Korzystanie z witryny Dropbox

Po zalogowaniu się w witrynie dropbox.com będziesz mieć dostęp do wszystkich plików i folderów na swoim koncie Dropbox, a także do aktywności plików i folderów, powiadomień, ustawień konta online oraz niektórych narzędzi i funkcji, w zależności od taryfy. 

W górnej części strony zobaczysz opcje wyszukiwania treści, sprawdzania powiadomień i korzystania z ustawień konta. Użyj lewego paska bocznego, aby szybko przechodzić między plikami, folderami i narzędziami.

Wyszukiwanie, powiadomienia i ustawienia

W górnej części strony możesz znaleźć:

Nawigacja po lewej stronie

W lewej części strony znajdziesz dostęp do wszystkich swoich plików i folderów oraz niektórych narzędzi. Wyświetlane opcje mogą zależeć od typu konta.

Strona główna

Kliknij Strona główna, aby uzyskać szybki dostęp do sugerowanych, ostatnich i oznaczonych gwiazdką plików i folderów. Na prawym pasku bocznym możesz tworzyć nowe pliki i foldery oraz przesyłać zawartość z komputera.

Wszystkie pliki

Uzyskaj dostęp do wszystkich plików i folderów dodanych do konta Dropbox, w tym do treści tylko online, którymi zarządza się za pomocą synchronizacji wybiórczej lub synchronizacji inteligentnej. Przeglądaj lub sortuj pliki i foldery oraz szybko je udostępniaj, wyświetlaj lub otwieraj
Uwaga: synchronizacja inteligentna jest dostępna tylko dla klientów Dropbox w taryfach Plus, Family, Professional i Business.

 • Kliknij pole wyboru obok nazwy pliku lub folderu albo umieść na nim wskaźnik myszy, aby go udostępnić lub otworzyć. Kliknij „” (wielokropek), aby zobaczyć inne działania
 • Kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć i zobaczyć jego przegląd i zawartość
 • Kliknij nazwę pliku, aby otworzyć jego podgląd i zobaczyć komentarze, aktywność w pliku i inne opcje

Na prawym pasku bocznym możesz dodawać i tworzyć pliki i foldery, prosić innych o pliki oraz wyświetlić historię folderu. Klienci korzystający z taryf Dropbox Plus, Family, Professional i Business mogą również skorzystać z przewijania Dropbox, aby cofnąć dużą liczbę zmian i przywrócić folder lub całe konto do wcześniejszego stanu.

Udostępnione

Uzyskaj szybki dostęp do wszystkich plików i folderów, które zostały Ci udostępnione lub które udostępniasz innym

 • Kliknij kartę Ostatnie u góry strony, aby wyświetlić udostępnioną zawartość według daty
 • Kliknij kartę Foldery lub Pliki, aby wyświetlić udostępnioną zawartość według typu
 • Kliknij kartę Łącza, aby wyświetlić pliki i foldery udostępnione za pomocą łącza

Na prawym pasku bocznym możesz tworzyć nowe foldery udostępnione.

Prośby o pliki

Zarządzaj prośbami o pliki i sprawdź, ilu przesyłających odpowiedziało, a pliki zostały dodane. 

 • Kliknij kartę Otwarte prośby u góry strony, aby wyświetlić prośby o pliki, które nadal oczekują. Kliknij „” (wielokropek) obok nazwy prośby o udostępnienie, edycję lub zamknięcie. 
 • Kliknij kartę Zamknięte prośby, aby wyświetlić prośby o pliki, które wygasły lub zostały zamknięte. Kliknij „” (wielokropek) obok nazwy prośby, aby ją ponownie otworzyć.

Na prawym pasku bocznym możesz tworzyć nowe prośby o pliki.

Usunięte pliki

Uzyskaj dostęp do plików i folderów usuniętych z konta, pogrupowanych według daty. 

 • Kliknij nazwę pliku lub folderu, aby go przywrócić. Jeśli tego samego dnia usunięto wiele plików, możesz wybrać je z listy plików do przywrócenia.

