Så använder du mappöversikter

Uppdaterat Jan 29, 2024

En mappöversikt är ett enkelt sätt att snabbt dela viktig information om en mapp. Mappöversikter är tillgängliga för Dropbox-teamanvändare som har tillgång till teamutrymmet. Mappöversikter kan innehålla följande:

  • Anmärkningar
  • Listor
  • Uppgifter
  • Länkar
  • @omnämnanden
  • Filer och mappar

I ett teamutrymme

Bild av hur en portal för ett teamutrymme ser ut.

Skapa en virtuell samlingsplats för ditt team med en mappöversikt som innehåller information som teammedlemmar, deras jobbtitlar och uppgifter som de kommer att arbeta med.

I en projektmapp

Bild av hur en projektmapp ser ut.

Koordinera projektarbetet på ett ställe med en mappöversikt som innehåller information som viktiga datum, filer och uppgifter.

I ett personligt utrymme

Bild av hur en portal för ett personligt utrymme ser ut.

Skapa ett utrymme för dina egna saker i en mappöversikt som innehåller information som ärenden du behöver göra och minnen du inte vill glömma.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp