Så här hanterar du mallar för begäran om underskrift på dropbox.com

Den här artikeln beskriver en funktion som finns tillgänglig för betalda Dropbox Sign-planer samt kunder med Dropbox One. Det totala antalet mallar beror på vilken plan du har.

Med mallar kan du konfigurera ett dokument en gång och sedan använda mallen för att skicka flera begäranden om underskrifter utan att behöva formatera dokumentet varje gång.

Skapa en ny mall 

Så här skapar du en ny mall:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Signaturer i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Skapa mall. 
 4. Välj den fil du vill använda som mall. 
 5. Klicka på Välj. 
  • Obs! Om du inte har ett Dropbox Sign-konto godkänner du villkoren och klickar på Godkänn för att fortsätta. 
 6. Ange Rolltitlarna för de som behöver skriva under.
 7. Klicka på Nästa
 8. Placera undertecknarfälten. Läs mer om Dropbox Sign-redigeraren.
 9. Klicka på Nästa
 10. Granska alla undertecknares titlar.
 11. Lägg till ett Mallnamn
 12. Lägg till en mejlmall om du vill.
 13. Klicka på Spara mall. 

Redigera en mall  

Så här redigerar du en mall:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Signaturer i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Mallar
 4. Klicka på ”” (ellips) bredvid mallen som du vill redigera. 
 5. Välj Redigera.  
 6. Lägg till undertecknarroller. 
 7. Klicka på Nästa
 8. Placera undertecknarfält. Läs mer om att använda Dropbox Sign-redigeraren.
 9. Klicka på Nästa
 10. Granska och lägg till ett meddelande till undertecknare, om du vill.
 11. Klicka på Spara mall. 

Radera en mall

Så här raderar du en mall:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Signaturer i sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Mallar
 4. Klicka på ”” (ellips) bredvid mallen som du vill radera. 
 5. Välj Radera. 

Obs! Du kan inte återställa raderade mallar. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!