Dropbox loopt vast tijdens het synchroniseren, wil niet openen of geeft een foutbericht weer

In dit artikel worden de foutberichten besproken die te maken hebben met de synchronisatie van bestanden in Dropbox. Deze fouten kunnen worden weergegeven in de Dropbox-map op je computer, of in Dropbox in je taakbalk (Windows) of menubalk (Mac). Selecteer in de onderstaande lijst het foutbericht dat wordt weergegeven, voor meer informatie over hoe je het probleem kunt oplossen.

Gebruik je Dropbox nog niet? Kijk hoe je met Dropbox eenvoudig bestanden kunt synchroniseren.

Voordat je begint

 • Dit artikel gaat over specifieke foutberichten bij synchronisatieproblemen en hoe je ze kunt oplossen. Wordt er geen foutbericht weergegeven, probeer dan de stappen die staan beschreven in de lijst met algemene probleemoplossingen.
 • Als de Dropbox-app niet wil openen, aangeeft dat je een oude versie gebruikt, of 'OperationalError' of 'BrokenTempDirError' weergeeft, is er mogelijk een probleem met de app zelf.
 • Dropbox werkt optimaal als het de enige desktopapp is die wordt gebruikt voor de Dropbox-map. Je kunt niet meerdere Dropbox-desktopapps of andere synchronisatieapps gebruiken in combinatie met de Dropbox-map.

Gedeelten in dit artikel:

Een rode melding op het Dropbox-pictogram

Zie je een rode melding bij het Dropbox-pictogram in je taakbalk (Windows) of menubalk (Mac)? Dit kan een van de volgende redenen hebben:

 • De opslaglimiet van je Dropbox is bereikt. (Je kunt eenvoudig controleren of dit de oorzaak is van het synchronisatieprobleem. Klik hiervoor op het Dropbox-pictogram in je taakbalk (Windows) of menubalk (Mac) en klik op je profielfoto of initialen. Klik op Voorkeuren en vervolgens op Account.)
  • Oplossing: Verwijder bestanden uit je Dropbox-account of upgrade naar Dropbox Plus of Professional.
  • Oplossing als je al een Plus- of Professional-account hebt: Controleer je accountpagina om te zien of je abonnement misschien is gedowngraded. Ben je lid van een Dropbox Business-team, vraag dan de beheerder om de accountstatus van je team te controleren in de beheerconsole.

Conflict met witruimte

Als je twee bijna identieke bestandsnamen hebt, kan het foutbericht 'Conflict met witruimte' worden weergegeven. Dit betekent dat je twee bestanden met identieke namen hebt, maar dat het ene bestand een extra spatie aan het einde van de naam heeft. Meer informatie over witruimteconflicten en hoe je ze in de toekomst kunt vermijden

Bestand in gebruik

Dropbox synchroniseert geen bestanden die 'vergrendeld' (of in gebruik) zijn door een andere app. Als Dropbox het bestand overslaat, geeft het statusbericht in je Dropbox-menu in je taakbalk/menubalk aan dat het bestand in gebruik is.

Apps vergrendelen bestanden om conflicten te voorkomen wanneer een bestand vanaf een of meer locaties wordt geopend. Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, enzovoort) vergrendelt bijvoorbeeld bestanden wanneer deze geopend zijn.

 • Oplossing: Sla het bestand op als je er klaar mee bent en sluit vervolgens de app die je gebruikte. Het bestand wordt vervolgens direct door Dropbox gesynchroniseerd.

Er wordt zo gestopt met synchroniseren, omdat Dropbox niet kan worden bijgewerkt

Als het proces DropboxUpdate.exe is uitgeschakeld, wordt het foutbericht 'Er wordt zo gestopt met synchroniseren, omdat Dropbox niet kan worden bijgewerkt' weergegeven.

DropboxUpdate.exe is een hulpproces dat controleert op nieuwe versies van de Dropbox-app. Het wordt tijdens de installatie van de Dropbox-app en vervolgens om het uur uitgevoerd. Vindt het proces een nieuwe versie, dan wordt de app automatisch bijgewerkt.

DropboxUpdate.exe is een proces dat aanwezig moet zijn op elke computer waarop Dropbox is geïnstalleerd. Als je Dropbox wilt gebruiken op je computer, mag je dit proces niet uitschakelen.

