Feilsøke synkroniseringsproblemer med Dropbox

For å sikre at filene synkroniseres riktig, kontrollerer du først tre ting:

 • At datamaskinen, telefonen eller nettbrettet er koblet til Internett
 • At du er logget inn på samme Dropbox-konto på disse enhetene
 • At filen eller mappen er i Dropbox-mappen på datamaskinen

Hvis du har bekreftet at datamaskinene er tilkoblet Internett og klare for synkronisering, men en fil fortsatt ikke ligger der du forventer å se den, kan det hende det er et problem med navnet til selve filen. Filer med ugyldig filnavn kan synkroniseres til dropbox.com, men dukker kanskje ikke opp i Dropbox-mappen på datamaskinen din, eller fungerer ikke som den skal på operativsystemer som ikke er kompatible.

Hvis du finner ut at du har en skadet fil (eller filer), kan det være noen mulige forklaringer. Nedenfor står det noen vanlige årsaker til skadede filer.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør det enkelt å synkronisere filer.

Inkompatible tegn for alle operativsystemer

Hvis synkronisering ikke fungerer og filnavnet inneholder ett av disse tegnene, er den enkleste løsningen å endre navnet på den opprinnelige filen slik at den ikke lenger inneholder disse tegnene.

 • / (skråstrek)
 • \ (omvendt skråstrek)

Hvis du vil unngå synkroniseringsproblemer i fremtiden, bør du ikke bruke disse tegnene når du navngir filer, siden Dropbox ikke kan synkronisere dem på visse plattformer.

Obs! Noen emojier kan føre til synkroniseringsproblemer.

Inkompatible tegn i Windows

Hvis synkroniseringen ikke fungerer på Windows og filnavnet inneholder ett av disse tegnene, er den enkleste løsningen å endre navnet på den opprinnelige filen slik at den ikke lenger inneholder disse tegnene. 

 • < (mindre enn)
 • > (større enn)
 • : (kolon)
 • " (anførselstegn)
 • | (loddrett strek)
 • ? (spørsmålstegn)
 • * (asterisk)
 • . (punktum) eller et mellomrom på slutten av en fil eller et mappenavn

Hvis du vil unngå synkroniseringsproblemer i fremtiden, bør du ikke bruke tegn som ikke er kompatible med Windows-filsystemet når du navngir filer.

Reserverte filnavn i Windows

Det er noen ord i Windows som er reserverte og ikke kan brukes som gyldige filnavn. Hvis du oppretter og navngir en fil eller mappe fra dropbox.com eller en enhet som ikke kjører Windows, som inneholder et reservert ord, vil ikke filen synkroniseres til Dropbox på Windows-maskiner. Du finner en fullstendig liste over reserverte filnavn i Navnekonvensjoner-delen av Windows Developer Network.

Ignorerte filer

Enkelte små systemfiler vil ikke bli synkronisert med Dropbox. Dette inkluderer:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maksimalt antall tegn

Hvis du har problemer med å synkronisere filer og filnavnet inneholder mer enn 255 tegn, er den enkleste løsningen å forkorte navnet til den opprinnelige filen.

Merknader: 

 • Enkelte applikasjoner (som Microsoft Excel) har navnegrenser som er enda kortere (218 tegn).
 • Windows teller filbanen som en del av navnet. Windows teller for eksempel filnavnet nedenfor som 142 tegn:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\ Fresh Leaves.doc

Maksimalt antall deler av en bane

Filbaner med mer enn 300 deler vil ikke synkroniseres. For eksempel inneholder følgende filbane 7 deler:

Prosa › MinSelvbiografi › Yndlingsting › Yndlingsmat › Bambus › Familieoppskrifter › Friske blad.doc

Første tegn på Mac og Linux

Filer og mapper som starter med et punktum (f.eks. .myfile.doc) vil synkroniseres som de skal til Dropbox-mappen på datamaskinen din. Operativsystemene Mac og Linux vil imidlertid betrakte filnavn som begynner med et punktum som systemfiler, og vil skjule filene automatisk. Du vil ikke kunne se filene uten å endre avanserte innstillinger på datamaskinen. I stedet kan du logge på dropbox.com og endre navn på filene eller mappene (f.eks. _myfolder).

Etterfølgende tegn

Filer og mapper med navn som ender med punktum (.) vil ikke synkroniseres som de skal mellom forskjellige operativsystem. Hvis en fil har et navn med et punktum på slutten, for eksempel file.txt., blir ikke filen synkronisert.

