Dropbox står fast i synkroniseringsprosessen, vil ikke åpnes eller viser en feil

Denne artikkelen tar for seg feilmeldinger forbundet med filsynkroniseringen til Dropbox. Disse feilene kan vises på Dropbox-mappen på datamaskinen, eller på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac). Velg noe i listen med feil nedenfor, for å finne ut hva du må gjøre videre.

Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør det enkelt å synkronisere filer.

Noen merknader før du begynner

 • Denne artikkelen omhandler bestemte synkroniseringsfeilmeldinger og hvordan du løser dem. Hvis du ikke ser en feilmelding, kan du i stedet prøve prøve listen med mer generelle feilsøkingstrinn.
 • Hvis Dropbox-appen ikke åpner seg, melder at du kjører en gammel versjon eller viser «OperationalError» eller «BrokenTempDirError», kan det være et problem med selve appen.
 • Dropbox fungerer best når det er det eneste skrivebordsprogrammet som kommuniserer med Dropbox-mappen. Vi støtter ikke kjøring av flere Dropbox-skrivebordsprogrammer samtidig på samme datamaskin, eller andre synkroniseringsprogrammer som kommuniserer med Dropbox.

Avsnitt i denne artikkelen:

Det er et rødt varsel på Dropbox-ikonet

Ser du et rødt varsel på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac)? Her er noen mulige grunner til det:

 • Dropbox-kontoen din bruker mer plass enn du har. (For å sjekke om dette forårsaker synkroniseringsproblemet, klikker du på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen (Windows) eller menylinjen (Mac), klikker på profilbildet eller initialene dine, klikker på Innstillinger og deretter på Konto.)
  • Slik fikser du dette problemet: Fjern noen filer fra Dropbox-kontoen din, eller oppgrader til Dropbox Plus eller Professional
  • Slik fikser du dette problemet: Hvis du allerede har en Plus- eller Professional-konto, sjekker du kontosiden for å forsikre deg om at abonnementet ditt ikke har blitt nedgradert. Hvis du er på et Dropbox Business-team, kan du spørre administratoren om å sjekke teamets kontostatus i administratorverktøyet.

«Mellomrom-konflikt»

Hvis du har to nesten identiske filnavn, får du kanskje en «mellomrom-konflikt». En mellomrom-konflikt betyr at to filnavn er identiske, bortsett fra at det ene har et ekstra mellomrom på slutten av filnavnet. Finn ut mer om mellomrom-konflikter og hvordan du kan unngå dem i fremtiden.

«Fil er i bruk»

Dropbox vil ikke synkronisere filer som er «låst» (eller i bruk) av et annet program. Når Dropbox hopper over filen, vil statusmeldingen i Dropbox-menyen på oppgavelinjen/menylinjen melde at filen er i bruk.

Programmer låser filer for å hindre at konflikter oppstår når filen åpnes fra ett eller flere steder. For eksempel vil Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, osv…) vanligvis låse filene mens de er åpne.

 • Slik fikser du dette problemet: Når du er ferdig med en fil, lagrer du den og lukker programmet du brukte. Dropbox vil da synkronisere filen med det samme.

«Dropbox vil snart stanse synkroniseringen siden oppdatering ikke er mulig»

Hvis prosessen DropboxUpdate.exe er deaktivert, vil du se feilmeldingen «Dropbox vil snart stanse synkroniseringen siden siden oppdatering ikke er mulig».

DropboxUpdate.exe er en hjelpeprosess som ser etter nye versjoner av Dropbox-appen. Den kjører under installasjonen av Dropbox-appen, og én gang hver time etter det. Hvis prosessen finner en ny versjon, vil den oppdatere appen automatisk.

Denne prosessen må finnes på alle datamaskiner der Dropbox er installert. Hvis du vil bruke Dropbox på datamaskinen, kan du ikke deaktivere denne prosessen.

Dropbox må ha tilgang til Internett for å fungere. Hvis hjelpeprosessen DropboxUpdate.exe ikke klarer å kontakte serverne våre for å se etter oppdateringer, vil Dropbox slutte å synkronisere og vil du se meldingen «Dropbox vil snart stanse synkroniseringen siden oppdatering ikke er mulig». Det er tre mulige måter å fikse dette på:

 • Slik fikser du dette problemet: Hvis du har foretatt justeringer i brannmuren eller antivirusprogramvaren for å få Dropbox til å kjøre, kan du prøve å gjøre de samme justeringene for DropboxUpdate.exe.
 • Slik fikser du dette problemet: Last ned installeringsprogrammet til skrivebordsappen og installer programmet på nytt (Dropbox-appen oppdateres til nyeste versjon, men det vil ikke påvirke filene og mappene dine).
 • Slik fikser du dette problemet: Sjekk at DropboxUpdate.exe kan koble seg til Internett for å se etter oppdateringer.

