Dropbox stopper med at synkronisere, kan ikke åbnes eller rapporterer en fejl

Oplysningerne i denne artikel er forældede. Hvis du ønsker opdaterede oplysninger, skal du se vores seneste artikel om, hvordan du løser synkroniseringsproblemer i Dropbox.

I denne artikel beskrives fejlmeddelelser i forbindelse med filsynkronisering i Dropbox. Disse fejl kan blive vist på Dropbox-mappen på din computer eller i Dropbox på proceslinjen (Windows) eller menulinjen (Mac). Vælg en fejl på listen herunder for at se, hvad du skal gøre.

Bruger du ikke Dropbox endnu? Se, hvor nemt det er at synkronisere filer med Dropbox.

Bemærkninger inden du går i gang

 • I denne artikel beskrives specifikke fejlmeddelelser for synkronisering og deres løsning. Hvis du ikke får vist en fejlmeddelelse, kan du i stedet se listen over generel fejlfinding.
 • Hvis Dropbox-appen ikke kan åbnes, hvis du får vist en meddelelse om, at du kører en ældre version, eller hvis der vises "OperationalError" eller "BrokenTempDirError", kan der være problemer med selve appen.
 • Dropbox fungerer bedst, når det er det eneste program på computeren, der arbejder med Dropbox-mappen. Vi understøtter ikke brugen af flere Dropbox-programmer på computeren eller andre synkroniseringsprogrammer, der arbejder med Dropbox-mappen.

Afsnit i artiklen:

Dropbox-ikonet vises med en rød meddelelse

Vises der en rød meddelelse på Dropbox-ikonet på proceslinjen (Windows) eller menulinjen (Mac)? Det kan skyldes følgende:

 • Din Dropbox-konto overskrider lagerkvoten. Hvis du vil se, om det er skyld i synkroniseringsproblemet, skal du klikke på Dropbox-ikonet på proceslinjen (Windows) eller menulinjen (Mac), klikke på dit profilbillede eller dine initialer, klikke Præferencer og derefter klikke på Konto.
  • Sådan løser du problemet: Fjern filer fra din Dropbox-konto, eller opgrader til Dropbox Plus eller Professional
  • Sådan løser du problemet: Hvis du allerede har en Plus- eller Professional-konto, skal du gå til din kontoside for at se, om din plan er blevet nedgraderet. Hvis du er medlem af et Dropbox Business-team, skal du bede din administrator om at kontrollere teamets kontostatus i administratorpanelet.

"Konflikt pga. mellemrum"

Hvis du har to filnavne, der er næsten identiske, kan du få vist "Konflikt pga. mellemrum". Det betyder, at to filnavne er næsten ens, men at der er et ekstra mellemrum sidst i det ene filnavn. Få mere at vide om konflikter med mellemrumstegn, og hvordan du kan undgå dem fremover.

"Filen er i brug"

Dropbox synkroniserer ikke de filer, der er "låst" (eller i brug) af en anden app. Når Dropbox springer filen over, vises der en statusmeddelelse i Dropbox-menuen på proceslinjen eller menulinjen om, at filen er i brug.

Programmer låser filer for at forhindre, at der opstår konflikter, hvis filen åbnes flere steder. Programmer som Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel osv.) låser som regel de filer, der åbnes i programmerne.

 • Sådan løser du problemet: Når du er færdig med en fil, kan du gemme den og derefter afslutte den app, du brugte. Dropbox vil derefter synkronisere filen med det samme.

"Dropbox stopper snart med at synkronisere, fordi programmet ikke kan opdateres"

Hvis DropboxUpdate.exe er deaktiveret, får du vist fejlmeddelelsen "Dropbox stopper snart med at synkronisere, fordi programmet ikke kan opdateres".

DropboxUpdate.exe er en hjælpeproces, der søger efter nye versioner af Dropbox-appen. Den køres under installationen af Dropbox-appen og efterfølgende en gang i timen. Hvis processen finder en ny version, opdateres appen automatisk.

Denne proces skal findes på alle de computere, hvor Dropbox er installeret. Hvis du vil bruge Dropbox på din computer, kan du ikke deaktivere processen.

