innej grupie osób. Możesz zezwolić innym na przeglądanie lub edytowanie plików w folderze zespołu, albo w ogóle zablokować dostęp.
 • Foldery członków zespołu: folder członka zespołu to Twoja przestrzeń i nie jest ona domyślnie udostępniana reszcie zespołu. Natomiast jeśli chcesz, możesz udostępniać pliki przechowywane w folderze członka zespołu innym jego członkom.

Sekcje tego artykułu:

Udostępnianie w folderze członka zespołu

Możesz udostępniać pliki i foldery w folderze członka zespołu za pomocą folderów udostępnionych i łączy udostępnionych. Ty decydujesz, kto może uzyskać dostęp do tej zawartości. 

Jeśli otrzymasz zaproszenie do folderu, którego nie ma w obszarze zespołu, możesz dodać ten folder do folderu członka zespołu. Gdy otrzymasz zaproszenie do folderu, zaproszenie wyświetli miejsce, w którym możesz dodać folder: folder członka zespołu lub folder zespołu. Dodanie folderu umożliwia dostęp do jego zawartości na koncie Dropbox.

Uwaga: jeśli udostępnisz plik lub folder w folderze członka zespołu, udostępniany jest tylko wybrany plik lub folder. Nic innego w folderze członka zespołu nie jest udostępniane, chyba że zdecydujesz się to udostępnić.

Dołączanie do zespołu przy użyciu istniejącego konta Dropbox

Jeśli dołączyłeś(aś) do zespołu Dropbox Business za pomocą istniejącego konta Dropbox, folder członka zespołu zawiera wszystkie istniejące pliki. Możesz przenieść dowolną zawartość, która powinna zostać udostępniona zespołowi, do obszaru zespołu.

Obszar zespołu

Obszar zespołu jest współdzielony ze wszystkimi osobami w Twoim zespole. Obszar zespołu wygląda tak samo i ma tę samą strukturę u wszystkich członków zespołu. 

Przykład obszaru zespołu

Nazywasz się Janina Skotak i pracujesz w dziale projektowania w organizacji o nazwie Firma. Właśnie dołączyłaś do zespołu Dropbox Business.

Na koncie Dropbox widzisz obszar zespołu o nazwie Firma. Po kliknięciu tego obszaru zobaczysz kilka folderów: 

 • Janina Skotak: to Twój folder członka zespołu. 
 • Design: tutaj znajdują się pliki i foldery projektów designerskich. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich plików w tym folderze i je wyświetlać.
 • Marketing: ikona folderu Marketing zawiera szary znak minus. Jeśli spróbujesz otworzyć folder Marketing, zobaczysz komunikat o błędzie: Brak dostępu do folderu „Marketing”.

Udostępnianie w obszarze zespołu

Obszar zespołu jest dostępny dla całego zespołu, ale nie oznacza to, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do całej zawartości. Możesz mieć różne uprawnienia do folderów:

 • Może edytować: możesz wyświetlać i edytować zawartość folderu oraz zarządzać dostępem do niej.
 • Może wyświetlać: możesz wyświetlać zawartość tego folderu.
 • Brak dostępu: nie możesz wyświetlać zawartości tego folderu.

Domyślnie każdy, kto ma uprawnienia dostępu do folderu, ma uprawnienia do edycji wszystkich znajdujących się w nim folderów. Na przykład, jeśli możesz edytować „Projekt”, możesz edytować wszystkie foldery w folderze „Projekt”, chyba że dostęp do niego jest ograniczony.

Uwaga: zmiany wprowadzone w folderze udostępnionym w obszarze zespołu pojawią się u wszystkich członków zespołu.

Zmiana praw dostępu do folderu w obszarze zespołu

Jeśli możesz edytować folder, możesz zmienić, kto może uzyskać dostęp do tego folderu. 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu, do którego dostępem chcesz zarządzać.
 3. Najedź na nazwę pliku i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
  • Aby dodać użytkowników lub grupy, wpisz ich nazwy lub adresy e-mail w polu tekstowym. Po dodaniu członków i wybraniu ich praw dostępu, kliknij Udostępnij folder.
  • Aby usunąć użytkowników lub grupy, kliknij [x] osób ma dostęp, a następnie rozwijaną listę obok ich nazw i wybierz Usuń.