«Tillatelsesfeil» og «tilgang avslått»-feil

Når du bruker skrivebordsappen, kan du få «tillatelsesfeil) eller en «tilgang avslått»-feil, hvis Dropbox ikke klarte å synkronisere visse filer.

Tillatelsene avgjør hvem (eller hvilke apper) som har tilgangstillatelse til filer på harddisken din. Hvis filrettighetene ikke tillater at Dropbox får tilgang til filene dine, kan ikke Dropbox synkroniseres.

Bruk menyen nedenfor til å vise instruksjonene for å løse feil med filtillatelser på det operativsystemet du bruker. Hvis enheten din administreres av en systemadministrator, får du vedkommende til å følge instruksjonene nedenfor.

 1. Klikk på Dropbox-ikonet på oppgavelinjen.
 2. Klikk på profilbildet eller initialene dine og velg Avslutt Dropbox.
 3. Trykk på Windows-tasten + R (samtidig).
 4. Skriv cmd og trykk på Enter-tasten for å åpne kommandolinjen.
 5. Kopier og lim inn de følgende linjene, én om gangen, i ledetekstvinduet. Trykk på Enter etter hver enkelt.
  • Hvis banen til Dropbox-mappen ikke er C:\Users\Brukernavnet\Dropbox, må du endre den første kommandoen så den peker til den faktiske banen. Har du eksempelvis Dropbox på D:\Dropbox, endrer du kommandoen til:
   icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Uavhengig av hvor Dropbox-mappen din er plassert, vil andre kommandoer forbli uendret.
  • Vær oppmerksom på at denne operasjonen, avhengig av størrelsen på Dropbox-kontoen, kan bruke mer tid på å fullføre. Vent til C:\ dukker opp før du går videre til neste trinn.
   icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 1. Gå til Start-menyen og velg Programfiler.
 2. Velg Dropbox.
 1. Klikk på Dropbox-ikonet på menylinjen.
 2. Klikk på profilbildet eller initialene dine og velg Avslutt Dropbox.
 3. Åpne Terminal-programmet (under /Programmer/Verktøy/Terminal).
 4. Kopier og lim inn de følgende linjene, én om gangen, i terminalvinduet. Trykk på Enter etter hver enkelt.
  • Du vil bli bedt om å oppgi datamaskinens passord (ikke Dropbox-passordet) etter den første kommandoen. Passordfeltet i terminalvinduet vil forbli tomt mens du skriver inn passordet. Etter at du har skrevet det inn, trykker du på Enter-tasten.
  • Viktig: Vi går ut fra at Dropbox-mappen din ligger i standardbanen. Hvis du har lagt Dropbox-mappen på en egendefinert plassering, erstatter du alle ~/Dropbox med hele banen til Dropbox-mappen din. Hvis du for eksempel har Dropbox-mappen i banen /Volumer/AnnetSted/Dropbox, må du erstatte ~/Dropbox i følgende instruksjoner med /Volumer/AnnetSted/Dropbox.
  • Når terminalen dukker opp igjen, vil instruksjonen for den forespurte oppgaven være fullført, og terminalen er nå klar for neste kommando. Hvis noen av kommandoene returnerer en feil eller hvis du ikke har fått svar etter en time, kan du forsøke å starte datamaskinen på nytt og gjenta disse trinnene.
  • sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Start Dropbox på nytt ved å dobbeltklikke på Dropbox-ikonet i Programmer-mappen.
 1. Høyreklikk på Dropbox på menylinjen, og velg deretter Avslutt.
 2. Åpne et terminalvindu og kopier og lim inn følgende kommando i terminalen:
  • Viktig: I kommandoen nedenfor går vi ut fra at Dropbox-mappen din ligger i standardbanen. Hvis du har lagt Dropbox-mappen på en egendefinert plassering, erstatter du alle tilfeller med ~/Dropbox med hele banen til Dropbox-mappen din. Eksempel: Hvis du har Dropbox-mappen i banen /Volumer/AnnetSted/Dropbox, må du erstatte ~/Dropbox på følgende kommandolinjer til /Volumer/AnnetSted/Dropbox.
  • Når terminalen dukker opp igjen, vil instruksjonen for den forespurte oppgaven være fullført, og terminalen er nå klar for neste kommando. Hvis noen av kommandoene returnerer en feil eller hvis du ikke har fått svar etter en time, kan du forsøke å starte datamaskinen på nytt og gjenta disse trinnene.
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 1. Start Dropbox på nytt ved å gå til Internett-menyen under Programmer.