Dropbox skal have adgang til internettet for at virke. Hvis DropboxUpdate.exe ikke kan kontakte vores servere for at søge efter opdateringer, vil Dropbox stoppe med at synkronisere, og du får vist meddelelsen "Dropbox stopper snart med at synkronisere, fordi programmet ikke kan opdateres". Der er tre mulige rettelser:

 • Sådan løser du problemet: Hvis du har ændret indstillingerne for din firewall eller antivirussoftware for at få Dropbox til at køre, skal du prøve at angive de samme indstillinger for DropboxUpdate.exe.
 • Sådan løser du problemet: Download installationsprogrammet til computerappen, og geninstaller appen (dette vil opdatere til den nyeste version af Dropbox-appen, men det berører ikke dine filer eller mapper).
 • Sådan løser du problemet: Kontrollér, om DropboxUpdate.exe kan få adgang til internettet for at søge efter opdateringer.

"Tilladelsesfejl" og fejl med "adgang nægtet"

Når du bruger computerappen, kan du få vist "tilladelsesfejl" eller "adgang nægtet", hvis Dropbox ikke kunne synkronisere visse filer.

Tilladelser bestemmer, hvem (eller hvilke apps) der kan få adgang til filerne på din harddisk. Hvis filtilladelserne ikke giver Dropbox adgang til dine filer, kan Dropbox ikke synkronisere.

Brug nedenstående menu for at løse fejl med filtilladelserne i dit specifikke operativsystem. Hvis din computer administreres af en systemadministrator, skal du bede vedkommende følge instruktionerne nedenfor.

 1. Klik på Dropbox-ikonet på proceslinjen.
 2. Klik på dit profilbillede eller dine initialer, og vælg Afslut Dropbox.
 3. Tryk på Windows-tasten + R (på samme tid).
 4. Skriv cmd, og tryk på Enter for at åbne kommandoprompten.
 5. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen på kommandolinjen. Tryk på Enter efter hver linje.
  • Hvis din Dropbox-mappe ikke er placeret på stien C:\Brugere\DinBruger\Dropbox, skal du ændre den første kommando, så den peger på den faktiske placering. Hvis din Dropbox f.eks. er placeret i D:\Dropbox, skal du ændre kommandoen til:
   icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Uanset, hvor din Dropbox-mappe er placeret, vil de øvrige kommandoer forblive uændrede.
  • Afhængigt af størrelsen på din Dropbox kan denne handling tage længere tid. Vent, indtil C:\ vises, inden du går til næste trin.
   icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 1. Gå til menuen Start, og vælg Programmer.
 2. Vælg Dropbox.
 1. Klik på Dropbox-ikonet på menulinjen.
 2. Klik på dit profilbillede eller dine initialer, og vælg Afslut Dropbox.
 3. Åbn appen Terminal (i /Programmer/Hjælpeprogrammer/Terminal).
 4. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i Terminal. Tryk på Enter efter hver linje.
  • Du bliver bedt om at angive adgangskoden til din computer (ikke adgangskoden til Dropbox), når du har indsat den første kommando. Adgangskodefeltet i Terminal forbliver tomt, mens du skriver adgangskoden. Når du har skrevet adgangskoden, skal du trykke på Return.
  • Vigtigt! Vi antager, at din Dropbox-mappe er placeret i standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret i stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte ~/Dropbox i de følgende instruktioner med /Volumes/AndenPlacering/Dropbox.
  • Når prompten igen vises i Terminal, er den enkelte opgave blevet udført, og du kan angive den næste kommando. Hvis en kommando returnerer en fejl, eller den ikke reagerer inden for en time, kan du prøve at genstarte computeren og gentage disse trin.
  • sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Genstart Dropbox ved at dobbeltklikke på Dropbox-ikonet i mappen Programmer.
 1. Højreklik på Dropbox på menulinjen, og vælg derefter Afslut.
 2. Åbn et Terminal-vindue, og kopiér og indsæt følgende kommandoer i Terminal.
  • Vigtigt! I kommandoerne herunder antager vi, at din Dropbox-mappe er placeret i standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret i stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte ~/Dropbox på følgende kommandolinjer med /Volumes/AndenPlacering/Dropbox.
  • Når prompten igen vises i Terminal, er den enkelte opgave blevet udført, og du kan angive den næste kommando. Hvis en kommando returnerer en fejl, eller den ikke reagerer inden for en time, kan du prøve at genstarte computeren og gentage disse trin.
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Genstart Dropbox ved at gå til menuen Internet under Programmer.