Dropbox heeft toegang tot internet nodig om te kunnen functioneren. Als het hulpproces DropboxUpdate.exe geen contact met onze servers kan maken om te controleren op updates, stopt Dropbox met synchroniseren en wordt het foutbericht 'Er wordt zo gestopt met synchroniseren, omdat Dropbox niet kan worden bijgewerkt' weergegeven. Er zijn drie mogelijk oplossingen voor dit probleem:

 • Oplossing 1: Ga na of je je firewall- of antivirussoftware hebt aangepast om Dropbox te gebruiken. Zo ja, probeer dan dezelfde aanpassingen door te voeren voor DropboxUpdate.exe.
 • Oplossing 2: Download het installatieprogramma voor de desktopapp en installeer de app opnieuw. Hiermee wordt de Dropbox-app bijgewerkt naar de nieuwste versie. Dit heeft geen gevolgen voor je bestanden of mappen.
 • Oplossing 3: Controleer of DropboxUpdate.exe verbinding kan maken met internet om te controleren op updates.

Machtigingsfouten en de fout 'Toegang geweigerd'

Wanneer je de desktopapp gebruikt, is het mogelijk dat je machtigingsfouten of de fout 'Toegang geweigerd' ziet als Dropbox bepaalde bestanden niet kan synchroniseren.

Met de machtigingen wordt bepaald welke gebruikers (of welke apps) toegang hebben tot bestanden op je harde schijf. Als Dropbox vanwege de bestandsmachtigingen geen toegang heeft tot je bestanden, kunnen ze niet worden gesynchroniseerd.

Gebruik het onderstaande menu voor instructies om problemen met bestandsmachtigingen op te lossen voor het besturingssysteem van je computer. Als je apparaat wordt beheerd door een systeembeheerder, vraag je deze de onderstaande instructies te volgen.

 1. Klik op het Dropbox-pictogram in detaakbalk.
 2. Klik op je profielfoto of initialen en selecteer Dropbox afsluiten.
 3. Druk tegelijk op de Windows-toets en R.
 4. Typ cmd en druk op Enter om de opdrachtprompt te openen.
 5. Kopieer en plak de volgende regels een voor een in de opdrachtprompt. Druk na elke regel op Enter.
  • Als de locatie van de Dropbox-map niet het pad C:\Users\JouwGebruikersnaam\Dropbox is, wijzig je de eerste opdracht, zodat die de juiste locatie aanwijst. Als het pad van je Dropbox bijvoorbeeld D:\Dropbox is, wijzig je de opdracht in:
   icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • De andere opdrachten veranderen niet, ongeacht de locatie van je Dropbox-map.
  • Afhankelijk van hoe groot je Dropbox is, kan deze bewerking wat langer duren. Wacht totdat de prompt C:\ wordt weergegeven voordat je verdergaat met de volgende stap.
   icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 1. Ga naar het menu Start en selecteer Programmabestanden.
 2. Selecteer Dropbox.
 1. Klik op het Dropbox-pictogram in de menubalk.
 2. Klik op je profielfoto of initialen en selecteer Dropbox afsluiten.
 3. Open de Terminal-app (in /Programma's/Hulpprogramma's/Terminal).
 4. Kopieer en plak de volgende regels een voor een in de terminal. Druk na elke regel op Enter.
  • Nadat je de eerste opdracht hebt ingevoerd, moet je het wachtwoord voor je computer invoeren (niet het wachtwoord voor Dropbox). Het wachtwoordvak in de terminal blijft leeg terwijl je het wachtwoord typt. Druk op Return wanneer je klaar bent.
  • Belangrijk: We nemen aan dat voor je Dropbox-map het standaardpad wordt gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke ~/Dropbox door de volledige locatie van je Dropbox-map. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld /Volumes/AnderePlek/Dropbox, dan vervang je ~/Dropbox in de volgende instructies door /Volumes/AnderePlek/Dropbox.
  • Als de terminalprompt opnieuw wordt weergegeven, heeft de instructie de verzochte taak uitgevoerd. Je kunt nu verder met de volgende opdracht. Als een opdracht tot een foutmelding leidt of als er na een uur niets is gebeurd, start je de computer opnieuw op en herhaal je deze stappen.
  • sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Start Dropbox opnieuw op door te dubbelklikken op het Dropbox-pictogram in de map Programma's.
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Dropbox-menu in de menubalk en selecteer Afsluiten.
 2. Open een terminalvenster en kopieer en plak de volgende opdrachten in de terminal:
  • Belangrijk: Bij de onderstaande opdrachten nemen we aan dat je voor je Dropbox-map het standaardpad gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke ~/Dropbox door de volledige locatie van je Dropbox-map. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld /Volumes/AnderePlek/Dropbox, dan vervang je ~/Dropbox in de volgende opdrachtregels door Volumes/AnderePlek/Dropbox.
  • Als de terminalprompt opnieuw wordt weergegeven, heeft de instructie de verzochte taak uitgevoerd. Je kunt nu verder met de volgende opdracht. Als een opdracht tot een foutmelding leidt of als er na een uur niets is gebeurd, start je de computer opnieuw op en herhaal je deze stappen.
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Start Dropbox opnieuw in het menu Internet onder Toepassingen.