«Ingen tillatelse» eller «Avvist av server»

Hvis du ser meldingen «Ingen tillatelse» eller «Avvist av server», kan du først prøve å logge ut av Dropbox-kontoen din i Dropbox-skrivebordsappen, for deretter å logge deg inn igjen. Hvis dette ikke løser problemet, kan det hende innstillingene dine er beskyttet eller utilgjengelige på grunn av et problem med tillatelser. Hvis dette er tilfelle, kan du fjerne innstillingene med en administratorkonto.

Bruk menyen nedenfor til å vise instruksjonene for operativsystemet du bruker.

 1. Avslutt Dropbox ved å klikke på Dropbox-ikonetoppgavelinjen, klikke på profilbildet eller initialene dine i varslingspanelet og velge Avslutt Dropbox på menyen.
 2. Trykk på Windows-tasten + R (samtidig), og skriv deretter cmd og trykk på Enter-tasten for å åpne kommandolinjen.
 3. Kopier og lim inn følgende linjer i kommandolinjen, én av gangen, og trykk på Enter-tasten etter hver enkelt. Sørg for at du kopierer og limer inn disse kommandoene (ikke skriv dem for hånd), siden det kan føre til problemer hvis du skriver dem inn feil. Du kan bare lime dem inn ved å høyreklikke og velge Lim inn.
  icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
  icacls "%LOCALAPPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  icacls "%PROGRAMFILES%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":F /T
  
 4. Hvis banen til Dropbox-mappen ikke er C:\Users\Brukernavnet\Dropbox, må du endre den første kommandoen så den peker til denne banen. Har du eksempelvis har Dropbox i D:\Dropbox, skal kommandoen se slik ut:
  icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T			
  
 5. De andre kommandoene skal forbli uendret. Vær oppmerksom på at, avhengig av størrelsen på Dropbox-kontoen, kan denne operasjonen ta litt tid å fullføre, så vent på at C:\ dukker opp igjen.
 6. Start Dropbox på nytt ved å gå til Start-menyen og velg Programfiler etterfulgt av Dropbox.

Obs! Hvis du ikke ser et Dropbox-alternativ under Programfiler, må du starte Dropbox ved å skrive %APPDATA%\Dropbox i Windows Utforsker-vinduet og dobbeltklikke på Dropbox.exe

 1. Avslutt Dropbox ved å klikke på Dropbox-ikonet i menylinjen, klikke på profilbildet eller initialene dine, og velg Avslutt Dropbox på menyen som dukker opp.
 2. Åpne Terminal-programmet (som du finner /Programmer/Verktøy/Terminal).
 3. Kopier og lim inn følgende linjer i terminalvinduet, én av gangen, og trykk på Enter-tasten etter hver enkelt.
  • Ikke skriv inn kommandoer for hånd.
  • Du vil bli bedt om brukerpassordet til datamaskinen (ikke Dropbox-passordet) etter at du har lagt inn den første kommandoen. Husk at passordfeltet i terminalen vil forbli tomt mens du skriver passordet. Etter at du har skrevet det, trykker du på Enter-tasten.
  • Viktig: Vi går ut fra at Dropbox-mappen din ligger i standardbanen. Hvis du har lagt Dropbox-mappen i en annen, egendefinert bane, erstatter du alle ~/Dropbox med hele banen til Dropbox-mappen i anførselstegn. Hvis du f.eks. har Dropbox-mappen i banen /Volumes/AnnetSted/Dropbox, må du erstatte ~/Dropbox i følgende instruksjoner med «/Volumes/AnnetSted/Dropbox».
   sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 4. Start Dropbox på nytt. Dropbox er lokalisert i Programmer-mappen.
 1. Lukk Dropbox ved å høyreklikke på Dropbox-menyen i menylinjen og velge Avslutt
 2. Åpne et terminalvindu og kopier og lim inn følgende linje i terminalen (nøyaktig som skrevet nedenfor):
  sudo chown "$USER" "$HOME"
  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
  sudo chattr -R -i ~/Dropbox
  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
  
 3. Hvis banen til Dropbox-mappen ikke er ~/Dropbox, må du endre alle kommandoene ovenfor så de peker til riktig sted.
 4. Start Dropbox på nytt ved å gå til Internett-menyen under Programmer.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!