Na prawym pasku bocznym możesz filtrować usunięte pliki według daty, użytkownika, urządzenia i folderu.
Uwaga: czas, przez jaki Dropbox przechowuje usunięte pliki, zależy od taryfy. Dowiedz się więcej o historii wersji.

Paper

Wyszukuj foldery oraz dokumenty Dropbox Paper oraz zarządzaj nimi a także zadaniami, powiadomieniami i wydarzeniami w kalendarzu. Na prawym pasku bocznym możesz tworzyć nowe dokumenty i foldery Paper.
Uwaga: jeśli korzystasz z wersji 2020 Dropbox Paper, dokumenty Paper są przechowywane na Twoim koncie w witrynie dropbox.com razem z innymi plikami i folderami. Po kliknięciu opcji Paper na lewym pasku bocznym zostanie utworzony nowy dokument.

Transfer

Przeglądaj utworzone transfery Dropbox i zarządzaj nimi oraz sprawdzaj, ile razy zostały one wyświetlone i pobrane. 

 • Kliknij kartę Aktywne u góry strony, aby zobaczyć transfery, które są nadal dostępne dla odbiorców do pobrania. Kliknij nazwę transferu, aby wprowadzić zmiany, lub kliknij „” (wielokropek), aby skopiować łącze lub usunąć transfer
 • Kliknij kartę Wygasłe, aby wyświetlić transfery, które wygasły. Kliknij nazwę transferu, aby zobaczyć szczegóły, lub kliknij „ ” (wielokropek), aby usunąć przelew

Na prawym pasku bocznym możesz tworzyć nowe transfery. Klienci Dropbox Professional, Business i Education mogą również dostosować design swoich transferów za pomocą obrazu tła i logo.

Showcase

Uzyskaj dostęp do prezentacji Dropbox i twórz je oraz sprawdzaj, ile razy zostały one wyświetlone i pobrane. Na prawym pasku bocznym możesz tworzyć nowe prezentacje.
Uwaga: funkcja Showcase jest dostępna dla wszystkich użytkowników taryfy Dropbox Professional, a także dla zespołów Dropbox Business korzystających z taryfy Advanced, Enterprise lub Education.

App Center

Wyszukuj i łącz aplikacje innych firm oraz zarządzaj nimi, aby współpracowały z kontem Dropbox. 

 • Wyszukaj określone aplikacje na pasku wyszukiwania (lupa)
 • Przeglądaj aplikacje według kategorii w sekcji Kolekcje na lewym pasku bocznym
 • Znajdź połączone aplikacje, informacje dla programistów i inne zasoby w obszarze Zarządzanie na lewym pasku bocznym
 • Kliknij nazwę aplikacji, aby dowiedzieć się więcej lub połączyć ją z Dropbox

Uwaga: Dropbox App Center nie jest dostępne dla członków zespołów Dropbox Enterprise.

Konsola administratora

Administratorzy w zespołach Dropbox Business mogą zarządzać członkami i ustawieniami w konsoli administratora. Opcje widoczne na lewym pasku bocznym zależą od typu konta i roli administratora.

 • Analityka: kluczowe statystyki dotyczące działań Twojego zespołu, a także skróty do typowych działań administracyjnych
 • Członkowie: dodawaj członków do zespołu i zarządzaj nimi
 • Aktywność: monitoruj i raportuj przepływ pracy zespołu
 • Zawartość: zarządzaj folderami udostępnionymi i folderami zespołu
 • Grupy: monitoruj grupy zarządzane zarówno przez użytkowników, jak i przez firmę oraz zarządzaj nimi.
 • Płatności: zarządzaj taryfą, wyświetlaj faktury, zmieniaj częstotliwość rozliczeń lub aktualizuj metodę płatności
 • Ustawienia: zmieniaj ustawienia dotyczące całego zespołu, od członków i bezpieczeństwa po udostępnianie, aplikacje i funkcje dodatków
 • Pomoc: uzyskaj dostęp do zasobów samodzielnej pomocy i skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox 
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.