Så här organiserar och delar du material i ditt teamutrymme

Med Dropbox Business-uppgraderingen delar ditt team på ett teamutrymme. Alla i teamet har åtkomst till teamutrymmet och alla ser samma mappstruktur. I teamutrymmet finns det två olika typer av mappar:

 • Teammappar: I en teammapp kan varje fil eller mapp delas med olika personer. Det går att låta andra visa eller redigera filerna i en teammapp eller helt och hållet blockera åtkomsten.
 • Teammedlemsmappar: Din teammedlemsmapp är ditt utrymme och delas inte med resten av teamet som standard. Du kan dock välja att dela filer i din teammedlemsmapp med andra medlemmar i ditt team, om du vill. 

Avsnitt i den här artiklen:

Dela i en teammedlemsmapp

Det går att dela filer och mappar i teammedlemsmappen med delade mappar och delade länkar. Du bestämmer vem som får tillgång till innehållet. 

Blir du inbjuden till en mapp som inte finns i teamutrymmet kan du lägga till den mappen i teammedlemsmappen. När du får en mappinbjudan visar inbjudan var du kan lägga till mappen: i teammedlemsmappen eller en teammapp. Genom att lägga till mappen får du tillgång till innehållet i den via ditt Dropbox-konto.

Obs! Delar du en fil eller mapp i teammedlemsmappen delas bara den fil eller mapp du väljer. Inget annat i teammedlemsmappen delas, om du inte väljer att dela det.

Gå med i ett team med ett befintligt Dropbox-konto

Har du gått med i Dropbox Business-teamet med ett befintligt Dropbox-konto finns alla dina befintliga filer i din teammedlemsmapp. Du kan flytta allt innehåll som ska delas med teamet till teamutrymmet.

Teamutrymme

Teamutrymmet delas med alla i ditt team. Teamutrymmet ser ut på samma sätt och har samma struktur för alla teammedlemmar. 

Exempel på teamutrymme

Du heter Johanna Svensson och jobbar på designavdelningen på en organisation med namnet Hanford Inc. Du har precis gått med i Dropbox Business-teamet. 

I ditt Dropbox-konto ser du ett teamutrymme som heter Hanford Inc. När du klickar på det visas flera mappar: 

 • Jenny Svensson: Det här är din teammedlemsmapp. 
 • Design: I den här mappen finns filer och mappar för designprojekt. Du kan använda och visa alla filer i den här mappen.
 • Marknadsföring: Det finns ett grått minustecken på mappikonen Marknadsföring. Försöker du öppna Marknadsföring visas ett felmeddelande: Ingen åtkomst till mappen Marknadsföring.

Dela i teamutrymmet

Hela teamet kommer åt teamutrymmet, men det betyder inte att alla teammedlemmar har åtkomst till allt innehåll. Man kan ha olika behörigheter för mappar:

 • Får redigera: Du får visa, redigera och hantera åtkomst till innehållet i den här mappen
 • Får visa: Du får visa innehållet i den här mappen
 • Ingen åtkomst: Du får inte visa innehållet i den här mappen

Som standard har alla med redigeringsbehörighet för en mapp också redigeringsbehörighet för alla mappar i den mappen. Om du till exempel kan redigera mappen Design kan du redigera alla mappar i Design, om inte åtkomsten till en viss mapp har begränsats.

Obs! När du gör ändringar i en delad mapp i teamutrymmet visas ändringarna för alla teammedlemmar.

Ändra åtkomst till en mapp i teamutrymmet

Om du kan redigera en mapp kan du ändra vem som ska få åtkomst till mappen.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Navigera till mappen du vill hantera åtkomst för.
 3. För muspekaren över mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
  • Om du vill lägga till användare eller grupper anger du deras namn eller e-postadresser i textrutan. När du har lagt till medlemmar och valt deras åtkomst klickar du på Dela mapp.
  • Om du vill ta bort användare eller grupper klickar du på [x] personer har åtkomst och klickar sedan på rullgardinsmenyn vid deras namn och väljer Ta bort.

I det här fönstret ser du vilka som får öppna mappen och vilka behörigheter de har. Intill en teammedlem eller grupp visas Får redigera eller Kan visa

Designteamet kan till exempel i teamutrymmet ha mappen Design som bara designgruppen kan öppna. Designteamet kan sedan bjuda in specifika användare till mappar som ligger i mappen Design.

Felet Ingen åtkomst till en mapp

Mappar du inte har behörighet till har ett grått minustecken över mappen. Försöker du öppna en sådan mapp visas ett felmeddelande: Ingen åtkomst till mappen Mappnamn.

Så här flyttar du filer och mappar till teamutrymmet
Teammedlemmar och administratörer kan flytta en delad mapp till teamutrymmet försåvitt följande krav uppfylls:

1) Användaren har redigeringsåtkomst till den mapp hen försöker flytta. Kontrollera detta så här:

 1. Klicka på Hantera till höger om mappen.
 2. Klicka på [x] personer har åtkomst.
 3. Se Kan redigera till höger om den enskilda användaren eller gruppen.

2) Inställningen Hantera åtkomst är inställd på Mappmedlemmar. Kontrollera detta så här:

 1. Klicka på Hantera till höger om mappen.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Se om Mappmedlemmar finns i rullgardinsmenyn bredvid Hantera åtkomst.