W tym oknie możesz zobaczyć, kto może uzyskać dostęp do folderu i jakie ma uprawnienia. Obok członka zespołu lub grupy widzisz opcję Może edytować lub Może wyświetlać

Na przykład zespół designerski może mieć folder „Design” w obszarze zespołu, do którego ma dostęp tylko zespół designerski. Zespół designerski może zaprosić konkretne osoby do folderów w swoim folderze „Design”.

Błąd braku dostępu do folderu

Foldery, do których nie masz dostępu, mają szary znak minus na folderze. Jeśli spróbujesz otworzyć jeden z tych folderów, zobaczysz błąd: Brak dostępu do folderu „Nazwa folderu”.

Przenoszenie plików i folderów do obszaru zespołu
Członkowie zespołu i administratorzy mogą przenieść folder udostępniony do obszaru zespołu, o ile spełnione są następujące wymagania:

1) Użytkownik ma uprawnienia do edycji folderu, który próbuje przenieść. Aby to sprawdzić:

 1. Kliknij Zarządzaj po prawej stronie folderu.
 2. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 3. Sprawdź opcję Może edytować po prawej stronie danego użytkownika lub grupy.

2) Ustawienie Zarządzaj dostępem ma wartość Członkowie folderu. Aby to sprawdzić:

 1. Kliknij Zarządzaj po prawej stronie folderu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego.
 3. Sprawdź opcję Członkowie folderu z listy rozwijanej obok pozycji Zarządzaj dostępem.

3) Właścicielem folderu jest członek tego samego zespołu, do którego należy użytkownik przenoszący folder do obszaru zespołu.

Uwaga: nie możesz przenieść folderu, jeśli nie masz uprawnień do edycji folderu nadrzędnego, do którego chcesz przenieść folder.

Przenoszenie plików i folderów poza obszar zespołu

Członkowie i administratorzy zespołu mogą przenieść folder udostępniony poza obszar zespołu, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • Folder nie zawiera zagnieżdżonych folderów udostępnionych
 • Folder ten i foldery w nim zawarte nie są ustawione jako Tylko na zaproszenie
 • Członek zespołu lub administrator ma uprawnienia do edycji folderu nadrzędnego
 • Członek zespołu lub administrator ma uprawnienia do edycji folderu
 • Ustawienie Zarządzaj członkostwem w folderze jest ustawione na wartość Każda osoba na Twoim koncie Dropbox Business z uprawnieniami edytowania
 • Ustawienie udostępniania na zewnątrz jest ustawione na Każdy

Uwaga: nie możesz przenieść folderu, jeśli nie masz uprawnień do edycji folderu nadrzędnego, do którego chcesz przenieść folder.

Kopiowanie folderów do obszaru zespołu

Kopiowanie folderu do obszaru zespołu kopiuje zawartość folderu, ale nie kopiuje uprawnień do tego folderu. Jeśli wkleisz folder do części obszaru zespołu, którą możesz edytować, folder ma te same uprawnienia, co jego nowa lokalizacja.

Na przykład: mały zespół ds. marki może uzyskać dostęp do folderu „Nowe projekty logo”. Kopiujesz folder „Nowe projekty logo” i wklejasz go do folderu „Marketing”, do którego ma dostęp cały Twój zespół. Wszyscy członkowie Twojego zespołu mogą teraz uzyskać dostęp do kopii folderu „Nowe projekty logo” w folderze „Marketing”.

Co oznaczają ikony na moich folderach?

Ikony na folderach na koncie Dropbox informują, jakiego rodzaju folderu używasz. 

Niebieski folder z ikoną budynku

 

Folder z ikoną budynku został udostępniony całemu zespołowi Dropbox Business lub jego części. Jest częścią obszaru zespołu. Można go także udostępniać osobom spoza zespołu.

