Dropbox oppdateres ikke: Feilsøke problemer forbundet med synkronisering

Informasjonen i denne artikkelen er utdatert. Du finner oppdatert informasjon i den nyeste artikkelen vår om å løse synkroniseringsproblemer i Dropbox.

Hvis Dropbox-synkroniseringen fungerer som den skal, vil du se de samme filene på alle datamaskiner, telefoner eller nettbrett du bruker til å få tilgang til Dropbox (så lenge du er pålogget med samme konto på alle enheter). Hvis du ikke ser de samme filene, eller hvis synkroniseringen ikke kan fullføres, har du sannsynligvis et synkroniseringsproblem.

Før du begynner:

 • I Dropbox-mappen på datamaskinen, betyr et grønt merke at en fil er fullstendig synkronisert, en rund blå pil at filen er i ferd med å synkroniseres, og en rød X at filen ikke er synkronisert. Denne artikkelen vil bare ta for seg tilfeller der du ser en rød X.
 • Hvis du ser en bestemt feilmelding, kan du i stedet ta en titt på listen over forklaringer. Hvis du har et generelt problem med filer som ikke synkroniseres, kan du lese videre.

1. Er Dropbox installert på datamaskinen?

Hvis Dropbox er installert, ser du ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac), eller i datamaskinens liste over programmer. Hvis du ikke ser Dropbox på ett av disse stedene, er ikke Dropbox installert.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 2.

2. Kjører Dropbox?

Hvis Dropbox er installert og kjører, ser du ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac). Ikonet er svart eller viser synkroniseringsstatus. Hvis ikonet er grått, kjører ikke Dropbox.

 • Hvis ikonet for systemfeltet eller menyen er grått: Du er enten ikke tilkoblet Internett eller Dropbox er ikke innstilt på å kjøre ved oppstart. Kontroller at du er tilkoblet og at Dropbox-programmet er angitt til å kjøre ved oppstart (se dokumentasjon for ditt bestemte operativsystem for å finne ut hvordan).

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 3.

3. Er du tilkoblet Internett?

Dropbox-skrivebordsprogrammet kan bare synkronisere filer hvis datamaskinen er tilkoblet Internett.

 • Hvis datamaskinen ikke er tilkoblet Internett: Kontroller datamaskinens Internett-tilkobling, og koble til på nytt hvis det er nødvendig. (Du kan fortsatt arbeide frakoblet med filer i Dropbox-mappen på datamaskinen. Disse filene synkroniseres til Dropbox-tjenesten neste gang datamaskinen er tilkoblet Internett.)

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 4.

4. Bruker du selektiv synkronisering?

Selektiv synkronisering er en funksjon som gjør at du kan velge hvilke filer som synkroniseres fra dropbox.com til Dropbox-mappen på datamaskinen din. Dette sparer harddiskplass. Hvis du vil se om filene som mangler fra datamaskinen ble selektivt synkronisert:

 1. Åpne innstillinger for Dropbox-skrivebordsappen.
 2. Åpne fanen Konto.
 3. Klikk på Endre innstillinger …
  • Ser du mappen du mangler, eller mappen som inneholdt filene du mangler? Husk å sjekke at mappenavnet er identisk med navnet på dropbox.com. Har den en blå hake ved siden av seg, eller et annet ikon?
  • Hvis boksen ved siden av mappen har noe annet enn en blå hake, kan det ha oppstått en konflikt med selektiv synkronisering.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 5.

5. Har du startet datamaskinen på nytt?

Noen ganger vil en omstart av datamaskinen tilbakestille Internett-forbindelsen og gjøre det mulig for Dropbox å synkronisere riktig.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 6.

6. Har du startet Dropbox-skrivebordsprogrammet på nytt?

Noen ganger vil Dropbox-programmet starte synkroniseringen på nytt hvis du avslutter og starter på nytt. Slik gjør du det:

 1. Klikk på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac), og klikk deretter på profilbildet eller initialene.
 2. Klikk på Avslutt Dropbox.
 3. Åpne programmenyen, start Dropbox på nytt og logg deretter på igjen (om nødvendig).

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 7.

7. Er filene i en delt mappe?

Hvis filene som ikke synkroniseres ligger i en delt mappe, er det to vanlige grunner til dette: Enten er du ikke lenger medlem av den delte mappen eller det ligger en annen versjon av filen i mappen.