Toegang geweigerd of Geweigerd door server.

Als je het bericht Toegang geweigerd of Geweigerd door server ziet, meld je je eerst af bij je Dropbox-account in de Dropbox-desktopapp en meld je je vervolgens opnieuw aan. Als het probleem niet is opgelost, zijn de instellingen mogelijk beschermd of ontoegankelijk wegens een probleem met de machtigingen. In dat geval kun je de instellingen handmatig verwijderen via een beheerdersaccount.

Gebruik het onderstaande menu om instructies weer te geven voor het besturingssysteem van je computer.

 1. Klik op het Dropbox-pictogram in de taakbalk en klik op je profielfoto of initialen in het venster Meldingen. Kies vervolgens Dropbox afsluiten in het menu om Dropbox af te sluiten.
 2. Druk (tegelijk) op de Windows-toets + R, typ vervolgens cmd en druk op Enter om de opdrachtprompt te openen.
 3. Kopieer en plak de volgende regels één voor één in de opdrachtprompt en druk na elke regel op Enter. Kopieer en plak deze opdrachten. Voer ze niet handmatig in, omdat verkeerd getypte opdrachten voor problemen kunnen zorgen. Je kunt ze ook plakken door met de rechtermuisknop te klikken en Plakken te selecteren.
  icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%LOCALAPPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  icacls "%PROGRAMFILES%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  
 4. Als de locatie van de Dropbox-map niet het pad C:\\Users\JouwGebruikersnaam\Dropbox is, wijzig je de eerste opdracht, zodat die het juiste pad bevat. Als het pad van je Dropbox bijvoorbeeld D:\Dropbox is, ziet de opdracht er als volgt uit:
  icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T			
  
 5. Verander de andere opdrachten niet. Deze bewerking kan even duren. Dit hangt af van de omvang van je Dropbox. Wacht dus tot de prompt C:\ opnieuw wordt weergegeven.
 6. Open het menu Start en selecteer achtereenvolgens Alle programma's en Dropbox om Dropbox opnieuw te starten.

Opmerking: als je de optie Dropbox niet ziet onder Programmabestanden, moet je Dropbox opnieuw starten door %APPDATA%\Dropbox in een venster van Windows Verkenner in te voeren en te dubbelklikken op Dropbox.exe.

 1. Klik op het Dropbox-pictogram in de menubalk en klik op je profielfoto of initialen. Kies Dropbox afsluiten in het pop-upmenu om Dropbox af te sluiten.
 2. Open de Terminal-app (in /Programma's/Hulpprogramma's/Terminal).
 3. Kopieer en plak de volgende regels één voor één in de terminal en druk na elke regel op Return.
  • Voer opdrachten niet handmatig in.
  • Nadat je de eerste opdracht hebt ingevoerd, wordt je gevraagd het gebruikerswachtwoord voor je computer op te geven (niet het wachtwoord voor Dropbox). Het wachtwoordvak in de terminal blijft leeg wanneer je het wachtwoord typt. Nadat je het wachtwoord hebt ingevoerd, druk je op Return.
  • Belangrijk: We nemen aan dat voor je Dropbox-map het standaardpad wordt gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke ~/Dropbox door de locatie van je Dropbox-map tussen aanhalingstekens. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld /Volumes/AnderePlek/Dropbox, dan vervang je ~/Dropbox in de volgende instructies door "/Volumes/AnderePlek/Dropbox".
   sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 4. Start Dropbox opnieuw. Je vindt Dropbox in de map Programma's.
 1. Klik met de rechtermuisknop op het Dropbox-menu in de menubalk en selecteer Afsluiten om Dropbox af te sluiten.
 2. Open een terminalvenster en kopieer en plak de volgende regel in de terminal (precies zoals die hieronder wordt weergegeven):
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  
 3. Als je Dropbox-map niet ~/Dropbox is, wijzig je alle bovenstaande opdrachten om ervoor te zorgen dat ze het juiste pad bevatten.
 4. Start Dropbox opnieuw in het menu Internet onder Toepassingen.
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.