 

Fioletowy folder z ikoną osoby

 

Folder z ikoną osoby oznacza, że ten folder jest Twoim folderem członka zespołu. Twój folder członka zespołu jest widoczny tylko dla Ciebie. Zawartość Twojego folderu członka zespołu może być udostępniana.

Niebieski folder z ikoną minusa

 

Niebieski folder z ikoną minusa oznacza ograniczony dostęp niektórych członków zespołu Dropbox Business. Jeśli widzisz tę ikonę, nie masz dostępu do tego folderu.

Niebieski folder

 

Niebieski folder bez ikony jest używany do folderów wewnątrz folderu członka zespołu, które nie są udostępniane.

Uwaga: wygląd tych ikon folderów jest różny w zależności od tego, gdzie je wyświetlasz. Te ikony pochodzą z witryny dropbox.com.

Moje ikony folderów nie pasują do tych ikon

Jeśli miałeś(aś) dostęp do obszaru zespołu przed 9 kwietnia 2018 r., nadal możesz widzieć starsze ikony. Jeśli Twoje foldery nie mają tych samych ikon opisanych w tym artykule, być może nie zostały jeszcze zaktualizowane.

Możesz zaktualizować swoje ikony do nowej wersji, ponownie synchronizując folder Dropbox. Aby ponownie zsynchronizować folder, zatrzymaj synchronizację folderów w aplikacji komputerowej przy użyciu synchronizacji wybiórczej, a następnie zsynchronizuj je ponownie.

Zarządzanie obszarem zespołu

Administratorzy mogą wybrać, czy wszyscy członkowie czy tylko administratorzy mogą edytować najwyższy poziom obszaru zespołu. Najwyższy poziom to pierwszy zestaw folderów, który można znaleźć w sekcji Pliki na swoim koncie w witrynie dropbox.com.

Aby zmienić to ustawienie:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Zawartość kliknij Edycja na najwyższym poziomie.
 5. Kliknij menu rozwijane i wybierz odpowiednie ustawienie dla swojego zespołu:
  • Wszyscy: wszyscy członkowie zespołu mogą edytować najwyższy poziom obszaru zespołu.
  • Tylko administratorzy: tylko administratorzy mogą edytować najwyższy poziom obszaru zespołu. Członkowie zespołu nie mogą dodawać plików ani folderów do tego poziomu obszaru.
 6. Kliknij Zapisz.

Jeśli wybierzesz opcję Tylko administratorzy, możesz używać karty Zawartość, aby dodawać, usuwać, zmieniać nazwy lub przenosić zawartość na najwyższym poziomie obszaru zespołu. 

Jeśli wybierzesz opcję Wszyscy, możesz używać karty Zawartość, dropbox.com, lub aplikacji komputerowej, aby edytować najwyższy poziom obszaru zespołu.

Menedżer zawartości

W menedżerze zawartości możesz uporządkować strukturę folderów w obszarze zespołu. Za pomocą menedżera zawartości administratorzy zespołu mogą zarządzać członkostwem dowolnej udostępnianej zawartości. 

Utwórz folder najwyższego poziomu w obszarze zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Nowy folder.
 5. Wybierz, czy chcesz, aby wszyscy czy tylko określeni członkowie Twojego zespołu mieli dostęp do tego folderu.
 6. Wybierz, czy członkowie powinni mieć uprawnienia do zawartości folderu Może edytować czy Może wyświetlać.

Zarządzaj dostępem do folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Zawartość.
 4. Kliknij Zarządzaj obok folderu, który Cię interesuje.
 5. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 6. Znajdź grupę lub osobę, którą chcesz edytować.
 7. Kliknij menu rozwiane i wybierz Może edytować lub Może wyświetlać lub Usuń.

Foldery członka zespołu

Możesz uzyskać dostęp do folderów członka zespołu, korzystając z opcji logowania jako użytkownik lub karty Zawartość w obszarze Członkowie.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą obszaru zespołu i folderów członkowskich lub anulować taryfę lub okres próbny Dropbox Business, skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.