3) Mappen ägs av någon i samma team som den användare som flyttar den till teamutrymmet.

Obs! Du kan inte flytta en mapp om du inte har redigeringsbehörighet för den överordnade mapp du försöker flytta mappen till.

Flytta filer och mappar ut från teamutrymmet

Teammedlemmar och administratörer kan flytta en delad mapp ut från teamutrymmet försåvitt följande krav uppfylls:

 • Mappen innehåller inte kapslade delade mappar.
 • Mappen och dess kapslade mappar är inte inställda som Endast inbjudna
 • Teammedlemmen eller administratören har redigeringsåtkomst till den överordnade mappen
 • Teammedlemmen eller administratören har redigeringsåtkomst till mappen
 • Inställningen Hantera medlemskap för mappen är inställd på Alla i Dropbox Business-kontot med redigeringsbehörighet
 • Extern delning är inställd som Alla

Obs! Du kan inte flytta en mapp om du inte har redigeringsbehörighet för den överordnade mapp du försöker flytta mappen till.

Kopiera mappar i teamutrymmet

När man kopierar en mapp i teamutrymmet kopieras mappens innehåll, men behörigheterna för den mappen kopieras inte. Klistrar du in en mapp i en del av teamutrymmet där du har behörigheten Får redigera får mappen samma behörighet som sin nya plats.

Exempel: ett litet varumärkesteam har åtkomst till mappen Ny logodesign. Du kopierar mappen Ny logodesign och klistrar in den i mappen Marknadsföring, där hela teamet har åtkomst. Alla i teamet har nu åtkomst till kopian av Ny logodesign i mappen Marknadsföring.

Vad betyder ikonerna på mina mappar?

Ikonerna på mapparna i ditt Dropbox-konto indikerar vilken typ av mapp du använder. 

Blå mapp med en byggnadsikon

 

En mapp med en byggnadsikon har delats med alla eller delar av ditt Dropbox Business-team. Den ingår i teamutrymmet. Den kan även delas med personer som inte är med i teamet.

 

Lila mapp med en personikon

 

En mapp med en personikon betyder att den här mappen är din teammedlemsmapp. Det är bara du som kan se din teammedlemsmapp. Det går att dela materialet i teammedlemsmappen.

Blå mapp med en minusikon

 

En blå mapp med en minusikon är begränsad till vissa medlemmar i ditt Dropbox Business-team. Om du ser denna ikon har du inte åtkomst till mappen.

Blå mapp

 

En blå mapp utan ikon används för mappar i teammedlemsmappen som inte har delats.

Obs! Hur mappikonerna ser ut beror på var du visar dem. De här ikonerna är från dropbox.com.

Mina mappikoner ser inte ut som de här ikonerna

Hade du åtkomst till teamutrymmet före 9 april 2018 kan det hända att du fortfarande har en del äldre ikoner. Har dina mappar inte samma ikoner som beskrivs i den här artikeln kanske de inte har uppdaterats ännu.

Du kan uppdatera till de nya ikonerna genom att synka om Dropbox-mappen. Gör så här för att synka om mappen: ta bort synkning av mapparna i klienten genom att använda selektiv synkning och synka dem sedan igen.

Administrera teamutrymmet

Administratörer kan välja om alla medlemmar eller enbart administratörer ska få redigera teamutrymmet på högsta nivån. Den högsta nivån är den första uppsättningen mappar man ser under avsnittet Filer i ditt konto på dropbox.com.

Ändra inställningen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Redigering på högsta nivå.
 5. Klicka på listan och välj rätt inställning för teamet:
  • Alla: Alla teammedlemmar får redigera på teamutrymmets övergripande nivå.
  • Enbart administratörer: Enbart administratörer får redigera på teamutrymmets övergripande nivå. Teammedlemmar får inte lägga till filer eller mappar på den här nivån i teamutrymmet.
 6. Klicka på Spara.

Väljer du Enbart administratörer kan man använda fliken Innehåll för att lägga till, radera, byta namn på eller flytta innehåll på teamutrymmets övergripande nivå. 

Väljer du Alla kan man använda fliken Innehåll , dropbox.com eller klienten för att redigera teamutrymmets övergripande nivå.

Innehållshanterare

I innehållshanteraren kan man organisera mappstrukturen i teamutrymmet. Teamadministratörer kan även hantera medlemskap i delat innehåll med hjälp av innehållshanteraren. 

Skapa en mapp på övergripande nivå i det teamdelade utrymmet:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Ny mapp.
 5. Välj om du vill att alla i teamet ska ha åtkomst till den här mappen eller enbart vissa medlemmar.
 6. Välj om medlemmar ska ha behörigheten Får redigera eller  Får visa mappens innehåll.

Hantera åtkomst till en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Hantera vid den mapp du är intresserad av.
 5. Klicka på [x] personer har åtkomst.
 6. Hitta gruppen eller individen som du vill redigera.
 7. Klicka på menyn och välj Får redigera eller Får visa eller Ta bort.

Teammedlemsmappar

Du når teammedlemsmappar genom att logga in som användare eller under fliken Innehåll under Medlemmar.

Kontakta Dropbox Support om du behöver hjälp med teamutrymme och medlemsmappar eller vill avsluta Dropbox Business-planen eller -provperioden.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!