Kommande ändringar för ditt Dropbox Business-team

Om du är Dropbox Business-kund kan du nyligen ha fått ett mejl sju dagar före vår plan om att uppgradera ditt Business-konto till den senaste versionen. Med uppgraderingen blir det lättare att hämta och organisera innehållet.

Du kan ändra uppgraderingsdatumet genom att klicka på länken i mejlet. Om du inte gör något kommer vi att uppgradera ditt Business-teamkonto sju dagar efter att du har fått mejlet. Alla i ditt team kan nu komma åt ditt nya teamutrymme. Utöver det:

  • Varje teammedlem kommer nu att ha en egen personlig mapp som kallas en teammedlemsmapp
  • Befintliga teammappar flyttas till teamutrymmet
  • Allt annat innehåll, inklusive delade mappar, flyttas till varje medlems teammedlemsmapp

Oavsett ditt beslut att välja eller skjuta upp uppgraderingen kommer alla fil- och mapp-behörigheter förbli oförändrade. Vi tar inte bort några filer från ditt Dropbox-konto.

Vanliga frågor

Finns det en extra avgift för den här uppgraderingen?

Uppgraderingen till den senaste versionen av Dropbox Business är kostnadsfri.

Hur förbereder jag mig för uppgraderingen om jag är administratör för ett Dropbox Business-team? 

Om du är ansvarig för hanteringen av ditt teams konto får du ett mejl med datumet och tiden för den schemalagda kontouppgraderingen. Under den tidsperioden bör ditt team inte göra ändringar till filerna i sina Dropbox-konton. 

Kvällen föra migreringen bör alla i teamet:

  1. Stäng alla öppna appar och starta om sina enheter.
  2. Stäng alla appar som automatiskt öppnas vid omstart.
  3. Låta Dropbox-klienten vara igång över natten.

Du meddelas när uppgraderingen är slutförd och ditt team kan komma åt sina konton.

Vad händer om jag inte är redo att uppgradera just nu?

Om du inte är redo att uppgradera än kan du skjuta upp det i upp till 30 dagar. Du har valet att ändra dagen för uppgraderingen innan den deadline som anges i mejlet. Vi skickar en till påminnelse när datumet närmar sig.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!