 • Hvis du mangler en delt mappe: Kontroller listen over mapper du kan legge til på nytt i Dropboxen.
 • Hvis du er medlem av en delt mappe, men en fil mangler eller ikke synkroniseres: Kontroller at et medlem av mappen ikke dro filen ut av den delte mappen. Det er også mulig at et medlem av den delte mappen har gjort endringer i en kopi av filen, i stedet for versjonen som ligger i den delte mappen.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 8.

8. Er du er logget på samme Dropbox-konto på alle enhetene dine?

Synkronisering fungerer bare når du er logget på samme Dropbox-konto på både datamaskinen, telefonen, nettbrettet og dropbox.com.

Hvis adressene er forskjellige (se nøye etter skrivefeil), betyr det at du har flere kontoer og at enhetene dine ikke vil synkroniseres. For å fikse dette logger du av og deretter på igjen med den riktige kontoen.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 9.

9. Har du sjekket filnavnet?

Hvis et filnavn har et tegn som ikke er kompatibelt, vil dette forhindre at synkroniseringen fungerer. Sjekk noen av de vanlige tegnrelaterte problemene for filen du har problemer med:

 • Filer med følgende tegn i tittelen er ikke kompatible med alle operativsystemer:
  • «/» (skråstrek), «\» (omvendt skråstrek)
 • Filer med følgende tegn i titlene er ikke kompatible med Windows:
  • «<» (mindre enn), «>» (større enn), «:» (kolon), « «» » (anførselstegn), «|» (vertikal linje), «?» (spørsmålstegn), «*» (stjerne)
 • Visse språkspesifikke tegn vil ikke fungere på enkelte operativsystemer.
 • Mac- og Windows-maskiner og Excel-regneark har bestemte tegngrenser for filnavn.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 10.

10. Har du logget av og logget på igjen?

Noen ganger kan du løse tilkoblingsproblemet ved å logge av og deretter på igjen. Følg trinnene i denne artikkelen for å logge av og logge på kontoen.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 11.

11. Har datamaskinen nok harddiskplass til å synkronisere?

Hvis datamaskinens harddisk har lite plass, kan ikke filer synkroniseres fra Dropbox. (Obs! Dette er forskjellig fra Dropbox-lagringsplass.) Slik sjekker du plassen på harddisken:

Hvis datamaskinen ikke har nok tilgjengelig plass på harddisken, kan du slette filene for å frigjøre lagringsplass. Du kan eventuelt aktivere selektiv synkronisering. Dette sikkerhetskopierer filer til Dropbox og sparer samtidig plass på harddisken.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 12.

12. Bruker du sikkerhets- eller antivirusprogrammer?

Dropbox-skrivebordsprogrammet bruker mappen «.dropbox.cache» som en midlertidig plassering for å laste ned filer i små deler. Noen ganger vil antivirusprogrammer feilaktig melde at disse delvise filene er farlige, og setter dem kontinuerlig i karantene. Dropbox vil da fortsette å laste ned filen i et forsøk på å synkronisere den til enheten, noe som kan bruke ekstra plass.

 • Sett Dropbox-hurtigbuffermappen på en ignorer-liste i sikkerhets-/antivirusprogramvaren. Du kan også deaktivere denne programvaren midlertidig. Når Dropbox er ferdig synkronisert, skal du ikke lenger se disse advarslene eller karantenemeldingene. I motsetning til andre mapper i Dropbox, skal mappen «.dropbox.cache» ha en rød X på seg. Denne mappen trenger ikke å synkroniseres.

Hvis du fortsatt har problemer, går du til trinn 13.

13. Bruker du programvare for systemoptimalisering?

Hvis Dropbox står fast i synkroniseringsprosessen (ingen synkroniseringshastighet vises i statusen for oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac))og ikke har noen fremgang, kan det hende et antivirus- eller systemoptimaliseringsprogram er i konflikt med Dropbox-programmet. Hvis du bruker noen av disse programmene, anbefaler vi at du legger Dropbox-programmet til i hvitelisten til dette programmet. Du kan også prøve å deaktivere antivirus- eller optimaliseringsprogrammet og starte Dropbox på nytt.

Hvis hvitelisting og omstart ikke fungerer, kan du kontakte programvareprodusenten:

Ingen av disse trinnene fungerte – hva gjør jeg nå?

Hvis du har prøvd alle feilrettingene i denne artikkelen, og fortsatt opplever at filene eller enhetene ikke synkroniseres, kan du ta kontakt med oss.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!