"Tilladelse nægtet" eller "Afvist af server"

Hvis du får vist meddelelsen "Tilladelse nægtet" eller "Afvist af server", skal du først prøve at logge af din Dropbox-konto i Dropbox-computerappen og derefter logge på igen. Hvis det ikke løser problemet, kan dine indstillinger være beskyttet, eller dine tilladelser giver ikke adgang til dem. Hvis det er tilfældet, kan du fjerne dine indstillinger gennem en administratorkonto.

Brug nedenstående menu for få vist instruktioner til dit operativsystem.

 1. Afslut Dropbox ved at klikke på Dropbox-ikonetproceslinjen, klikke på dit profilbillede eller dine initialer i meddelelsespanelet og vælge Afslut Dropbox i menuen.
 2. Tryk på Windows-tasten + R (på samme tid). Indtast cmd, og tryk på Enter for at åbne en kommandoprompt.
 3. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i kommandoprompten. Tryk på Enter efter hver enkelt. Sørg for, at du kopierer og indsætter kommandoerne (indtast dem ikke manuelt), da det kan forårsage betydelige problemer, hvis du laver fejl. Du kan kun indsætte dem ved at højreklikke og vælge Sæt ind.
  icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%LOCALAPPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  icacls "%PROGRAMFILES%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  
 4. Hvis Dropbox-mappen ikke er placeret på stien C:\Brugere\DinBruger\Dropbox, skal du ændre den første kommando, så den peger på den aktuelle placering. Hvis din Dropbox f.eks. er placeret på D:\Dropbox, skal kommandoen se således ud:
  icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T			
  
 5. Du skal ikke ændre de øvrige kommandoer. Bemærk, at det alt efter størrelsen på din Dropbox kan tage noget tid af gennemføre operationen. Vent på, at C:\ bliver vist igen.
 6. Genstart Dropbox ved at gå til menuen Start, vælge Programmer og til sidst Dropbox.

Bemærk! Hvis du ikke kan se Dropbox under Programmer, skal du genstarte Dropbox ved indsætte %APPDATA%\Dropbox i et Windows Stifinder-vindue og dobbeltklikke på Dropbox.exe.

 1. Luk Dropbox ved at klikke på Dropbox-ikonet på menulinjen, klikke på dit profilbillede eller dine initialer og derefter vælge Afslut Dropbox i pop op-menuen.
 2. Åbn din Terminal-app (placeret i /Programmer/Hjælpeprogrammer/Terminal).
 3. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i Terminalen. Tryk på Return efter hver enkelt.
  • Indtast ikke kommandoer manuelt.
  • Du bliver bedt om at angive adgangskoden til din computer (ikke adgangskoden til Dropbox), når du har indsat den første kommando. Bemærk, at adgangskodefeltet i terminalen forbliver tomt, mens du indtaster din adgangskode. Tryk på Retur, når du er færdig.
  • Vigtigt! Vi antager, at din Dropbox-mappe er placeret i standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe med anførselstegn omkring. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret i stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte ~/Dropbox i de følgende instruktioner med "/Volumes/AndenPlacering/Dropbox".
   sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 4. Genstart Dropbox. Dropbox er placeret i mappen Programmer.
 1. Luk Dropbox ved at højreklikke på Dropbox-menuen på menulinjen og vælge Afslut.
 2. Åbn et terminalvindue, og kopiér og indsæt den følgende linje i terminalen (nøjagtigt som den er skrevet nedenfor):
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  
 3. Hvis Dropbox-mappen ikke er placeret i ~/Dropbox, skal du ændre alle ovenstående kommandoer, så de peger på den korrekte placering.
 4. Genstart Dropbox ved at gå til menuen Internet under Programmer.
Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!