Midlertidige filer

Når enkelte program (sånn som Microsoft Word, Excel eller PowerPoint) åpner en fil, vil de ofte lagre en midlertidig fil i samme katalog og gi den navn på en av følgende måter:

 • Navn begynner med ~$ (en tilde og dollartegn) eller .~ (et punktum og en tilde)
 • Navn begynner med en tilde og ender med .tmp, sånn som ~myfile.tmp

Dropbox synkroniserer ikke disse midlertidige filene på noen operativsystem.

Metadata og ressursforgreninger

Unngå synkronisering av filer som bruker metadata (eller ressursforgreninger), inkludert Mac-aliaser eller Windows-snarveier. Disse filtypene fungerer vanligvis kun på operativsystemet de ble opprettet på.

Knutepunkt

Dropbox vil følge Windows-knutepunkt og synkronisere filene eller mappene de er koblet til. Eventuelle endringer av disse filene eller mappene som foretas av Windows-operativsystemet vil imidlertid ikke synkroniseres igjen før Dropbox-skrivebordprogrammet startes på nytt. For å håndtere dette, kan du flytte originalmappen til Dropboxen din og legge til et knutepunkt fra den tidligere plasseringen som kobler til den nye plasseringen i Dropbox-mappen.

Reanalyseringspunkt

I noen sjeldne tilfeller kan Windows legge til en bestemt type utvidet attributt, kalt et reanalyseringspunkt, for filer eller mapper. Dropbox-skrivebordsappen kan ikke synkronisere filer eller mapper med denne attributten.

Hvis du ser en rød «X» på filer eller mapper, er det mulig dette skyldes et reanalyseringspunkt. For én enkelt fil kan du fikse dette ved å opprette en ny fil med samme filtype, kopiere innholdet av filen som ikke kan synkroniseres til den nye filen og lagre den nye filen. For å fikse dette for en mappe, oppretter du en ny mappe og kopierer og limer inn innholdet fra mappen som ikke kan synkroniseres til den nye mappen.

Merk det at det kan være flere filer og mapper med reanalyseringspunkter. Hvis dette stemmer, må du gjenta prosessen flere ganger. Hvis du fortsetter å ha dette problemet, kontakter du Microsofts kundestøtte for å få mer hjelp.

En advarsel om metadata og FAT32-drivere

Enkelte dokumenter har filattributter, eller xattrs, i data som er forbundet med filen. Vi kaller denne dataen metadata. Operativsystemer bruker metadata på mange forskjellige måter: lagring av ikonet, merking av dokumentene, vedlegg av informasjon til filen, tillatelser, osv. Dropbox støtter xattrs på alle plattformer. Minnepinner og bærbare harddisker som bruker filsystemet FAT32 støtter imidlertid ikke metadata. Hvis Dropbox-mappen din er på en FAT32-disk, er det dessverre umulig å beholde metadata når filen flyttes eller gis nytt navn.

Overvåkning av mer enn 10 000 mapper på Linux

Linux-versjonen av Dropbox-skrivebordsprogrammet kan ikke overvåke mer enn 10 000 mapper som standard. Alt utover dette blir ikke ivaretatt og blir dermed ignorert under synkronisering. Det er en enkel løsning for dette. Åpne en terminal og skriv inn det følgende:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Denne kommandoen ber systemet ivareta opptil 10 0 000 mapper. Når kommandoen skrives inn og du angir passordet ditt, vil Dropbox begynne å synkronisere igjen med det samme.

Slå på støtte for utvidet attributt (xattr) i Linux

Enkelte Linux-distribusjoner har slått av utvidede attributter (xattrs) som standard. Hvis du kjører en Linux-distribusjon med et ext3- eller ext4-filsystem, er det mulig å slå på xattr-støtte, vanligvis gjennom innstillingsfilen for /etc/fstab. Se Linux-distribusjonens dokumentasjon for instruksjoner.

Bruk av referansefiler i Dropbox

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke benytter metoder som legger refereransefiler (symlinker, koblingspunkter eller nettverksmapper) i Dropbox-mappen. Bruk av referansefiler kan forårsake høy prosessorbruk, svak synkroniseringsytelse, problemer med tillatelser og unøyaktige målinger av lagringskvotebruk.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!